Ørum sogn

Ørum sogn

mellem Gudenåen og Værum sogn

Kirken

Væth by
Skole
Forsamlingshus
Jebjerg
Forsamlingshus
Tordrup
Frisenvold
Christianslund
Ørumgård
Lundbjerg