Langå sogn

Langå sogn med Langå Stationsby beliggende, hvor den jyske længdebane passerer Gudenåen og mødes med banen Langå-Struer,
og Hollerup (samling af gårde og huse) - her er fundet de ældste spor af mennesker her i landet, fra mellemistiden.

Langå stationsby

Kirken
Stationen
Skole
Missionshus
Kommunekontor
Bibliotek
Arkiv
Plejehjemmet Kildevang og Byparken
Stiftelse (oprettet 1655)

Gårde: Langågård - Søgård - Johannesberg (udstykket)