Torup sogn
Torup sogn beliggende vest for Langå sogn og nord for Gudenåen. Gennem sognet går banen Langå-Struer, følgende Gudenåterrassen.
 

Torup by

Kirke
Forsamlingshus

Samling af gårde og huse: Rødhede.