Langå Lokalarkivs arkivalier

717 000001 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1962 - 1964 skoleplaner, kloak i Ågade/væthvej, Amtmand Hoppes brorenoverring, køb af jord af Just Søgård, kommunesammenlægning, forstinspektør Boserup, industrigrunde, arkitektkonkurrencepå Kildevej, Kragh på Langå skole, Johannesberg gartneriet mg F, 5. V uk 1 avisudklip
717 000002 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1964/66 Ny Brandbil, præstebolig, Kritik af Viborg amt, Mølgaard Frandsen, Andelsbanken, nye gadenumre Langå, Amt.Hoppes bro, Ulstrup skolebørn, Langåbroen, Langå sparekasse, Nissen 75 års jubilæum, boligudstilling, varmeværk, ny pastor Viggo Jensen ug F, 5. V uk 2
717 000003 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1966/67 Hans Holting vin, mindesten over Kong Chr.X, Ulstrup slot, nye Sogneråd, håndværkerforeningen, rensningsanlæg, politimester Paulsen, nybyggeri, Laurbjerg/Lerbjerg under Hadsten, Skolebyggeri, Hoppes bro, K. Holting, Hyma, Børnehave, kæmner Nielsen mg F, 5. V uk 3 løsaviser fra 1947 findes blandt avisklip
717 000004 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1967/68 Bredgade, industriarealer, ny skole, Gulstad sognerådsformand, Midtjyllandsplanen, rejsegilde børnehave, kommunesam.læg., Vinkelvej, fjerkrælaboratorium, Heinrich Jensen møbelfabrik, slaraffendage, parkering Lg. Station, mg F, 5. V uk 4 Løsartikel om avisMine
717 000005 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1968/69 kommunesammenlægning, ny skoles økonomi/ forsinkelse, pengeskabskup, kommunekontor Bredgade 6, Gl. Jernbanebro, sprængstoftyv, Langås fremtid, ungdomsklub, friluftsbad drøftes, folkeafstemning, nyt forstanderpar på de gamles hjem, Torup skole nedlagt mg F, 5. V uk 5 løse artikler
717 000006 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1959/67 H.C.Hansen i Langå, Socdem 50 år, sogneraad/skattesag, K. Holting, amtm. Hoppes bro fredes, DSB, Krag i Langå, forbundsskolen, Nissens 75 års jubilæumsfest, menighedvalg 65, skolebyggeri, sognerådsvalg 66, byplandebat, Vestergade blokke, ny præstegrd mg F, 5. V uk 6 lidt sammenklistring af sider
717 000007 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1967/68 de gamles hjem, sogneråd 125 år, færgemand fra Petersminde, hovedgaderegulering, langå varmeværk, nye skoleplanlægning, omsorgsudvalget, svagføretoget, K.A.Friis, 50 parceller modnes, randers storkommune, midtjyllandsplan, millionbyggeri fjerkræ, mg F, 5. V uk 7 løs artikler, lidt klistret
717 000008 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1968/69 sammenlægningsudvalg, skrammellegeplads, børnehave, storkommune, E. Martens, pengeskabskup på kommunekontor, belastet lysnet, skatterestancer, p-forbud på Væthvej, Initiativråd, skolenedlæggelse, mg F, 5. V uk 8 løs aviser og artikler
717 000009 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1969/70 Langå autolakering, forsinkelser skolebyggeri, rejsegilde ny skole, de gamles hjem, skolevejen til debat, Gydevej, Langå Storkommune, ungdomsklub lukkes, administrationsbygningen Bredgade 6, byhistorisk arkiv, borgmester ved lodtrækning, A. Daugaard ug F, 5. V uk 9
717 000010 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1970 - 1971 Tunnel under Randersvej, skatterestancer, omfartsvej, Gydevej, kommunal spørgetid, langå gl. skole bliver admin. Bygn., usikker skolevej, apotek i Langå, svinefabrik, nyt plejehjem, ny børnehaveklasse, rensningsanlæg, lossepladslukninger, Rubjerggård mg F, 5. V uk 10 lidt sammenklistret
717 000011 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1971/72 Stevnstrup, campingplads Lundgård, ny borgmester Langå, Holting, unge åbner selvangivelser, Torup, kommunekomsammen, Værum, ny administrationsbygn., mg F, 5. V uk 11 manglende udklip, løse papirer
717 000012 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1972 svinefabrikken, fjerkrælaboratorium, A. Daugaard 65 år, Realskole nedrives, griseaffæren i Værum, Jimmy Smed Pump, St. Grønlund Wild West, Amtsvejsudbyggelse, farlige Væthvej, Bogbusser til Langå, Forskole solgt, mg F, 5. V uk 12 løse aviser
717 000013 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1972/73 Stevnstrups udvikling, Kommunaldirektør Erik Nielsen, Sparekassen, nyt boligkvarter Stevnstrup, Restaurering af Langå hospital, svinefabrik lukker, kloakforhold i Værum, byzoner, præstegårdsjorden, ny sogne præst Rasmussen, N.M. Thordrup, ug F, 5. V uk 13
717 000014 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1971/72 K.A Friis, Borgmesterval, holting, Lærkevej Laurbjerg udvides, Hans Scherfig i Langå, Værum bliver byzone, Lugtgener i Langå, nyt rådhus Bredgade 4, rejsegilde på Rubjergparken, svinefabrik, lokalhistorisk arkiv udvider, ug F, 5. V uk 14
717 000015 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1973 filial af Sølund, J. Christensen sidste stationsforstander, slaraffendage, fjerkrælab. Åbnet, banegårdskiosk forsvinder, Hagltårnet, træpaller i Sølyst, dødsfælde sikres, anlægget Bredgade indviet, socdem 60 års jubilæum, A. Daugård død 66 år, ug F, 5. V uk 15
717 000016 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1972/73 murermester Knud Hintze, svinefabrik, sundhedsplejerske går, Væthvej trafikfælde, sparekassena 100 års jubilæum, Vagn Sloth Grensten, Stevnstrup Nord, Langås dispositionsplan, ug F, 5. V uk 16
717 000017 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1973/74 fælleskommunalt forbrændingsanlæg, Per hækkerup i Langå, pressenævnet og Holting, A. Daugård død, 32 p-pladser ved Skovlyvej, Chr. Hasselager, Plejehjem ekspropriation, Mogens Camre indblandes I Hasselager-sag, hetz mod Langå, tg F, 5. V uk 17 Løse ark, sammenklistring, tomme sider
717 000018 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1974 børnehave Rubjergvej, bogbusser til Langå, Holting genvalgt, Ny plejehjem Kildevang, Svend Aa. Brask Christanslund, P. Bondo Hansen, Stevnstrup skole - Munkholmskolen, Lægehuset i Langå - Gulstad, ug F, 5. V uk 18
717 000019 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1974 vejproblemer ved Fladbro kro, idrætshal i Langå, se andre 1974. ug F, 5. V uk 19
717 000020 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1974/75 kommunevalg74, kommunal personstemme-rekord i Langå, hjemmeværnet 25 år, lokalråd, studietur, børnehaven Rubjerggård, landboforening 100 år, Hedegaard-sagen, ug F, 5. V uk 20
717 000021 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1975/76 hærværk i Langå, lægehus realitet, indvielse af Kildevang, Idrætshal-planer, falsk kommuneingeniør Frank Frandsen afsløres, Munkholmskolen, utilfredshed med storkommunen, Klarskovgaard, lossepladsbrand, ug F, 5. V uk 21
717 000022 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1974/75 Houlbjerg forskole, Skoleinspektør Th. Frandsen, spildevandsrensning, se uk21 ug F, 5. V uk 22
717 000023 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1975 Leon Laursen, fem kommuner i erhvervssamarbejde, fuglereservat, Munkholm-udstykning, projekt Søen, mg F, 5. V uk 23 Løse sider, sammeklistring,
717 000024 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1975 Kildevang, Digterparken udstykkes, Dagsvad møbler, Bøstrup, Bondo Hansen, mg F, 5. V uk 24 blanke sider
717 000025 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1975 lakseudsætning, Langå får EDB bogføring, Gulstad 25 års jubilium, skoletandpleje, Mete Langer, ug F, 5. V uk 25 l
717 000026 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1975 idrætssamvirke, kopiering af kirkebøger, Langå børnehave står tom, kollektivt trafiksystem, ug F, 5. V uk 26
717 000027 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1975/76 falsk kommuneingeniør 4 måneders fængsel, Jens Axel Jensen, fiskedød i Gudenå, Chrstianslund alléen, ug F, 5. V uk 27
717 000028 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1976 konfirmandstriden, centerplanlægning, de gamles hjem, elm ved Bidstrup, H Gråbech 70 år, lægehus indviet, Jørgen Røjel - jernbanesabotage, ug F, 5. V uk 28
717 000029 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1976/77 nærdemokrati i storkommunen, inhabilitetssag Langå, Livsfarligt sløseri ved byg af Munkholmskolen, ug F, 5. V uk 29
717 000030 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1977 Selecto maskinfabrik, Langå sparekasse, LØNMODTAGEREN, k. Holting 50 år, spildevandsplan, Stevnstrup station, Langåhallen, ug F, 5.V uk 30
717 000031 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1977 Brand på Nissens fabrik, Johannesberggartneriet lukket, Casalea, Langå mejeri lukker, Jebjerg brugs 75 år, Langå hospital, Thordrup død 80 år, langå idrætshal, ug F, 5. V uk 31
717 000032 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1977/78 sammenkobling af hal og friluftsbad, Missionshuset, Lokalhistorisk arkiv i det gamle kommunekontor Langå, ug F, 5. V uk 32
717 000033 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1977/78 Langå hotel, Marxistisk aftenskole, Alliancen fodbold, Ulstrup slotshistorie, Langå bio, Bækgården Granslev, Plejehjemsaffæren, Den bette avis, protest mod Paderup varehus, Bøgebakken trafikfælde, ug F, 5. V uk 33
717 000034 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1978 Leon Laursen Langås Havnefoged, dagsvad møbler konkurs, Andelsmejeriet, Elbima, K.A. Friis, Skyttefane, Langå Slagterbutik 80 år, Bøsbro Kro, ug F, 5.V uk 34
717 000035 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1978/79 Godset, villavejen, Leon Laursen forlader Langå Camping, Øster Velling, Carlo Jensen - Borgerkælderen, De Gamles hjem nedlægges, Økonoma Bente Klausen, ug F, 5. V uk 35
717 000036 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1979 K. Holting, Kildevangssagen, Bilfri dag i Langå, Leon Laursen ny borgmester, ug F, 5. V uk 36
717 000037 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1979 Kildevangssagen, Stevnstrup Station skal nedrives, Laurbjerg børnehave, musikfestival, Åbro, Jebjerg springvand, Linie 3 underholder hos AOF under navnet Barbershop Harmony, ug F, 5. V uk 37
717 000038 012000 alm avisudklip alm alm Avisudklip 1979/80 Byggemarked Laurbjerg, A. Carlsbæk æresmedlem af LLA, Houlbjerg Bryggeri, Anker Jørgensen i Langå, Gerth Hansen modtager børnebogspris i Frankrig, Langå produktionsskole, Kurt Holting død, restaurant fru Larsen, ug F, 5. V uk 38
717 000039 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1980 Bøsbro kro brændt, Rådhusudvidelse, 170 parceller i Stevnstrup, Langå Træindustri, Ny sag på Søvej, Fladbro Kro forfalder, ug F, 5. V uk 39
717 000040 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1980/81 180 medlemmer i LLA, det Gl. mejeri i Dagsvad brændt, hærværk på Langå skole for 50000kr, Kildevangs gulve revner, Fuglebakken, Dagsvad-skorsten sprængtes, ug F, 5. H uk 40
717 000041 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1981/82 Granslev Å, Nørreådalens rideklub, nyt Rådhus i Langå, Blomsterparken Stevnstrup, Mette Langer ny borgmester i Langå, ug F, 5. H uk 41
717 000042 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1982 Klinett Laurbjerg, Laurbjerg Station nedlægges, Langå camping reddes, Langå gl. mejeri, Industriparken, ug F, 5. H uk 42
717 000043 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1982 Langå mejeri rives ned, Cykelhjørnet åbner ved René Rasmussen, kollektivet "Slottet", Langå jagtforening 50 år, Værum brugs lukker, "politistation" på Wahlsvej, dampvaskeri brændt, ug F, 5. H uk 43
717 000044 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1982/83 Varmeværket, Børge Bisgård, Niels Hausgård i Langå, Kifa møbler, K. Friis 70 år, Langå atomvåbenfri zone foreslås, Frits Helmuth i Langå, dobbeltmorders flugt endte i Værum, projekt idrætshal nr. 2, ug F, 5. H uk 44
717 000045 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1983 OVE projekt, produktionsskole lukkes, Egelundgårds skæbne, mælkekartonflåde fra Langå skole i Guiness rekordbog, Fænø, Munkholmhallen, mg F, 5. H uk 45 løse aviser
717 000046 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1983/84 Langå træindustri kritiseres, ombygning til de Gamles Hjem indviet, Kongstrup vandværk, Langå revy, Landsbyvænget-Kjeldtoften, mg F, 5. H uk 46 løse avisark
717 000047 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1984 Micon, vandproblem i Ø. Velling, Hilbert Overgaard, Centrumgården, Chr. Hvid, Grensten kirke, ug F, 5. H uk 47
717 000048 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1984 langå skoles fritidsklub, boghandler Mogens Melchior, Hus på Langå mark ramt af lyn for 13. Gang, Vestpark festival, Hoppes nye bro i elendig stand, Danbo møbler i Laurbjerg, Fru Larsen bliver hotel, Egebakken, Filmklub i Langå, Socdem 75 år i Langå ug F, 5. H uk 48
717 000049 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1984/85 Langåmessen, Langå aftenskole 60 år, 30 nye Stevnstrup boliger, Blomsterparken, millionbedrageri ryster Langå sparekasse, Rita Gabas døgnkiosk, Digterparken afsnit II ASM huse, ug F, 5. H uk 49
717 000050 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1985 M&C møbler, Rutebil omkring Granslev, slagter A. Christensen Laurbjerg, Langås kirkeskib, Dina Design møbler, DSB Langå, frisør Arne Bach, ug F, 5. H uk 50
717 000051 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1985/86 Helstrupborgere nægter betaling af rensningsanlæg, Bøstrup systue, Langålærer vil på rumrejse, System B8 til Langå, Langå miljøgruppe og Granslev Å, ug F, 5. H uk 51
717 000052 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1986 Skorsten hos Nissen 27m, Langåhallen, Langå - Hvorslev strid ovre, B8 sagen, Janne Damgaard ny kommunaldirektør, Rådhusåbningstider forkortes,Rådal plantage brænder, mg F, 5. H uk 52 løsark
717 000053 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1986/87 Langå kirke som julemærke, Aksel Vang, Østjysk dyrehospital Laurbjerg, Brugsen Langå lukker, Godstogssammenstød ved Langå station, Bidstrup gods, landbetjent Herman Langberg, mg F, 5. H uk 53 løse ark
717 000054 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1987/88 Erik Nielsen, Langåmesse igen, Grethe Velling, Jebjerg Brugs solgt, Hotel Langå, Langå sparekasse sammenlignes med Ebberød bank, ug F, 5. H uk 54
717 000055 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1988 Woodcon brændt, Langå træindustri solgt, Mette Langer død, Niels Mørup ny borgmester, Micon får USA ordre, AF lukker i Langå, friluftsbadet lukningstruet, mg F, 5. H uk 55 Løse ark
717 000056 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1988 Bøsbrovej-broen, Marius Nykjær, Handicapcenter Kronjylland, Karin Houmann Laurbjerg skole, Langå postvæsen 125 år, Kildebussen, Digterparken, mg F, 5. H uk 56 løse avisark
717 000057 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1988/89 L.I.K, musik i Borgerstuen, Stingelund Bidstrup, Børge Sundahl DSB, nyt industriområde i Dagsvad, Langå betonstøberi, Mønsterbageriet Langå, mg F, 5. H uk 57 Løse avisark
717 000058 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1989 Værum skole lukningstruet, Musikskolen, Colon Vest Stevnstrup, Ø. Velling forsamlingshus, Realklasse 40 års jubil., Reno-Syv kommuner, Gudenå avis 50 år, mg F, 5. H uk 58
717 000059 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1989/90 Langå Træindusti fabrik bliver 25 lejligheder, Fremtidens staldinventar as, polsk besøg i Langå, Egelundgård, mg F, 5. H uk 59 løse avisark
717 000060 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1990 Købmandsgården, Laurbjerg Børnehave, færinger overtager Langå hotel, IC3 tog fejres i Langå med navnet AvisMine, Grusgrav 2 Jebjerg, Langå skole 20 år, Værum skole lukkes, Langå bibliotek 75 år, Lokal nyt, ug F, 5. H uk 60
717 000061 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1990/91 Helstrup borgere til Højesteret, Leon Laursen, Skonyt, Bredgades redningsplan, Nissen 100 år, færinger opgiver Langå hotel, Langå lokalradio, Købmandsgården nu Favør, Byparkens køkken, Teglværkshuset Bidstrup, ug F, 5. H uk 61
717 000062 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1991 Langå kirke, Lundsbakkevej, Midtjysk lysfabrik, Købmandsgården til salg, Thomas Fænø, Houlbjerg med J, ug F, 5. H uk 62
717 000063 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1991/92 Langå bibliotek, Stevnstrup forsamlingshus 100 år, Bjørn Stürup, firkløverprojektet, EK Isenkram 25 år, Langås vartegn Hagltårnet, Telefoncentral bliver digital, Organist Ida Sloth skudt af haglgevær, ug F, 5. H uk 63
717 000064 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1992 Den gyldne svelleskrue, Holger Hestbech 25 år jubil., Helle Ditlevsen Slagter i Bredgade, Egon Kristensen Erhvervsrådets formand, Langå bogen, kulturkaravanen, ug F, 5. H uk 64
717 000065 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1992/93 Stevnstrup vandværk, Togulykke ved Langå, Langå video af Gulstad, Veterantog fra Polen, Østergård Hovedgård, Langå posthus, Guds Børn forsøger at købe Ørum/Værum skole, ug F, 5. H uk 65
717 000066 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1993 Langå sportsfiskerforenning, Asylcenter Jebjerg, Midtjysk lysfabrik, Laurbjerg købman og post, ug F, 5. H uk 66
717 000067 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1993/94 Strid om Gudenåen, Mikkel Capriani Stevnstrup, Houlbjerg Granslev skole 50 år, Gardenia, Laurbjerghallen, Tjørnbo møbler, Torup købmand lukker efter 114 år, Torup kirke, Bump på Randersvej, Firlinger i Helstrup, ug F, 5. H uk 67
717 000068 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1994 Borger og håndværkerforeningen, Skovpavillionen, Grundfos, ug F, 5. H uk 68
717 000069 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1994 Rundkørsel i Langå, Daghøjskole, Langå ungdomskole, Rotary udvekslingsstudenter, Cykelsti på Ulstrupvej udskydes, Langå erhvervscenter, Slaget om Laurbjerghal, ug F. 5. H uk 69
717 000070 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1994/95 DSB lukker billetkontor, AOF 70 år, Placering af Laurbjerghallen, Ældreboliger Grenstenvej Rynkeby, Fru Larsen, Grethe Haugaard Organist, Langå Tømmerhandel lukker, Byfornyelse Væthvej, ug F, 5. H uk 70
717 000071 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1995 50 års konfirmandjubilæum, Ove Mørk Kildevang, Aktiv Super, Lions klub, Rundkørsel, Kalkunslagteri Laurbjerg, Haxholm, Danisco pack vest, ug F, 5. H uk 71
717 000072 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1995/96 Lokalhistorisk forening 25 år, Langå bådelaug, Mølletoppen, Sognepræst Karl Erik Jensen, Bredgade renoveres, Langå skole 25 år, Dagplejere i Kommunen, Kriswell, Langå borger og håndværksforening 90 år, ug F, 5. H uk 72
717 000073 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1996 SID huset, Fladbro kro, Laurbjerg skole Karin Houmann, Boligselskabet af 1946 50 år, A. Kragh og søn, Rynkeby færdig 1997, Postmester N. P. Wendelbo, Ole Bisbjerg lyriker og bibliotekar, Borgmester Kaj Christensen, Værum-Ørum kraftvarmeværk, ug F, 5. H uk 73
717 000074 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1996 Musikcaféen, Hoppes bro renoveres, Langå posthus lukningstruet, Granslev kirke klokkeværk, Langå sportsfiskerforening 60 år, Måske lukkes Daghøjskolen, Gardenia, ug F, 5. H uk 74
717 000075 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1996/97 Reno-syv, Dansk folkeparti til Langå, Hakon Østergård, Langå husmoderforening opløses, Klokkespillet i Granslev kirke, Aksel vang 80 år, Stevnstrup købmand 25 år, Fladbro kro ny ejer, Jebjerg og lufthavnsplaner, Langå Sø sur, ug F. 5. H uk 75
717 000076 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1997 Lokalhistorisk kalender, Kommunalvalg, Laurbjerghallen, ældreboliger Anemonevej i Laurbjerg, Nej til Storlufthavn, Robert Nellemann 80 år, Uglemor skulptur i Stevnstrup, Højagergårds heste, ug F, 5. H uk 76
717 000077 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1997/98 forstærkning af Jebjergvej, Fremtiden A/S, Langå sognegaard 10 år, Larsen vin Laurbjerg, Granslev forsamlingshus 100 år, Valgsejr til Socdem, Lokalhistorisk arkiv modtager fotosamling, Ole Mortensen Museumsforeningen, ug F, 5. H uk 77
717 000078 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1998 DSB billeter ved Langå boghandel, Kulturhjørnet, Richard Nissen 70 år, Hoppes bro, Gross hus, Ny organist i Laurbjerg, hærværk i Langå, ug F, 5. H uk 78
717 000079 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1998/99 Rådhusets åbningstider til debat, Henrik petersen skoleinspektør Houlbjerg, Marius Nykjær 90 år, Don Olsen, Langå bådelaug 40 år, få grunde tilbage i Langå, Svenstrup borgerforening, Laurbjerghallen åbnes, Bredgades slagter 100år, rute 223 dropper Granslev, Aase og Helle Ditlevsen, Georg Syaub Langå hotel, 100år, ug F, 6. V uk 79
717 000080 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1998/99 Udebørnehaven, Grooss hus, Pendulbus, Ny pastor Kisten Laursen i fire sogne, Torup forsamlingshus, Langå I.K. 75 år, LLA får 5000 dollars, Milton Chistensen bliver løsgæger. ug F, 6. V uk 80
717 000081 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1999 Mangel på dagpleje i Langå, Hou-Gra-Bø-Hax-Lokal Liv, Torup forsamlingshus sælges, Frank Communication, Bidstrup gods 250 år, Socialudvalgsformand Hanne Nielsen, Ø. Velling forsamlingshus 100 år, ug F. 6. V uk 81
717 000082 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1999 Grensten planteskole, Langå skole besøg af Tjenobylbørn, langånettet, Bøstrup, Haxholm, Lars Lilholt, Intercable, dåb af Lille Bjørn, Væth skole, SSL 50 år, KFK Hammelvej lukker, ug F, 6. V uk 82
717 000083 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1999 Organist Per Skriver Laurbjerg Kirke, Åbrostien, Borgmester Kaj Christensen 25 år i byrådet, Niels Malmros i Langå, Lotte Tarp samme dag, N. Birk og søn Væthvej, Brolund, Hvidtjørnevej Laurbjerg, Kalstrup Auto 20 år, Nynazister i Torup forsamlingshus Værksted 2000, AOF Langå 75 år, Arne Nielsen soc. Byrådet Langå, Ny skolelæge Langå, ug F, 6. V uk 83
717 000084 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 1999 2000 Jørgen Bojesen 60 år, Marie Bay 90 år, Langå vandværk, Langaa-net.dk, Kontroltårnet Langå station, Børge Sundahl, Mogens Mechior Jørgensen 80 år, Bolig-ringen, Langå pesionistforening 60 år, Folkeoplysningsudvalgets hæderspris Inga Holting, ug F, 6. V uk 84
717 000085 012001 alm avisudklip alm alm avisudklip 2000 Henrik Dam Kristensen i Langå, Egebakken smuldrer, Nybyggeri ved Kildevang, Internetbryllup i Værum kirke, Kaj Christensen stopper, gyldne svelleskue til Fru Larsen, 20 nye plejeboliger ved Kildevang, ug F, 6. V uk 85
717 000086 012001 alm avisudklip alm alm avisudklip 2000 Langå MuseumLangå handelstandsforening, Stevnstrup tennis & petanquebane, Værum kirke, Familiehuset, Langå friluftsbad, Poul Arnbjerg, Supermarked og detailplanen, Lysfabrikken i Bøstrup nedbrændt, ug F, 6. V uk 86
717 000087 012001 alm avisudklip alm alm avisudklip 2000 skulpturen Ikaros stjålet Bredgade, Langå camping, Kunstner Hans Laumann, byggeri ved Brorson, Jubilæum for frisør Jens Pedersen 25 år, Dichmann Plast, Løjstrup dambrug, Langå får igen elsparepris, Ectasydebat i Langå, ug F, 6. V uk 87
717 000088 012001 alm avisudklip alm alm avisudklip 2000 Høstfest på Bidstrup gods anno 1900, Rubjerg børnehave 25 år, Helstrup forsamlingshus 100 år, Langå folkedansere 25 år, Kildevang 25 år, Gl. Langå skole "annekset", ug F, 6. V uk 88
717 000089 012002 alm avisudklip alm alm avisudklip 2000/01 Grøn Landsby energi, Edel Hvid, Lysfabrik genopstår ikke, Købmanden i Ø. Velling, Vindmøllerne ved Løvetandsvej, Mester Bent Thomasen, Den hvide skole, Murermester Knud Nautrup, Kurt K. Jensen forlader Fru Larsen, ug F, 6. V uk 89
717 000090 012002 alm avisudklip alm alm avisudklip 2001 den grønne vej i Væth, Fr Larsen genåbnes, Ældremobiliseringens mobile datastue, Bjørn Stürup takker af, Andelsboligforeningen Gartneriet, Langå idrætscenter LIC, langå handelsstandsforening, Butiksdøden i kommunen frygtes, ug F, 6. V uk 90
717 000091 012002 alm avisudklip alm alm avisudklip 2001 Prins Richard i Laurbjerg, angå camping, Bandidosbegravelse ved Værum kirke, colibakterier fra stevnstrup Vandværk, ug F, 6. V uk 91
717 000092 012003 alm avisudklip alm alm avisudklip 2001/02 Grensten kirketårn, Laurbjerg Taxi fam. Rokkjær, Dronning Margrethe på Haxholm, Betonstøberiet, Børge Bisgård 70 år, Borgmester Hanne Nielsen, Ø. Velling kirke genindvies, postbutik i Stevnstrup lukkes, Hotel Langå 20 ejere på 100 år lukkes, Uffe Boesen, Gunnar Madsen 90 år, ug F, 6. V uk 92
717 000093 012000 alm avisudklip alm alm avisudklip 2002 Tjørnby møbler konkurs, Langå Hotel lukket, planer om bodega i Bredgade, Nyåbnet slagter Wendelbo i Laurbjerg, Langå kro åbner, erhvervsråd i opløsning, Betonstøberi genåbner, Langå museum i Nissens Kantine, XMON, Tom Søvsø, brandmand i 25 år, Musikskolen, Trelleborg Wheels, tidligere Granslev, ug F, 6. V uk 93
717 000094 01.2000 Jonny Althon, Villavej Langå Arbejdernes Radioklub alm. forhandlingsbog 1929 - 1958 Arbejdernes Radioklub referater af foreningens liv 1929 - 1958 ug L,1vv L1
717 000095 01.2000 Ejler Hintze, Langå Langå Socialdemokratisk vælgerforening Langå kassebog 1937 - 1966 Soc. Vælgerforening, Langå: regnskaber ug L,1vv L1 94
717 000096 01.2000 Ejler Hintze Langå Soc. Vælgerforening Langå Regnskabsbog 1966 - 1982 Soc. Vælgerforening: regnskaber ug L,1,vv L1 95
717 000097 01.2000 Ejler Hintze Langå Soc. Vælgerforening Langå medlemsbog 1955 - 1962 Soc. Vælgerforening: medlemsfortegnelse ug L,1vv L1 95, 96,
717 000098 01.2000 Ejler Hintze Langå Soc. Vælgerforening Langå Forhandlingsbog 1979 - 1997 Soc. Vælgerforening: forhandlingsbog med løse referater m.v. mg L,1vv L11 95, 96, 97,
717 000099 01.2000 Ejler Hintze Langå Soc. Vælgerforening Langå avisreferater, ca. 1980 Soc. Vælgerforening: uoverskuelig samling af valgmateriale, avisreferater, annoncer m.v. g L,1vv L12 95, 96, 97, 98
717 000100 012000 L.I.K Langå LIK Forhandlingsprotokol 1979 - 1998 Forhandlingsprotokol for Langå Idrætsklub g L,1vv L13
717 000101 012000 L.I.K Langå LIK Forhandlingsprotokol 1956 - 1978 Forhandlingsprotokol for Langå Idrætsklub g L,1vv L13 100
717 000102 012000 L.I.K Langå LIK Billede 1940 Billede af Cup Pokal vinderne i Randers 1940 mg L,1vv L13 100, 101
717 000103 012000 L.I.K Langå L.I.K Trænervejledning 1986-87 trænervejledning, taktik og ordensregler mg L,1vv L13 100, 101, 102
717 000104 012000 L.I.K langå LIK Diverse 1984 - 1994 Diverse trænermateriale og avisudklip mg L,1 vv L13 100,101, 102, 103
717 000105 012000 LIK Langå LIK Diverse 1991 - 1998 Diverse papirer, herunder bankudskrifter. mg L, 1 vv L14 100,101,102,103,104
717 000106 012000 Hintze Langå Hintze Papirer om LIK/AOF ? Alt muligt om LIK og folkeoplysning mg L, 1 vv L15 Ikke personlige papirer, men LIK
717 000107 012000 2044 Langå Realskole Langå Langå Realskole Borgergade Termins - og årskarakterer 1959-63 Termins og årskarakterer ug L, 2 h L214
717 000108 012000 2030 Langå Realskole Langå Langå Realskole Borgergade Termins og årskarakterer 1944-49 Termins og årskarakterer ug L, 2 h L214 107
717 000109 012000 2040 Langå realskole Langå Langå Realskole Borgergade elever på realskolen 1949-59 Elever på Realskolen, Karakterer mg L, 2 h L214 107, 108
717 000110 012000 2044 Langå Realskole Langå Langå Realskole Borgergade Mellemskoleeksamen 1957-63 Mellemskoleeksamen ug L, 2 h L214 107, 108, 109
717 000111 012000 2008 Langå Realskole langå Langå Realskole Borgergade protokol mellemskoleeksamen 1920-27 Protokol ved mellemskoleeksamen ug L, 2 h L215
717 000112 012000 2027 Langå Realskole Langå Langå Realskole Borgergade Mellemskoleeksamen 1928-46 Protokol ved mellemskoleeksamen ug L, 2 h L215 111
717 000113 012000 2038 Langå Realskole Langå Langå Realskole Borgergade Mellemskoleeksamen 1947-57 Protokol ved Mellemskoleeksamen ug L, 2 h L215 111, 112
717 000114 012000 2044 Langå Realskole Langå Langå Realskole Borgergade Mellemskoleeksamen 1954-63 Protokol ved Mellemskoleeksamen ug L, 2 h L215 111. 112, 113
717 000115 012000 2000 Langå Realskole Langå Langå Realskole Borgergade Realskoleeksamen 1912-19 Protokol mellemskolen ug L, 2 h L216
717 000116 012000 2000 Langå Realskole Langå Langå realskole Borgergade realskoleeksamen 1913-1919 Eksamensprotokol for Realklassen ug L, 2, h L216 115
717 000117 012000 2013 Langå Realskole Langå Langå realskole Borgergade Realskoleeksamen 1920-32 Eksamensprotokol for realklassen ug L, 2 h L216 115, 116
717 000118 012000 2034 Langå Realskole Langå Langå Realskole Borgergade Eksamensprotokol Realskolen 1933-53 Eksamensprotokoller for Realskoleklasserne ug L, 2 h L216 115, 116, 117
717 000119 012000 DSB Langå Kjærgaard Nielsen Artikel 2001 Artikel om arvesag Kjærgaard Nielsens enke ug L, 3, vv L31
717 000120 012000 DSB Langå Kronjydens håb Brevkopi ? Afholdsforening ug L, 3, vv L31
717 000121 012000 DSB Langå J. Zchau Telegrammer 1945 Lokomotivfører Zchau 70 år 1945 ug L, 3 vv L31
717 000122 012000 DSB Langå EriK Nielsen forskellige papirer 1971 Papirer vedrørende tidligere Kæmner Erik Nielsen, ug L, 3, vv L31
717 000123 012000 DSB Langå Kurt Holting Diverse Papirer b.la 1961 Diverse papirer, herunder navneforandring fra Curth til Kurt, ug L, 3, vv L31
717 000124 012000 Dsb Langå Aage Pedersen Installatør Væthvej 5b matrikelark 1918 salg til Fjernvarmeværk af grund ug L, 3,vv L31
717 000125 012000 Dsb Langå Diverse forskellig papirer om ansatte resten af æske ug L, 3 vv L31 119, 120, 121, 122,
717 000126 012000 DSB Langå Fortegnelser Fortegnelser, skrivelser, 1874-1955 Fortegnelser, skrivelser, planteskole, arealtegninger, ug L, 3, vv L32
717 000127 012000 DSB Langå Jubilæer Papirer/billeder om Jubilæeer 1962-90 Jubilæum 100 og 125 år + navngivning af IC3 togene ug L, 3, vv L33
717 000128 012000 DSB Langå DSB Langå Gamle ordrer og skrivelser 1883-93 Ordrer og skrivelser mg L, 3,v L34
717 000129 012000 DSB Langå DSB Langå Tegninger 1910-15 Tegninger og skrivelser, korrespondence ug L, 3, v L34 128
717 000130 012000 DSB Langå DSB Langå Kassebog 1879 - 1931 Dansk Jernbaneforbunds Kassebog mg L, 3, v L34 128, 129
717 000131 012000 DSB Langå DSB Langå Korrespondencejournal 1916 - 17 Correspondencejournal for Langå Station ug L, 3, v L34 128, 129, 130
717 000132 012000 DSB Langå DSB Langå Kolonnebog 1913 - 46 Kolonne190 skrivelser, feriebog ug L, 3, v L34 128, 129, 130, 131
717 000133 012000 DSB Langå DSB Langå Tjenestkøreplan 1908 Tjenestekøreplaner, togplaner, ulykkesstatistik, mg L, 3,v L35
717 000134 012000 DSB Stevnstrup DSB Langå Klageprotokol 1905-70 Klageprotokol Stevnstrup ug L, 3, v L35 133
717 000135 012000 DSB Langå DSB Langå Klageprotokol 1862-1970 Klageprotokol for Langå Station mg L, 3, v L35 133, 134
717 000136 012000 DSB Laurbjerg DSB Langå Klageprotokol 1862 - 1970 Klageprotokol for Laurbjerg Station mg L, 3, v L35 133. 134, 135
717 000137 012000 DSB Langå DSB Langå Sporarbejdspapirer 1907 - 1925 Papirer vedrørende sporarbejde g L, 3, v L35 133, 134, 135, 136
717 000138 012000 DSB Langå DSB Langå Sporplaner og kort 1862 - 1954 Diverse sporplaner, kort over stationsanlæg og tegninger, mg L, 3, v L36
717 000139 012000 DSB Langå DSB Langå Journaler 1893-99 indbundne journaler mg L, 3, v L37
717 000140 012000 DSB Langå DSB Langå Journaler, tegninger 1900 - 1911 Journaler, medlemsblade, tegninger over DSB bygninger mg L, 3, v L38
717 000141 012000 DSB Langå DSB Langå Journaler 1903-07 Journaler mg L, 3, v L39
717 000142 012000 DSB Langå DSB Langå Journaler 1908-10 Journaler mg L, 3, h L310
717 000143 012000 DSB Langå DSB Langå Protokoller 1911 - 1921 Protokoller ug L, 3, h L311
717 000144 012000 DSB Langå DSB protokoller 1916 - 19 Protokoller ug L, 3, h L312
717 000145 012000 DSB Langå DSB Langå Protokoller 1919 - 28 Protokoller mg L, 3, h L313
717 000146 012000 DSB Langå DSB Langå Protokoller 1933 - 45 Protokoller i æske; nummeret æske, mg L, 3, h L314
717 000147 012000 DSB Langå DSB Langå Køreplan 1940 Køreplan for foråret 1940 ug L,,3, h L314 146
717 000148 012000 DSB Langå DSB Langå Sangbog 1918 dansk jernbane forbunds Sangbog ug L, 3, h L314 146, 147
717 000149 012000 DSB Langå DSB Langå Tjenestebog 1922 Maskin - og Værstedstjenstebog mg L, 3, h L314 146, 147, 148,
717 000150 012000 DSB Langå DSB Langå Tjenestemandsbog 1935 Bog for timelønnede tjenstemænd mg L, 3, h L314 146, 147, 148, 149
717 000151 012000 DSB Langå DSB Langå forbundsbog 1927 -36 Dansk Jernbane forbunds bog ug L, 3, h L314 146 - 150
717 000152 012000 Langå Boye slægtspapirer Boye-slægten, 2 pakker ug L, 3, h L315
717 000153 012000 Langå Cramer Slægtspapirer Cramer- slægten ug L, 3, h L315 152
717 000154 012000 Langå anetavler Diverse anetavler Diverse anetavler ug L, 3, h L315 152, 153
717 000155 012000 Langå Hans Bendixen Skiftepapirer Skiftepapirer for Hans Bendixen Harding ug L, 3, h L315
717 000156 012000 alm herredsinddeling Registervejledning Herreds og matrikelindelings kort over Danmark og Slesvig ug L, 3, h L315 152, 153, 154, 155
717 000157 012000 Langå dialekter mappe Betydning ag dialekter ug L, 3, h L316
717 000158 012000 Langå/Ålborg Harding Slægtsmappe Slægtspapirer for Hardingslægten ug L, 3, h L316
717 000159 012000 ? Cramer Kriegbaum Slægtspapirer Cramer Kriegbaumslægten ug L, 3, h L316
717 000160 012000 alm Træn din sjette sans Kopi af bog 1985 David Adams: Træn din sjette sans (kopi) ug L, 3, h L316
717 000161 012000 Laurbjerg Slægter i Laurbjerg Slægtsmappe Diverse slægtsforskning i Laurbjerg ug L, 3, h L 316
717 000162 012000 alm Slægtpapirer diverse slægtsmappe Diverse slægtspapirer, ikke nærmere defineret ug L, 3, h L316
717 000163 012000 alm Diverse slægt Slægtspapirer Forskellige slægter i mappe ug L, 3, hh L317
717 000164 012000 Langå Boye m.fl papirer om Boye slægten mg L, 3, hh L317
717 000165 012000 alm Arkæologisk info Papirer om Arkæologi Tidstavler og andet af Arkæologisk tilsnit ug L, 3, hh L317
717 000166 012000 Langå/Laurbjerg Diverse slægtsmateriale Papirer og hæfter om slægt Diverse slægtsmateriale, b.la Laurbjerg 1787 ug L, 3, hh L 317
717 000167 012000 alm Hans Bendixen Harding slægtspapirer Papirer om Bendixen Harding Århus ug L, 3,hh L 318
717 000168 012000 alm A. Hansen Harding slægtspapirer Papirer om Anders Hansen Harding, Sjørring ug L, 3, hh L318
717 000169 012000 alm A. Harding slægspapirer Papirer om Anders Harding, Gimming ug L, 3, hh L318
717 000170 012000 alm Stampe Slægtspapirer ug L,3,hh L318
717 000171 012000 alm A. Hansen slægtspapirer Papirer om Adam Hansen ug L, 3, hh L318
717 000172 012000 alm B. Hansen slægtspapirer papirer om Bendix Hansen, Tønder ug L, 3, hh L318
717 000173 012000 alm Rasmussen slægtsåpapirer papirer Om Rasmussen ug L, 3, hh L318
717 000174 012000 alm Jensen slægtspapirer Papirer om Jensen m.fl. Langå ug L, 3, hh L 318
717 000175 012000 alm Hvem forsker hvad m.m. slægtsforskning info material om slægtsforsknings-teknikker ug L, 3, hh L318
717 000176 012000 alm anetavler pakke med diverse anetavler pakke med anetavler ug L, 3, hh L318
717 000177 012000 Langå Initiativråd Langå Bilag papirer og fakturaer Forskellige bilag vedr, Initiativrådet ug K, 1, vv K11
717 000178 012000 Langå Initiativråd Langå bilag skrivelser, breve budget sommerfest, skrivelser, breve ug K, 1, vv k12 177
717 000179 012000 Langå Initiativråd Langå forhandlingsprotokoller bøger 1963 - 79 Bøger indeholdende forhandlingsprotokoller ug K, 1, vv k13 177, 178
717 000180 012000 Langå Initiativråd Langå bilag løse papirer, mapper Forskellige løsark og mapper omhandlende Initiativråd mg K, 1, v K14 177, 178, 179
717 000181 012000 Langå Initiativråd Langå Bilag Løse papirer Løse bilag + en femkrone fra Initiativråd mg K, 1, v K15 177, 178, 179, 180
717 000182 012000 Langå initiativråd Langå bilag løse papirer løse bilag fra Initiativråd mg K, 1, v K16 177, 178, 179, 180>
717 000183 012000 Langå Initiativråd Langå bilag Løse papirer Løse bilag fra Initiativråd ug K, 1, v K17 177-184
717 000184 012000 Langå initiativråd Langå Bilag, hæfter Løse papirer, 1 kontrabog,1hft Løse bilag, kontrabog fra fru Fisker, hæfte med gl. dokumenter, der ikke har en umiddelbar sammenhæng med Initiativråd mg K, 1, v K18 177-184
717 000185 012000 Langå initiativråd Langå Bilag papirer i mappe Turistrådet ug K, 1, v K19
717 000186 012000 Per Truesen Langå Per Truesen Læserbreve Læserbreve avis og ark i mappe ug K, 1, h K110
717 000187 012000 Borger - og Haandværkerforeningen Langå Borger og H. forening papirer Forskellige papirer og regnskaber mg K, 1, h K111
717 000188 012000 Borger og Haandværksforeningen Langå Borger og H.F Løse ark Løse papirer vedrørende Borger - og Haandværksforeningen mg K, 1, h K112 187
717 000189 012000 Borger og Haandværksforeningen Langå Borger og H.F Løse ark Løse papirer vedrørende Borger - og Haandværkerforeningen mg K, 1, hh K113 187, 188
717 000190 012000 Borger og Haandværksforeningen Langå Borger og H.F Løse ark og mapper Løse papirer og mapper ug K, 1, hh K114 187, 188, 189
717 000191 012000 Hjemmeværnsforeningen Langå Hjv.f. Løse ark, armbind Løse papirer, et armbind ug K, 1, hh (k115)
717 000192 012000 2049 Langå skole Langå Forskolen eftersynsbog 1954-1968 Skoleeftersynsbog ug K, 2, vv K21
717 000193 012000 2010 langå skole Langå Langå skole Protokol 1914-31 Indskrivningsprotokol ug K, 2 v v K21 192
717 000194 012000 2025 Realskolen Langå realskolen Årskarakterbog 1927-44 Årskarakterer 1.-4. Mellem ug K, 2, vv K22
717 000195 012000 2036 Realskolen Langå Realskolen Karakterprotokol 1943-55 Karakterprotokol for årene 1943 - 1955 ug K, 2, vv K22 194
717 000196 012000 2035 Realskolen Langå Realskolen Protokol 1908-54 Skolepengeprotokol + årsprøver 1909-11 mg K, 2, v v K22 194, 195
717 000197 012000 Realskolen Langå Realskolen Diverse papirer+æske Forskellige papirer vedr. Realskolen ug K, 2, vv K23
717 000198 012000 1991 Realskolen Langå Realskolen Karakterprotokol 1907-11 Karakterprotokol ug K, 2, v v K23 197
717 000199 012000 2036 realskolen Langå realskolen Dagbog 1918-55 Skoledagbog ug K, 2, vv K23 197, 198
717 000200 012000 Realskolen Langå Realskolen Beretninger Meddelelser og beretninger om skolen ug K, 2, vv K23 197, 198, 199
717 000201 012000 2000 Langå skole Langå skolen Skoledagbog 1897 - 1919 skoledagbog mg K, 2, v K24
717 000202 012000 2012 Langå skole Langå skolen skoledagbog 1920-31 Skoledagbog ug K, 2, v K24 201,
717 000203 012000 2006 Langå skole Langå skolen Skoledagbog 1918-25 Skoledagbog ug K, 2, v K24 201, 202
717 000204 012000 2003 Langå skole Langå skolen Skoledagbog 1914-22 Skoledagbog ug K, 2, v k24 201, 202, 203,
717 000205 012000 2015 Langå skole Langå skole skoledagbog 1929-34 Skoledagbog ug K, 2 v K25
717 000206 012000 2012 Langå skole Langå skole dagbog 1925-31 Skoledagbog mg K, 2,v K25 205
717 000207 012000 2011 Langå skole Langå skole dagbog 1924-30 skoledagbog ug K, 2, v K25 205, 206
717 000208 012000 2009 Lamgå skole Langå skole Dagbog 1922-28 Skoledagbog mg K, 2, v K25 205, 206, 207
717 000209 012000 2014 Langå skole Langå skole Dagbog 1920-33 Skoledagbog ug K, 2, v k25 205, 206, 207, 208
717 000210 012000 2022 Langå skole Langå skole Skoledagbøger 1934-1941 Skoledagbog ug K, 2, v K26
717 000211 012000 2021 Langå skole Langå skole Skoledagbog 1931 - 1940 Skoledagbog ug K, 2, v K26
717 000212 012000 2018 Langå skole Langå skole Skoledagbøger 1931 - 1937 Skoledagbog ug K, 2, v K26 211
717 000213 012000 2021 Langå skole Langå skole skoledagbøger 1930 - 1940 Skoledagbog ug K, 2, v K26 211, 212,
717 000214 012000 2034 Langå skole Langå skole dagbøger 1940-1953 Skoledagbog ug K, 2, v K27
717 000215 012000 2028 Langå skole Langå skole Skoledagbøger 1940-1947 Skoledagbog ug K, 2, v K27 214
717 000216 012000 2028 Langå skole Langå skole Dagbøger 1940-1947 Skoledagbog ug K, 2, v K27 214, 215
717 000217 012000 2028 Langå skole Langå skole skoledagbøger 1936-1947 Skoledagbog ug K, 2, v K27 214, 215, 216
717 000218 012000 2026 Langå skole Langå skole Skoledagbøger 1948-1955 Skoledagbog ug K, 2, v K28
717 000219 012000 2035 Langå skole Langå skole Skoledagbøger 1946-1954 Skoledagbog ug K, 2, v K28 218
717 000220 012000 2036 Langå skole Langå skole skoledagbøger 1942-1955 Skoledagbog ug K, 2, v K28 218, 219
717 000221 012000 2039 Langå skole Langå skole Skoledagbøger 1941-1948 Skoledagbog ug K,2, v K28 218, 219, 220
717 000222 012000 2050 Langå skole Langå skole Skoledagbøger 1960-1969 Skoledagbog ug K, 2, v K29
717 000223 012000 2050 Langå skole Langå skole Skoledagbøger 1960-69 Skoledagbog ug K, 2, v K29 222
717 000224 012000 2046 Langå skole Langå skole Skoledagbøger 1955 - 1965 Skoledagbog ug K, 2, v K29 222, 223
717 000225 012000 2046 Langå skole Langå skole Skoledagbøger 1955 - 1965 Skoledagbog ug K, 2, v K29 222, 223, 224
717 000226 012000 1990 Langå skole Langå skole Skoledagbøger 1870 - 1909 Skoledagbog ug K, 2, v K29 222-225
717 000227 012000 2046 Langå skole Langå kommuneskole dagbøger 1954 - 1965 Dagbog mg K, 2, h K210
717 000228 012000 2041 Langå Skole Langå Kommuneskole skoledagbøger 1949 - 1960 Skoledagbog ug K, 2, h K210 227
717 000229 012000 1998 Langå Skole Langå Kommuneskole eksamensprotokol 1914 -1917 Konfirmandprøve, eksamensprotokol ug K, 2, h K210 227, 228
717 000230 012000 1994 Langå skole Langå Kommuneskole Eksamensprotokol 1910 - 1913 Eksamensprotokol ug K,2, h K210 227, 228, 229
717 000231 012000 2042 Langå Skole Langå Kommuneskole Eksamensprotokol 1957 - 1961 Eksamensprotokol ug K, 2, h K210 227, 228, 229, 230
717 000232 012000 2020 Langå skole Langå Kommuneskole Eksamensprotokol 1935- 1939 Eksamensprotokol ug K, 2, h K211
717 000233 012000 2016 Langå skole Langå Kommuneskole Eksamensprotokol 1932- 1939 Eksamensprotokol ug K, 2, h K211 232
717 000234 012000 2012 Langå skole Langå Kommuneskole Eksamesprotokol 1929 - 1931 Eksamensprotokol ug K, 2, h K211 232, 233
717 000235 012000 2009 Langå skole langå Kommuneskole Eksamensprptpkol 1926 - 1928 Eksamensprotokol ug K, 2, h K211 232, 233, 234
717 000236 012000 2014 Langå skole Langå Kommuneskole Eksamensprotokol 1922 - 1933 Eksamensprotokol ug K, 2, h K211 232, 233, 234, 235
717 000237 012000 2003 Langå Skole Langå Kommuneskole Eksamemsprotokol 1917 -1922 Eksamensprotokol ug K, 2, h K211 232 - 236
717 000238 012000 2024 Langå skole langå Kommuneskole Eksamensprotokol 1939 -1943 Eksamensprotokol ug K, 2, h K211 232-237
717 000239 012000 2038 Langå Skole Langå Kommuneskole Eksamensprotokol 1952-1957 Eksamensprotokol ug K, 2, h K211 232 - 238
717 000240 012000 2032 Langå skole Langå Kommuneskole Eksamensprotokol 1944-1951 Eksamensprotokol ug K, 2, h K212
717 000241 012000 2007 Langå skole Langå Kommuneskole Dagbøger 1921 - 1926 Skoledagbog ug K, 2, h K212 240
717 000242 012000 2002 Langå skole Langå Kommuneskole Dagbøger 1914 - 1921 Skoledagbog ug K, 2, h K212 240, 241
717 000243 012000 2000 Langå skole Langå Kommuneskole Dagbøger 1914 - 1919 Skoledagbog ug K, 2, h K212 240, 241, 242
717 000244 012000 1995 Langå Skole Langå Kommuneskole Dagbøger 1901 - 1914 Skoledagbog ug K, 2, h K212 240, 241, 242, 243
717 000245 012000 2017 Langå skole Langå Kommuneskole Skoleprotokol 1933 - 1934 Skoleprotokol Ug K, 2, h K213
717 000246 012000 2040 Langå skole Langå Kommuneskole Skoleeftersynsbog 1947 - 1959 Skoleeftersynsbog ug K,2, h K213 245
717 000247 012000 2049 Langå skole Langå Kommuneskole Indskrivningsprotokol 1951 - 1968 Indskrivningsprotokol ug K, 2, h K213 245, 246
717 000248 012000 2032 Langå skole Langå Kommuneskole Indskrivningsprotokol 1931 -1951 Indskrivningsprotokol ug K, 2 h K213 245, 246, 247
717 000249 012000 2026 Langå skole Langå Kommuneskole Embedsbog 1922 - 1945 Skoleembedsbog ug K,2, h K213 245, 246, 247, 248
717 000250 012000 2001 Langå skole langå Kommuneskole embedsbog 1901 - 1920 Skoleembedsbog ug K, 2, h K213 245 - 249
717 000251 012000 2051 Langå skole Langå Kommuneskole dagbøger 1962 - 1970 Skoledagbog ug K, 2, h K213 245 - 250
717 000252 012000 2030 Langå Skole Langå Kommuneskole Dagbøger 1944 - 1949 Skoledagbog ug K, 2, h K214
717 000253 012000 2020 Langå Skole Langå Kommuneskole Skoledagbøger 1932 - 1939 Skoledagbog Ug K, 2 h K214 252
717 000254 012000 2012 Langå skole Langå Kommuneskole Skoledagbøger 1925 - 1931 Skoledagbog ug K, 2, h k214 252, 253
717 000255 012000 2013 Langå skole Langå Kommuneskole skoledagbøger 1922 - 1932 Skoledagbog ug K, 2, h K214 252,253, 254
717 000256 012000 2007 Langå Skole Langå Kommuneskole Skoledagbøger 1921 - 1926 Skoledagbog ug K, 2, h K214 252 - 255
717 000257 012000 2018 Langå skole Langå Kommuneskole Skoledagbøger 1932 - 1937 Skoledagbog ug K, 2, h K214 252 - 256
717 000258 012000 2024 Langå skole Langå Kommuneskole Skoledagbøger 1938 -1943 Skoledagbog mg K, 2, h K214 252-258
717 000259 012000 Langå Brugsforening Langå Brugsforeningen Hovedbog 1888 - 1901 Hovedbog mg K, 2, hh K215
717 000260 012000 Købmand Mikkelsen Langå Niels Hansen Papirer ? Papirer i kuvert om Niels Hansen ug K, 2, hh K215 259
717 000261 012000 Langå Kommune Langå Matrikelkort Kort 1832 - 1993 Forskellige matrikelkort ug K, 2 hh K216
717 000262 012000 Langå Diverse Diverse papirer Diverse papirer om Langå og dens beboere, Østergård, Martens, Optimisten, Viggo Lindgren, Ug K, 2, hh K217 Materiale fordelt på flere kort nr. K217
717 000263 012000 Langå Diverse Papirer og mapper Papirer og mapper, civilforsvar m.m ug K, 2, hh K218
717 000264 012000 KBM Christensen og Mahs Langå Grønthandler/Handelsgartneri Kassejournal, kransebøger Kransebøger, kassejounal, regnskab ug K, 3, vv K31
717 000265 012000 HP Christensen Langå Handelsgartneri Regnskabsbøger Regnskabsbøger Handelsgartneri mg K, 3, vv K32
717 000266 012000 HP Christensen Langå Handelsgartneri Regnskabsbøger Regnskabsbøger, svendebrev, ug K, 3, vv K33
717 000267 012000 HP Christensen Langå Handelsgartneri Regnskabsbøger Regnskaber ug K, 3 v K34
717 000268 012000 2030 Dansk Metal, Randers afd. Langå Formerforbund Diverse protokoller og bøger 1962 - 1970 Medlemsprotokoller, kasse, sparkassebog, medlemsregnskab lukket arkiv fra 1990 ug K,3, v K35
717 000269 012000 alm Danmarkskort Kort 1923 Lillle Danmarkskort efter genforeningen ug K,3 v K36
717 000270 012000 Langå sparekasse Langå Sparekassen Jubilæumsskrift 1997 Langå sparekasse 125 års jubilæum ug K, 3, v K36
717 000271 012000 Langå Sparekasse Langå Sparekasse Jubilæumsskrift 1972 Langå sparekasse100 års jubilæum ug K, 3, v K36
717 000272 012000 1998 Langå Kommune Langå Kommune Regnskaber 1887 - 1917 Kommuneregnskaber ug K, 3, v K36
717 000273 012000 Langå kommune Langå Sogneråd Papirer i plastcharteque 1929 - 1982 Papirer om sogneråds --og byrådsmedlemmer ug K, 3, v K36
717 000274 012000 alm undervisning Papirer om færdsel 1922 Skrift om færdselsundervisning ui K, 3, v K36
717 000275 012000 Lions Club Langå Julemærker julemærker, skitser 1986 - 1987 Lions Club Julemærker, tegninger af kirkemotiver ug K, 3, v K36
717 000276 012000 Langå Arkæologisk rapport Rapport i samlede løspapirer 1972 Arkæologisk rapport om udgravning af renseanlæg ug K, 3, v K36
717 000277 012000 Langå Vandværk vedtægter m.m. 1908 Vedtægter og breve om Langå Vandværk ug K, 3, v K36
717 000278 012000 Langå Kommune Langå Vandmøller Papmappe Vandmølleskrift ug K, 3, v K36
717 000279 012000 Langå kommune Langå byanalyse Kuvertmappe 1956 Mappe med byanalyserapport ug K,3, v K36
717 000280 012000 Langå Fjernvarmeregnskab kuvert 1984 Kuvert m. brochure og regnskab ug K, 3, v K36
717 000281 012000 Langå Kommune Langå Lokalplan Kuvert med papirer Kuvert med lokalplan ug K, 3, v K36
717 000282 012000 Langå kommune Langå Renovationsregulativ Kuvert med papirer 1964 Kuvert med renovationsregulativer ug K, 3, v K36
717 000283 012000 Langå Centrumgården Kuvert Kuvert med brochure og tegninger ug K, 3, v K36
717 000284 012000 Randers Kort over Randers og omegn Kort i plastmappe 1895 Plastmappe med kort over Østjylland pånær Djursland ug K,3, v K36
717 000285 012000 2033 Langå Skøder Skødepapirer 1892 - 1942 Skøder, b. la for Nyhåb, ug K, 3, v K36
717 000286 012000 2019 Würtz langå Marius Würtz Karakterbog og papirer 1909 -1938 Karakterbog og anbefalinger, udnævnelse til midlertidig sognefoged, ug K, 3, v K37
717 000287 012000 Langå skudsmålsbøger og gamle skrifter bøger, papirer 1828 - 1938 Hovericirkulære, salving af Kong Christian d. 7 og Caroline Mathilde, skudsmålbøger og skrifter ug K, 3, v K37
717 000288 012000 Wulff Langå Augusta Wulff Noder noder i bog mg K, 3,v K38
717 000289 012000 Langå dias kopier Lister over diaskopier Kopier af lister over dias ug K, 3, v K39
717 000290 012000 LLA Langå Lokalhistorisk arkiv Lan løsark 1996 lokalhistorisk kalender 1996 ug K, 3, v K39
717 000291 012000 A M Petersen Langå Anne Marie Petersen hæfte Jordemoder Anne Marie Petersens erindringer ug K, 3, v K39
717 000292 012000 langå Niverleringskoter Papirer om nivelering Nieveleringskoter ug K, 3, v K39
717 000293 012000 Grooss Langå Valdemar Grooss Hovedbog 1947 - 1949 Arbejds/hovedbog fra Valdemar Grooss mg K, 3, v K39
717 000294 012000 Langå Diverse Erindringer, løse papirer CM Jespersen, ugeblade, Kristian Kristensen, Missionshuset, Birgit Frey, HV Andreasen, Herluf Gam Kristensen, Gunnar Madsen, Anders Braad, Sange, H Olsen mælkehandler, Hospitalet, Gudenå avis, Kabaretten 1915 ug K, 3, h K310 Diverse samlet i en kasse i tilfældige arter
717 000295 012000 Langå initiativråd Langå Initiativråd papirer i mappe 1967 - 1968 Avisudklip, bilag, regnskaber ug K, 3, h K311
717 000296 012000 Langå Initiativråd Langå Initiativråd Papirer i Mappe 1969 Avisudklip, regnskaber, brochurer, bilag, kvitteringer ug K, 3, h K311 295
717 000297 012000 Langå Initiativråd Langå Initiativråd papirer i mappe 1970 regnskaber, bilag, papirer, avisudklip, brochurer ug K, 3, h K311 295, 296
717 000298 012000 Langå initiativråd Langå initiativråd papirer i plastmappe 1971 Se 295, 296, 297 ug K, 3, h K311 295, 296, 297
717 000299 012000 Vælgerforening,Konservativ Langå Vælgerforening, De Konservative (C) Jubilæumsskrifter 1982 Jubilæumsskrift for den konservative vælgerforening 50 år ug K, 3, h K312
717 000300 012000 Langå Initiativråd Langå Gudenåfesten Mappe med papirer 1973 Papirer om Gudenåfesten ug K, 3, h K312
717 000301 012000 Langå Initiativråd Langå Gudenåfesten Mappe med papirer 1975 Papirer om Gudenåfesten ug K, 3, h K 312
717 000302 012000 Langå Initiativråd Langå Langåmessen papirer i plastmappe 1975 Papirer om langåmessen 75 ug K, 3, h K312 300, 301
717 000303 012000 Langå Initiativråd Langå Diverse papirer i mappe Diverse papirer i Mappe ug K, 3, h K312 300, 301. 302
717 000304 012000 Langå Initiativråd Langå Kommunekomsammen papirer i mappe 1972 Papirer om Kommunekomsammen ug K, 3, h K312 300-303
717 000305 012000 Langå initiativråd Langå Kommunekomsammen Papirer i mappe 1977 Papirer i mappe om Kommunekomsammen ug K, 3, h K312 300-304
717 000306 012000 Gross Langå Gross Kassebøger og papirer Kassebøger og diverse papirer fra Gross mg K, 3, h K313
717 000307 012000 Gross Langå Gross Kassebøger Kassebøger fra Groos mg K, 3, h K314 306
717 000308 012000 Danske Jernbaner Langå DJ Afholdsforening bøger og hæfter Bøger og hæfter fra Danske Jernbaners afholdsforening ug K, 3, hh K315
717 000309 012000 Anni Hintze Langå Anni Hintze mapper og løspapir papierer og mapper fra AOF, Anni Hintze ug K, 3, hh K316
717 000310 012000 2050 Langå kommune Langå Sygekassen papirer 1926 - 1969 dagpenge og udgiftsbog ug K, 4, vv K410 Lukket arkiv
717 000311 012000 2045 Langå kommune Langå Sygekassen Papirer i mapper 1922 - 1964 Skrivelser i papir mapper ug K, 4, vv K42
717 000312 012000 2028 Langå kommune Langå Sygekassen medlemsbøger 1937 - 1947 Bøger med medlemsfortegnelser ug K, 4, vv K43
717 000313 012000 1995 Langå Kommune Langå Sygekassen bog 1911 -1914 Sygekassemedlemsbog ug K, 4, v K44
717 000314 012000 2007 Langå Kommune Langå sygekassen Bog 1921 - 1926 Sygekassemedlemsbog ug K, 4, v K44
717 000315 012000 2013 Langå Kommune Langå Sygekassen Bog 1921 -1932 Sugekassemedlemsbog ug K, 4, v K44
717 000316 012000 2019 Langå Kommune Langå Sygekassen Bog 1929 - 1938 Sygekassemedlemsbog ug K, 4, v K44
717 000317 012000 2005 Langå Kommune Langå Sygekassen bog 1918 - 1924 Sygekasse udgiftsbog ug K, 4, v K44 313 -316
717 000318 012000 2015 Langå Kommune Langå sygekassen bog 1928 - 1934 medlemsstatistik ug K,4, v K45
717 000319 012000 2056 Langå Kommune Langå Sygekassen Bog 1902 -1975 Statistikbog ug K, 4, v K45
717 000320 012000 2042 Langå Kommune Langå Sygekassen Bog 1929 - 1961 Revisionsprtokol sygekassen ug K,4, v K45 318, 319
717 000321 012000 2017 Langå Kommune Langå Sygekassen Bog 1899 - 1936 Forhandlingsprotokol sygekassen ug K, 4, v K45 318, 319, 320
717 000322 012000 2051 Langå kommune Langå sygekassen Bog 1936 - 1970 Forhandlingsprotokol ug K, 4, v K45 318 -321
717 000323 012000 2011 Langå Kommune Langå Sygekassen Medlemsbog 1899 - 1930 Medlemsbog mg K, 4, v K46
717 000324 012000 2042 Langå kommune Langå Sygekassen mappe med papirer 1954 - 1961 Regnskaber ug K, 4, v K 46
717 000325 012000 1997 Langå kommune Langå sygekassen bog 1899 - 1916 Indtægtsbog ug K, 4, v K46
717 000326 012000 2050 Langå kommune Langå sygekassen foldere i samling 1965 - 1969 Regnskab og beretning ug K, 4, v K46
717 000327 012000 2050 langå kommune Langå sygekassen Bog 1969 Regnskabsbog ug K, 4, v K46
717 000328 012000 2051 Langå kommune langå sygekassen Bog 1970 revisionsprtotkol ug K, 4, v k46
717 000329 012000 2052 Langå kommune Langå sygekassen løsark i papirmappe 1967 - 1971 Vedtægter, love m. m mg K, 4, v k46 323 - 328
717 000330 012000 2042 Langå Kommune Langå Sygekassen Regnskabspapirer 1953 - 1961 Regnskaber og beretning for sygekassen ug K, 4, v K47
717 000331 012000 2009 Langå kommune Langå Sygeplejeforeningen Bog 1928 Forhandlingsprotokol for sygeplejeforeningen ug K, 4, v K47 330
717 000332 012000 2040 Langå kommune Langå Sygekassen løse papirer 1899 - 1959 Årsopgørelser for sygekassen mg K, 4, v K48
717 000333 012000 ug Langå kommune Langå skattevæsen hæfte 1942 -1943 2 stk skatte - og adressebog ug K, 4, v K49
717 000334 012000 2040 Langå kommune Langå skat løsark 1959 - 1960 skattefortegnelser mg K, 4, v k49 333
717 000335 012000 Langå kommune Langå ejendomsskatter bog ejendoms - og grundskyldsbog mg K, 4,v k49 333, 334
717 000336 012000 2003 Langå kommune Langå amtsskatter Bog 1922 Amtsskattebog mg K, 4, v K49 333, 334, 335
717 000337 012000 2040 Langå kommune Langå skat, feriepenge,m,v, Bøger 1940 - 1961 Bøger omhandlende feriepenge, skattebog, arbejdsløshedsudvalg ug K, 4, h K10
717 000338 012000 Nissen, Richard Langå Nissen, Richard bøger, papirer, brochuerer 1921 - 2001 forhandlingsprotokol, hovedbog, diverse ug K, 4, h k411
717 000339 012000 2053 Træindustriarbejdenes forbund Langå Træindustri bøger 1946 - 1972 Tilsynsprotokol og medlemsprotokoller ug K, 4, h K412
717 000340 012000 2053 Træindustriarbejder forbundet Langå Træindustrien papirer 1946 - 1972 Korrespondence ug K,4, h K413
717 000341 012000 2053 Træindustriarbejder forbundet Langå Træindustrien Protokol 1946 - 72 Mærkeprotokoller ug K, 4, h K413 340
717 000342 012000 2053 Træindustriarbejder forbundet Langå Træindustrien plastbøger 1972 Fagforeningsbøger ug K, 4, h K413 340, 341 alle har samme nummer
717 000343 012000 2050 Træindustriarbejder forbundet Langå Træindustrien Cirkulærer 1946 - 1969 Cirkulærer mg K, 4, h K414
717 000344 012000 2052 Træindustriarbejderforbundet Langå Træindustri mapper 1946 - 1971 Månedsrapporter ug K, 4, h K415
717 000345 012000 2052 Træindustriarbejderforbundet Langå Træindustrien Mapper 1946 - 1971 Månedsrapporter ug K, 4, h K416 344
717 000346 012000 2044 Langå Vandværk Langå Vandværk bog 1908 - 1963 regnskabsbog mg K, 4 ,hh K417
717 000347 012000 2055 Langå Vandværk Langå Vandværk Protokolbog 1937 - 1974 Forhandlingsprotokol ug K, 4, hh K417 346
717 000348 012000 2031 Langå Vandværk Langå vandværk Papirer 1907 - 1950 Obligationer, forsikringer ug K, 4, hh K417 346, 347
717 000349 012000 2043 Langå Vandværk Langå Vandværk statusbog 1908 - 1962 Statusbog ug K, 4, hh K418
717 000350 012000 2043 Langå Vandværk Langå vandværk protokolbog 1934 - 1962 Medlemsprotokol ug K, 4, hh K418 349
717 000351 012000 2052 Langå Vandværk Langå Vandværk Kassebog 1931 - 1971 Kassebog ug K, 4, hh K418 349, 350
717 000352 012000 Langå sportsfiskerforening Langå fiskeriforening Bøger og blade 1936 - 2001 8 stk.Protokoller og eksemplarer af bladet Optimisten ug H, 2, vv H21
717 000353 012000 2026 Husmands - og husflidsforeningen Langå husmandsforening bog 1927 - 1945 Forhandlingsprotokol ug H, 2 vv H22
717 000354 012000 2039 Husmandsforeningen langå husmandsforening Bog 1945 - 1958 Forhandlingsprotokol ug H, 2, vv H22 353
717 000355 012000 2055 Husmandsforeningen Langå husmandsforening Bog 1958 - 1974 Forhandlingsprotokol ug H, 2, vv H22 353, 354
717 000356 012000 2048 Husmandsforeningen Langå husmandsforening Bog 1949 - 1967 Regnskabsbog ug H, 2, vv H22 353, 354, 355
717 000357 012000 2053 Husmandsforeningen Langå husmandsforeningen Bog 1968 - 1974 Regnskabsbog ug H, 2, v v H22 353 -356
717 000358 012000 2063 Husmandsforeningen Langå husmandsforeining Bog 1941 - 1983 Medlemsbog ug H, 2,VV H22 353 -357
717 000359 012000 2009 Husflidsforeningen Langå Husflidsforening protokolbog 1927 - 1928 Medlemsprotokol ug H, 2, vv H22
717 000360 012000 2038 Husflidsforeningen Langå Husflidsforeningen Bog 1957 Medlemsprotokol ug H, 2, vv H22 359
717 000361 012000 2015 Langå Landboforening Langå Landboforening Bog 1895 - 1936 Forhandlingsprotokol mg H, 2, vv H23
717 000362 012000 2008 Langå Væth Lokalforening Langå lokalforening Bog 1927 Forhandlingsprotokol ug H, 2, vv H23
717 000363 012000 2008 Langå Væth Lokalforening Langå Lokalforening Bog 1926 - 1927 Regnskabsbog ug H, 2, vv H23
717 000364 012000 Lang Væth Lokalforening Langå lokalforening hæfte 1924 Jubilæumshæfte 50 år ug H, 2, v v H23
717 000365 012000 Langå Væth Lokalforening Langå forening hæfte 1974 Jubilæumshæfte 100 år ug H, 2, v v H23
717 000366 012000 Langå Væth Lokalforening Langå Forening Billeder 1974 Billeder fra 100 års jubilæet ug H, 2, v v H23
717 000367 012000 Søren Madsen Petersen Langå SM Petersen Hovedbog 1923 - 1932 Hovedbog ug H, 2, v H24
717 000368 012000 Søren Madsen Pedersen Langå SM Pedersen kladder 2stk 1954 Kladdebøger ug H, 2 v H24 367
717 000369 012000 Søren Madsen Pedersen langå SM Pedersen Billeder 1913 -1917 Billeder S M Pedersen soldatertid i Vestindien, New York og Virginia ug H, 2, v H24 367, 368
717 000370 012000 Søren Madsen Pedersen Langå SM Pedersen Kopi af avis 1823 Dansk Vestindisk Regieringsavis 1823, kopi ug H, 2, v H24 367, 368, 369
717 000371 012000 Peter Petersen Langå P.Petersen Toftevej Hovedbog 1930 - 1935 Hovedbog fra P. Petersen ug H, 2, v H25
717 000372 012000 Peter Petersen Langå P. Petersen toftevej kladdebog 1925 - 1926 Kladdebog ug H, 2, v H25 371
717 000373 012000 Peter Petersen Langå P. Petersen toftevej Kladdebog 1920 - 1923 Kladdebog ug H, 2, v H25 371, 372
717 000374 012000 Peter Petersen Langå P. Petersen Toftevej Hovedbog 1925 - 1930 Hovedbog ug H, 2, v H25 371 -373
717 000375 012000 Peter Petersen Langå P. Petersen Toftevej Kladdebog 1926 - 1930 Kladdebog ug H, 2, v H25 371 - 374
717 000376 012000 Peter Petersen Langå P. Petersen Toftevej Kassebog 1930 - 1939 Kassebog ug H, 2, v H25 371 - 375
717 000377 012000 Peter Petersen Langå P.Petersen Toftevej dagbog 1922 Håndværkernes dagbog 1922 ug H, 2, v H25 371 - 376
717 000378 012000 Langå sangforening Lyren Langå sangforening sangbøger sangbøger fra Lyren ug H, 2, v H26
717 000379 012000 Langå sangforening Lyren Langå Lyren Sangbøger Sangbøger fra Lyren ug H, 2, v h27 378
717 000380 012000 2000 Langå Kirke Langå Kirke Altergangsbog 1879 - 1919 altergangsbog mg H, 2, v h29
717 000381 012000 Langå Kirke Langå Kirke begravelsesprotokol Bgravelsesprotokol ug H, 2, v H29 380
717 000382 012000 2046 Langå kirke Langå Kirke Gudstjenestebog 1942 - 1965 Gudstjenestebog ug H, 2, v H29 380, 381
717 000383 012000 Langå Kirke Langå De danske præsteforening bog ca 1899 protokol for Den Danske Præsteforening mg H, 2, v H29 380 - 382
717 000384 012000 Langå Sogneråd Langå sogneråd hundeprotokoller 1937 - 1956 Hundeprotokoller ug H, 2, h H210
717 000385 012000 Nykjær Langå Slægtsforskning Undervisningsmatereriale Undervisningsmateriale om slægtsforskning ug H, 2 h H211
717 000386 012000 Langå kommune Langå sognearkiv Arkivprotokol Arkivprotokol ug H, 2 h H212
717 000387 012000 Langå kommune Langå Centerplan mappe 1976 Langå Centerplan ug H, 2, h H212 386
717 000388 012000 Langå Kommune Langå vedtægter brochurer Vedtægter for bygninger, vej og brand ug H, 2, h H212 386, 387
717 000389 012000 Langå kommune Langå Kommuneplan-lægning papirsamling 1982 Kommuneplanlægning, 6 borgermøder ug H, 2, h H212 386, 387, 388
717 000390 012000 2007 Laust Jensens familie Langå Laust Jensen Regnskabsbog 1904 - 1926 Regnskabsbog ug H, 2, h H213
717 000391 012000 2006 Laust Jensens familie Langå Laust Jensen Regnskabsbog 1922 - 1925 Regnskabsbog ug H, 2, h H213 390
717 000392 012000 2006 Laust Jensens familie Langå Laust Jensen Hovedbog 1922 -1925 Hovedbog for murermester og gårdejer Laust Jensen ug H, 2, h H213 390, 391
717 000393 012000 2016 Laust Jensens familie Langå Laust Jensen regninger i papirmappe 1935 Regninger til Laust Jensen ug H, 2, h H213 390 - 392
717 000394 012000 2010 Laust Jensens familie Langå Laust Jensen Hovedbog 1925 - 1929 Hovedbog ug H, 2, h H214
717 000395 012000 2029 Laust Jensens familie Langå Laust Jensen Hovedbog 1936 -1948 Hovedbog fra Laust Jensen ug H, 2, h H214 394
717 000396 012000 2003 Laust Jensens Familie Langå Laust Jensen kassebog 1912 - 1922 Kassebog ug H, 2, h H214 394, 395
717 000397 012000 Laust Jensens familie Langå Laust Jensen Regnskabsbog 1909 - 1913 Regnskabsbog Murermester L. Jensen ug H, 2, h H215
717 000398 012000 Laust Jensens familie Langå Laust Jensen Kassebog 1916 - 1924 Kassebog murermester L. Jensen ug H, 2, h H215 397
717 000399 012000 2034 Langå sygeplejeforening Langå Sygeplejeforening medlemsbog 1953 sygeplejeforening medlemsbog ug H, 2, h H216
717 000400 012000 Langå sygeplejeforening Langå sygeplejeforening Hovedbog 1957 Hovedbog for Langå sygeplejeforening ug H, 2, h H216 399
717 000401 012000 Langå Sygeplejeforening Langå sygeplejeforening parirer i mappe 1955 - 1959 beretninger ug H, 2, h H216 399, 400,
717 000402 012000 2003 langå sygeplejeforening Langå Sygeplejeforening Forhandlingsprotokol 1904 - 1921 Forhandlingsprotokol for Langå Sygeplejeforening ug H, 2, h H216 399, 400, 401
717 000403 012000 Langå Materialhandel Langå materialhandel Kontrabog 1944 Kontrabog fra Langå materialhandel mg H, 2 hh H217
717 000404 012000 Langå købmandsgård Langå Købmandsgården Bog stor 1900 Stor købmandsbog ug H, 2, hh H217 403
717 000405 012000 Gråbech Langå Gråbech kort og papirer i mappe Skøder og Kort fra H. Gråbech ug H, 2, hh H218
717 000406 012000 Gråbech Langå Gråbech regninger i plastmappe Regninger fra Gråbech ug H, 2, hh H218 405
717 000407 012000 Gråbech Langå Gråbech Fotos i kuvert Fotografier fra Produktionen Gråbech ug H, 2, hh H218 405, 406
717 000408 012000 Gråbech Langå træindustri Langå Gråbech papir i mappe Anbefalinger og ansøgninger, Gråbech Langå træindustri ug H, 2, hh H218 405 -407
717 000409 012000 Ellen Marie Jensens familie Langå Ellen Marie Jensen bøger og mappe 1 atlasmappe og 3 bøger med tegninger ug H, 3, vv H31
717 000410 012000 2031 Svend Bull Christensens familie Langå S. Bull Christensen Skolebevis 1950 Skolebevis ug H, 3, vv H31 409
717 000411 012000 Langå skole Langå "folkeskolen" blad 1940 bladet "Folkeskolen" ug H, 3, vv H31 409, 410
717 000412 012000 E. Thygesen langå Thygesen E Diverse Diverse om Dyrlæge Thygesen ug H, 3, vv H31 409, 410, 411
717 000413 012000 Langå Kommune Langå Dispositionsplan hæfter og papir i mappe 1965 - 1968 3 dispositionsplaner 1965 - 1968 ug H, 3 vv H32
717 000414 012000 Langå Kommune Langå Folketingsvalg valgbog 1957 Valgbog for folketingsvalg 1957 mg H, 3, vv H32 413
717 000415 012000 Langå kommune Langå Kommunevalg valglister, avis 1978 - 1981 Kommunevalg 1978 - 1981 ug H, 3, vv H32 413, 414
717 000416 012000 Langå Kommune Langå Kommunevalg aviser, lister 1985 Lister og avisudklip fra kommunalvalg 1985 ug H, 3 vv H32 413, 414, 415
717 000417 012000 Langå kommune Langå kommunevalg brochurer 1989 Brochurer fra Kommunalvalg 1989 ug H, 3, vv H32 413 -416
717 000418 012000 Langå Kommune Langå sognerådsvalg papirer i mappe 1966 2 stk papir ug H, 3, vv H32 413 - 417
717 000419 012000 Børnehaven VinkelVej Langå Børnhaven Vinkelvej Papirer i Mappe Papirer og tegninger børnehaven Vinkelvej ug H, 3, vv H33
717 000420 012000 Teknisk skole Langå Teknisk skole Papirer i mappe Papirer og lister Teknisk skole ug H, 3, vv H33
717 000421 012000 Langå Kommune Langå Hal og friluftsbad papirer i mapper Papirer og tegninger i flere mapper om friluftsbad og Hallen og genstand i kuvert - kassettebånd ? ug H, 3, v H34 2 kort
717 000422 012000 L.I.K Langå Langå Idræts klub papirer i mapper bøger 1927 - 1985 Mapper med papirer, Indsamlingsliste H V Andresen, sluseddel love ug H, 3, v H35
717 000423 012000 Langå Badminton klub Langå Badmintonklub brochure 1989 Brochure om Langå badmintonklubs 25 års jubilæum ug H, 3, v H35 422
717 000424 012000 Langå idrætsklub langå LIK Kassebog 1949 - 1955 Kassebog LIK ug H, 3, v H36
717 000425 012000 Langå Idrætsklub Langå LIK Kassebog 1968 - 1973 Kassebog ug H, 3, v H36 424
717 000426 012000 Langå idrætsklub Langå LIK Medlemsbog 1940 - 1957 Medlemsbog ug H, 3, v H36 424, 425
717 000427 012000 Langå Idrætsklub Langå LIK Medlemsbog 1921 - 1933 Medlemsbog ug H, 3, v H36 424, 425, 426
717 000428 012000 Langå Idrætsklub Langå LIK kassebog 1923 - 1934 kassebog ug H, 3, v H36 424 - 427
717 000429 012000 Langå Idrætsklub Langå LIK Kassebog 1935 - 1948 Kassebog ug H, 3, v H36 424 - 428
717 000430 012000 Langå Skyttekreds Langå Skyttekreds protokol 1928 - 1937 Forhandlingsprotokol Ug H, 3, v H37
717 000431 012000 Langå Skyttekreds Langå Skyttekreds Papirer Skyttekreds papirer mg H, 3, v H37 430
717 000432 012000 Langå Skyttekreds Langå Skyttekreds regnskabsbog 1928 - 1938 Regnskabsbog skyttekreds ug H, 3, v H37 430, 431
717 000433 012000 Langå Idrætsklub Langå LIK kontigentbog 1940 - 1951 Kontigentbog LIK ug H, 3, v H37
717 000434 012000 Langå Idrætsklub Langå LIK protokol 1947 - 1956 Forhandlingsprotokol LIK ug H, 3, v H37 433
717 000435 012000 Langå Idrætsklub Langå LIK gæstebog 1956 Gæstebog LIK ug H, 3, v H37 433, 434
717 000436 012000 Langå Idrætsklub Langå LIK Protokol 1924 - 1934 Forhandlingsprotokol LIK ug H, 3, v H37 433, 434, 435
717 000437 012000 Langå Tennisklub Langå Tennisklub kassebog 1928 Kassebog tennisklub ug H, 3, v H37
717 000438 012000 Langå Cykelklub Langå Cykleklub Kassebog 1929 Kassebog Langå Cykleklub ug H, 3, v H37
717 000439 012000 Langå badebassin Skovlyst Langå Badebassin Skovlyst protokol 1936 - 1947 Protokol badebassin Skovlyst ug H, 3, v H38
717 000440 012000 Haveforening Åblink Langå Åblink hovedbog 1948 hovedbog Åblink ug H, 3, v H38
717 000441 012000 haveforening Åblink Langå Åblink kassebog 1948 Kasse Kassebog Åblink ug H, 3, V h38 440
717 000442 012000 Langå haveforening Langå haveforening Kassebog 1930 Langå haveforening ug H, 3v H38
717 000443 012000 Langå Haveforening Langå Haveforening Protokol 1930 Langå haveforening ug H, 3, v H38 442
717 000444 012000 Badeanstalten Langå badeanstalten bog 1957 Badeanstalten ug H, 3 v H38
717 000445 012000 Langå badeanstalt Langå Badeanstalt bog 1953 Badeanstalt ug H, 3, v H38 444
717 000446 012000 Røde Kors Langå langå Røde Kors Kassebog 1951 - 1970 Røde kors langå ug H, 3 v H38
717 000447 012000 Langå jagt forening langå Jagtforening Protokol 1932 Protkol for Jagtforening ug H, 3, v H39
717 000448 012000 Langå Jagtforening Langå Jagtforening medlemsbog 1955 Medlemsbog for Jagtforeningen ug H, 3 v H39 447
717 000449 012000 Langå Jagtforening Langå Jagtforening kassebog 1959 kassebog for jagtforeningen ug H, 3, v H39 447, 448
717 000450 012000 Sangforeningen Lyren Langå Lyren Medlemsbog 1937 Medlems/ regnskabsbog for Arbejdernes sangkor Lyren UG H, 3, H H310
717 000451 012000 Langå sangforening Langå sangforening forhandlingsprotokol 1937 Forhandlingsprotokol for Lyren ug H, 3 h H310 450
717 000452 012000 Arbejdernes sangkor Lyren langå Lyren Medlemsbog 1939 Medlemsbog for arbejdersangforeningen Lyren ug H, 3, h H310 450, 451
717 000453 012000 arbejdersangforeningen Lyren Langå Lyren medlemsbog 1942 Medlemsbog for arbejdersangforeningen Lyren ug H, 3, h H310 450, 451, 452
717 000454 012000 Husflidsforeningen Langå Husflid protokol 1927 - 1950 protokol for Husflidsforening ug H, 3, h H310
717 000455 012000 Husflidsforeningen Langå Husflid Kassebog 1927 - 1950 Kassebog for Husflidsforeningen ug H, 3, h H310 454
717 000456 012000 Husflidsforenigen Langå Husflid Kassebog 1946 - 1970 Kassebog for Husflidsforeningen ug H, 3, h H310 454, 455
717 000457 012000 Aftenskolenævnet Langå Aftenskole protokol 1942 - 1970 Forhandlingsprotokol for Aftenskolenævnet ug H, 3, h H310
717 000458 012000 Fritidsklubben Langå Fritdsklub mødeprotokol 1955 - 1957 Mødeprotokol for Fritidsklubben ug H, 3, h H310
717 000459 012000 dansk arbejde Langå Dansk Arbejde Protokol 1929 Protokol Dansk Arbejde ug H, 3, h H311
717 000460 012000 Frivilligt Borgerværn Langå Borgerværn Protokol 1944 - 1945 Frivilligt Borgerværn ug H, 3, h H311
717 000461 012000 Frihedsværn Langå Det personlige frihedsværn Protokol 1928 Det Personlige frihedsværn ug H, 3, h H311
717 000462 012000 Fostbroderbåndet Langå Fostbroderf. Protokol 1891 - 1892 Fostbroderbåndet ug H, 3, h H311
717 000463 012000 Borgerlige fællesgruppe Langå Borgerlige fællesg. Protokol 1944 Borgerlige fællesgruppe ug H, 3, h H311
717 000464 012000 Byanlæg Langå Byanlæg Regnskabsbog 1930 Byanlæg ug H, 3, h H311
717 000465 012000 Grundejerforening Langå Langå Grundejerforening Protokol 1916 - 1965 Langå Grundejerforening protokol ug H, 3, h H311
717 000466 012000 KFUK, KFUM Langå KFUM/K Bøger 1901 - 1967 14 forskelllige bøger, b.la forhandlingsprotokoller, regnskabsbøger, scrapbøger, mødeprotokoller, hedningemissionen ug H, 3, h H312
717 000467 012000 2048 Langå Pensionistforening langå Pensionistf. sparekassebog 1945 - 1967 Sparekassebog pensionistforening ug H, 3, h H313
717 000468 012000 Langå Pensionistforening Langå Pensionistf. Lister, telegram Langå pensionistforening ug H, 3, h H313
717 000469 012000 Langå Pensionistforening Langå Pensionistf. Kassebog 1947 Kassebog Pesionistforening ug H, 3, h H313 467, 468
717 000470 012000 Langå Pensionistforening Langå Pensionistf. Forhandlingsprotokol 1955 Protokol Pesionistforening ug H, 3, h H313 467 - 469
717 000471 012000 Langå Pesionistforening Langå Pensionistf. Forhandlingsprotokol 1939 Protokol Pensionistforening ug H, 3, h H313 467 - 470
717 000472 012000 Langå Pensionistforening Langå Pensionistf. Medlemsprotokol 1954 - 1965 Medlemsprotokol Pensionistforening ug H, 3, h H313 467 - 471
717 000473 012000 FDF/FPF Langå FDF FPF brochure 1991 Bkadet Blink ug H, 3 h H314
717 000474 012000 Det Danske Spejderkorps Langå Spejderkorps Forhandlingsprotokol 1974 - 1982 Protokol ug H, 3, h H314
717 000475 012000 Det Danske Spejderkorps Langå Spejderkorps Regnskabsbog 1974 - 1982 Regnskabsbog ug H, 3, h H314 474
717 000476 012000 Det Danske spejderkorps Langå Spejderkorps Dagbog Dagbog ug H, 3, h H314 474, 475
717 000477 012000 Det Danske Spejderkorps Langå Spejderkorps Dagbog Dagbog Læsø ug H, 3 h H314 474 - 476
717 000478 012000 Diverse Langå 2. Verdenskrig Papirer, aviser, oprop 1940 - 1945 Aviser fra befrielse og besættelse, oprop, legitimationspapirer, håndbøger, armbind, lunte,, Vang, Holting m.fl ug H, 3, h H315
717 000479 012000 Våbenbrødre Langå Våbenbrødre stambog 1866 - 1876 Stambog for våbenbrødre 1864 krigen mg H, 3, h H316
717 000480 012000 Våbenbrødre Langå Våbenbrødre protokol 1876 - 1921 Forhandlingsprotokol ug H, 3, h H316 479
717 000481 012000 Våbenbrødre Langå Våbenbrødre kassebog 1902 - 1922 Kasseregnskab ug H, 3, h H316 479, 480
717 000482 012000 Våbenbrødre Langå Våbenbrødre Kassebog 1906 - 1922 Kasseregnskabsbog ug H, 3, h H316 479 - 481
717 000483 012000 Våbenbrødre Langå Våbenbrødre Årbog 1937 Årbog forsvarsbroderselskaber ug H, 3, h H316 479 - 482
717 000484 012000 Våbenbrødre Langå Våbenbrødre Årbog 1927 Årbog forsvarsbroderselskaber ug H, 3, h H316 479 - 483
717 000485 012000 Våbenbrødre Langå Våbenbrødre Korrespondence papirer 1876 - 1922 Korrespondence ug H, 3, h H316 479 - 484
717 000486 012000 Langå Kunstforening Langå Palaur Hæfte International kunstergruppe hæfte ug H, 3, hh H317
717 000487 012000 Langå Kunstforening Langå Langå kunstnere hæfte 1985 Langå Kunstnere 1985 ug H, 3, hh H317 486
717 000488 012000 Langå Kunstforening Langå Ansøgninger papirer i mappe Ansøgninger ug H, 3, hh H317 486, 487
717 000489 012000 Boligselskabet af 1946 Langå Boligselskabet vedtægter Vedtægter for selskabet ug H, 3, hh H317
717 000490 012000 Boligselskabet af 1946 Langå Boligselskabet hæfte 1996 Jubilæumsbog 50 år ug H, 3 hh H317 489
717 000491 012000 Langå Postkontor Langå Post ombygningspapirer 1975 - 1976 Papirer vedrørende postkontors ombyggelse ug H, 3, hh H317 to kort
717 000492 012000 Gråbech langå Gråbech papirer, tegninger Skøder, lærekontrakter, tegninger, købmandsbog ug H, 3, h H318
717 000493 012000 2028 Sognerådet Langå Byrådet Bredgade Dagsordner, papirer 1944 - 1947 Dagsordner ug H, 4, vv H41
717 000494 012000 2032 Sognerådet Langå Byrådet Mødepapirer 1948 - 1951 Mødepapirer mg H, 4, vv H42 493
717 000495 012000 2035 Sognerådet Langå Byrådet Mødepapirer 1952 - 1954 Papirer fra møder+ Socialdemokratiets historie Langå 1909-2001 mg H, 4, VV H43 493, 494
717 000496 012000 2064 Byrådet Langå Byrådet Dagsordner, papirer 1979 - 1983 dagsorden, papirer fra byrådsmøder ug H, 4 v H44 493, 494, 495
717 000497 012000 Langå alderdomshjem Langå Alderdomshjem Bredgade 8 Forhandlingsprotokol 1954 Forhandlingsprotokol alderdomshjem ug H, 4, v H45
717 000498 012000 Langå Alderdomshjem Langå Alderdomshjem Byggeprotokol 1960 Byggeprotokol ug H, 4, v H45 497
717 000499 012000 Langå Alderdomshjem Langå Alderdomshjem Bredgade 8 tegninger m.v. 1960 Tegninger, m,v, ug H, 4, v H45 497, 498
717 000500 012000 2009 Langå, Torup, Sdr. Vænge Sogneråd Langå Byråd Bredgade 6 Forhandlingsprotokol 1916 - 1929 Forhandlingsprotokol ug H, 4, v H46
717 000501 012000 2025 Langå, Torup, sdr. Vænge sogneråd Langå Byråd Bredgade 6 Forhandlingsprotokol 1929 - 1944 Forhandlingsprtokol ug H, 4, v H46 500
717 000502 012000 Langå, Torup, sdr. Vænge sogneråd Langå Byråd Forhandlingsprotokol 1944 - 1951 Forhandlingsprotokol ug H, 4, v H47
717 000503 012000 Langå, Torup, sdr Vænge sogneråd Langå Byråd Forhandlingsprotokol 1951 - 1955 Forhandlingsprotokol ug H, 4, v H47 502
717 000504 012000 Langå, Torup, Sdr. Vænge sogneråd Langå Byråd Forhandlingsprotokol 1955 - 1958 Forhandlingsprotokol ug H, 4, v H47 502, 503
717 000505 012000 Langå, torup, sdr. Vænge sogneråd Langå Byråd Forhandlingsprotokol 1958 - 1962 Forhandlingsprotokol ug H, 4, v H48
717 000506 012000 Langå, Torup, Sdr. Vænge sogneråd Langå Byråd Forhandlingsprotokol 1962 - 1964 Forhandlingsprotokol ug H, 4, v H48 505
717 000507 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge Langå Byråd Forhandlingsprotokol 1964 - 1968 Forhandlingsprotokol ug H, 4, v H49
717 000508 012000 Langå Torup Sdr. Vinge Langå Udpantning Fremmedregister 1953 - 1958 protokol over udpantningsbegærninger ug H, 4 h H410
717 000509 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge kommune Langå Udpantning Protokol 1954 - 1958 Udpantningsprotokol ug H, 4, h H410 508
717 000510 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge kommune Langå Udpantning Protokol 1958 - 1962 Protokol over udpantningsbegæringer ug H, 4, h H410 508, 509
717 000511 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge kommune Langå Udpantning Protokol 1962 - 1965 Protokol over udpantningsbegæringer ug H, 4, h H410 508, 509, 510
717 000512 012000 Langå Langå udpantning Protokol 1943 - 1948 Protokol over Udpantningsbegæringer ug H, 4, h H411
717 000513 012000 Langå, torup, sdr. Vinge kommune Langå udpantning protokol 1946 - 1948 Protokol over udpantningsbegæringer ug H, 4, h H411 512
717 000514 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge Kommune Langå Udpantning Protokol 1946 - 1951 Udpantningsprotokol ug H, 4, h H411 512, 513
717 000515 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge Kommune Langå Udpantning Protokol 1950 - 1953 Protokol over udpantningsbegæringer ug H, 4, h H411 512, 513, 514
717 000516 012000 Langå, Torup, sdr. Vinge Kommune Langå Udpantning Protokol 1949 - 1956 Protokol over Udpantninger ug H, 4, h H411 512 - 515
717 000517 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge Kommune Langå Udpantning Protokol 1948 - 1950 Protokol over udpantningsbegæringer ug H, 4, h H411 512 - 516
717 000518 012000 Langå udflyttervandværk Langå udflyttervandværk protokoller 1907 - 1979 Protokoller over udflyttervandværk Langå ug H, 4, h H412
717 000519 012000 Langå, Torup, sdr Vænge Kommune Langå Forhandlingsprotokol Protokol 1944 - 1966 Forhandlingsprotokol ug H, 4 h H413
717 000520 012000 Langå, Torup, Sdr:Vinge Kommune Langå Forhandlingsprotokol Protokol 1969 - 1970 Forhandlinsprotokol ug H, 4, h H413 519
717 000521 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge Langå nævn og kommisioner nævnsbog 1947 -1950 Bog for nævn og kommisioner ug H, 4, h H413
717 000522 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge Langå Regnskabsvæsen HÆFTE 1940 - 1954 Beretning om regnskabsvæsen ug H, 4, h H413
717 000523 012000 Langå, Torup, Sdr.Vinge kommune Langå Statistik Indberetningsbog 1953 - 1959 Statistikbog ug H, 4, h H413
717 000524 012000 Langå kommune Langå Huslejenævn rapporter og udvalgspapirer 1951 - 1969 Huslejenævn. Rapporter om boligsyn og lejelovsudvalg ug H, 4, h H414
717 000525 012000 Langå, Torup, sdr. Vinge kommune Langå Byplanudvalg bog 1963 -1969 Byplanudvalgsbog ug H, 4, h H415
717 000526 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge Langå Bygningsrådet Protokol 1963 - 1966 protokol for bygningsrådet ug H,4 h H415 525,
717 000527 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge kommune Langå Mødeprotokol protokol 1963 - 1970 Mødeprotokol for medlemmer af sogneråd og udvalg ug H, 4, h H415 525, 526
717 000528 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge Kommune Langå Jordbonitering protokol 1897 - 1923 Jordboniteringsprotokol ug H, 4, h H415
717 000529 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge kommune Langå mv Vejsager papirer 1936(1938) 1960 Vejsager og snekastning ug H, 4, h H415
717 000530 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge kommune Langå Kloaksager papirer 1904 - 1923 Kloaksager ug H, 4, h H415
717 000531 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge kommune Langå Bygningskommision protokolbøger 1922 - 1968 Protokoller for bygningskommision ug H, 4 hh H416
717 000532 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge kommune Langå Ejendomsvurderinger bog + papirer 1956 - 1960 Ejendomsvurderinger ug H, 4, hh H417
717 000533 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge Kommune Langå Menighedsvalg valglister 1969 - 1970 Valg til menighedsråd ug H, 4 hh H418 til Vivi Nielsen mangler nummer på arkivalie
717 000534 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge kommune Langå folketællingsliste lister 1969 - 1970 Folketællingslister ug H, 4, hh H418 533 til Vivi Nielsen mangler nummer på arkivalie
717 000535 012000 Langå, Torup, Sdr, Vinge kommune Langå Folketingsvalg lister, Papirer 1969 - 1971 Folketingsvalg 1969-1970 og 1970-1971 ug H, 4, hh H418 533, 534 til Vivi Nielsen mangler nummer på arkivalie
717 000536 012000 Christian Bak til Inga Holting Langå Lunn Luna Ulstrupvej 16 5ig skødepapir 1923 Skøde og brev ug G, 1 vv G11
717 000537 012000 Borgere i Langå og omegn Langå skøder papirer Skøder, matrikler, panteobligationer ug G, 1, vv G11 536
717 000538 012000 Borger i Torup Torup Obligationer Papirer Panteobligationer ug G, 1, vv G12
717 000539 012000 Bach/Poulsen Torup Bach, Ilsø gaarde løsark 1946 Slægtspapirer fra Bach og Ilsø Gaarde, samlet af Poulsen ug G, 1 vv G12
717 000540 012000 Søvsø, m.fl Langå Tegninger af K. Søvsø b.la Søndergade tegninger, papir 1907 - Tegninger af Kristian K. Søvsø og tegninger anvendt som isoleringsmateriale på loft i hus i Søndergade mg G, 1, v G13
717 000541 012000 2008 Langå, Torup, Sdr. Vinge kommune Torup Skattekvitteringer Bøger 1905 - 1927 Skattekvitteringsbøger ug G, 1 vv G14
717 000542 012000 Langå, Torup, sr, Vinge Houlbjerg Grens kirkeblade hæfter Kirkeblade ug G, 1, v G15
717 000543 012000 Langå husmoderforening langå Husmoderforening Bøger og protokoller Bøger og protokoller fra nedlagt husmoderforening, Langå ug G, 1, v G16
717 000544 012000 Sønderjysk forening Langå Langå Sønderjysk f. Papirer og protokoller Papirer, regnskabsbog, medlemsfortegnelse og forhandlingsprotokol ug G, 1, v G17
717 000545 012000 Langå, torup. Sdr.Vinge Langå Præster og lærere Fotocollage Fotocollage af præster og lærere + mindeblad ug G, 1, v G18
717 000546 012000 Langå, Torup. Sdr. Vinge Langå gamle huse Fotografier Fotos af gamle huse, Tolvmandshuset, udsigt over Langå, Jens Møllers hus i Værum ug G, 1, v G19
717 000547 012000 Langå, Torup, Sdr. Vinge Torup Vandværk Torup+forsamlingshus Protokoller Protokoller og avisudklip om vandværk og forsamlingshus i Torup, ug G, 1, h G110
717 000548 012000 Langå, Torup, Sdr, Vinge Langå Forsamlingshus Torup Forskelligt Forskelligt materiale om Torup forsamlingshus af 1955 ug G, 1, h G111
717 000549 012000 Inger Mikkelsen, Houlbjerg Langå Langå Brugsforening Bredgade rationeringsmærker 1914 - 1950 Rationeringsmærker m.v. fra verdenskrig I og II ug A,2 vv blå RB 549
717 000550 012000 Familien Braad Laurbjerg Christian Bråd dedikeret DNT 1903 Det nye testamente dedikeret til Christian Braads konfirmation ug G,1,vv G21
717 000551 012000 Initiativråd Langå Initiativråd Diverse bilag Bilag om Initiativråd ug G, 1, h G112
717 000552 012000 Initiativråd Langå Initiativråd Protokol 1963 - 1977 Protokol for Initiativråd ug G, 1, h G112
717 000553 012000 Initiativråd Langå Initiativråd Hæfte 1963 - 1988 Initiativrådets historie ug G, 1, h G112
717 000554 012000 Kirsten Andersen Langå Kirsten Andersen diverse Billder i ramme, + bibel ug G, 1, hh G113
717 000555 012000 Andersen, Kirsten Langå Kirsten Andersen dagbøger Dagbøger og diverse ug G, 1, hh G114
717 000556 012000 A Fisker Langå Carlsbak Diverse papirer Diverse papirer om A. Nielsen Carlsbak ug G, 2, vv G22
717 000557 012000 A. Fisker Langå Carlsbak diverse papirer Diverse papirer, Fiskergården, Fisker, Carlsbak ug G, 2, v G23
717 000558 012000 Kirke langå Langå Kirke hæfte Hæfte om byggeri ug G, 2, v G24 samme kort som G25
717 000559 012000 Kirke Langå Langå Kirke diverse papirer og mapper Diverse papirer og mapper om Langå Kirke ug G, 2, v G25 558 Samme kort som G24
717 000560 012000 Kirke Langå Langå Kirke Regnskabsbog Regnskabsbog for Langå Kirke ug G, 2, v G24 - G25 558, 559
717 000561 012000 Hospital Langå Langå Hospital Diverse 1787 - 1916 Protokol, sparekassebog, optegnelser, tegninger, papirer i tilfældig orden, folketællingslister over beboere på hospitalet 1787 - 1916. mg G, 2,v G26
717 000562 012000 Skole Langå Langå Skole diverse papirer og hæfter 1907 -1980 ca. Diverse papirer og reglementer og skolebladet Oculus ug G, 2, v G27+G28 Fordelt i 2 æsker
717 000563 012000 Skole Langå Langå Skole Papirer 1907 - 1980 ca. forskellige papirer fra Langå Skole + skoleblade ug G, 2, v G28 Delt mellem æske G27 + G28
717 000564 012000 Langå og Omegns Folkeblad Langå Omegns Folkeblad Artikler 1906 - 1941 Artikler fra Langå og Omegns Folkeblad ug G, 2, v G28
717 000565 012000 Gudenå Avis Langå Gudenå Avis Artikel 1955 Artikel fra Gudenå Avis ug G, 2, v G28
717 000566 012000 Lønmodtageren Langå Lønmodtageren Avis 1977 Fagavis ug G, 2, v G28
717 000567 012000 Liste T Langå Liste T Partiavis, Valgmateriale 1983 Valgmateriale vedrørende kommuneplanlægning ug G, 2, v G28
717 000568 012000 Profil Langå Profil Erhvervsavis 1992 Erhvervsavis ug G, 2, v G28
717 000569 012000 Toftevænget Langå Toftevænget Luftfotobrochure 1992 Luftfotobrochure fra Helle huse ug G, 2, v G28
717 000570 012000 Lokalarkiver Langå Lokalarkiver Diverse Diverse arkivalier ug C, 2, v C216
717 000571 012000 Ole Sørensen Hasselager Langå O. S. Hasselager Kassebog 1912 - 1929 Kassebog for Ole Sørensen Hasselager ug G, 2, v G29
717 000572 012000 Ole Sørensen Hasselager Langå O. S. Hasselager Hovedbog Hovedbog for Ole Sørensen Hasselager ug G, 2, v G29 571
717 000573 012000 Torup By Torup Studenterundersøgelse plancher, papirer 1971 Plancher og skrivelser vedr. studenterundersøgelse ug G, 2, h G210
717 000574 012000 Clausen, Ella Viuff Torup Clausen Kongebrev 1966 Kongebrev ug G, 2, h G211
717 000575 012000 Peder Nielsen Torup Husmandsskole Papirer, hæfter 1874 Husmandsskole ved lærer Peder Nielsen ug G, 2, h G211
717 000576 012000 Nielsen, Peder Torup Nielsen, Peder Slægtstavle Slægtstavle for Peder Nielsen ug G, 2, h G211
717 000577 012000 Menighedsrådet Torup Menighedsrådet Skrivelser 1904 - 1970 Skrivelser om Menighedsrådet ug G, 2, h G211
717 000578 012000 Kristensen, Frk. Torup Kristensen Deltagerliste 1956 Lærerinde Frk Kristensens deltagerliste ved fratræden af embede ug G, 2, h G211
717 000579 012000 Matrikler Torup martikler og mandtalslister lister i plas matrikler og mandtalslister ug G. 2 h G211
717 000580 012000 Skole Torup Torup Skole papirer 1904 Jordkøb til skole ug G, 2, h G211
717 000581 012000 Kirken i Torup Torup Kirken Papirer+hæfte 1773 - 1991 Nedbrydning 1773 og hæfte 1991 ug G, 2, h G211
717 000582 012000 Torup skole Torup Skoledagbog dagbog 1887 - 1899 Skoledagbog ug G, 2 h G211
717 000583 012000 Bach, Søren Pedersen Torup Bach Slægtstavle Slægtstavle for Søren Pedersen Bach ug G, 2, h G211 574 - 583
717 000584 012000 Torup by Torup rationering af tobak rationeringsbog 1944 Tobaksrationeringsbog ug G, 2, h G212
717 000585 012000 Torup skole Torup Skole Skoleeftersynsbog 1947 - 1963 skoleeftersyn ug G, 2, h G212
717 000586 012000 Torup og Sdr Vinge Torup til og afgangsliste Bog 1875 -1878 Til og afgangsliste ug G, 2, h G212
717 000587 012000 Håbet Torup Medlemsprotokol Håbet Protokol Medlemsprotokol for foreningen Håbet ug G, 2, h G213
717 000588 012000 Sygekasse Torup torup Sygekassen Kassebog 1906 - 1918 Kassebog for Torup - Sdr.Vinge sygekasse ug G, 2, h G213
717 000589 012000 Begravelseskasse Torup Torup Begravelseskasse Kassebog 1917 - 1923 Begravelseskasse Torup - Sdr.Vinge ug G, 2, h G213
717 000590 012000 Menighedsrådet Torup Torup Menighedsrådet Forhandlingsbog 1904 - 1953 Forhandlingsbog for Torup - Sdr. Vinge menighedsråd ug G, 2, h G213
717 000591 012000 Kirke Torup Altergang Altergangsbog 1897 - 1948 Altergangsbog for Torup, Sdr. Vinge Kirke ug G, 2, h G213
717 000592 012000 Skole, Torup Torup Forældrerådet Forhandlingsbog Forhandlingsbog for forældrerådet Torup skole ug G, 2, h G213
717 000593 012000 skole Torup Torup Skole Dagbog 1897 - 1911 Dagbog Torup skole ug G, 2, h G214
717 000594 012000 Skole Torup Torup Skole Dagbog 1913 - 1928 Dagbog for Torup skole ug G, 2, h G214
717 000595 012000 Skole Torup Torup Skole Dagbog 1921 - 1928 Dagbog for Torup skole ug G, 2, h G214
717 000596 012000 Skole Torup Torup Skole Dagbog 1928 - 1937 Dagbog for Torup skole ug G, 2, h G214
717 000597 012000 Skole torup Torup Skole Dagbog 1928 - 1941 dagbog Torup skole ug G, 2, h G215
717 000598 012000 Skole Torup Torup Skole Dagbog 1932 - 1936 Dagbog Torup skole ug G, 2, h G215
717 000599 012000 Skole Torup Torup Skole Dagbog 1941 - 1945 Dagbog torup skole ug G, 2 h G215
717 000600 012000 Skole Torup Torup Skole Dagbog 1945 - 1949 Dagbog Torup skole ug G, 2, h G215
717 000601 012000 Skole Torup Torup Skole Dagbog 1949 - 1953 Dagbog Torup skole ug G, 2, h G215 597 - 601
717 000602 012000 Skole Torup Torup Skole Indskrivningsprotokol 1967 Indskrivningsprotokol Torup skole ug G,2 h G215
717 000603 012000 Gårdejer Frederik Hansen Torup Hansen Familestambog Familiestambog Frederik Hansen Torup ug G, 2, h G216
717 000604 012000 Købmand Magnus Hansen Torup Torup Magnus Hansen Kassebog Købmand Magnus Hansens kassebog Torup ug G, 2, h G216
717 000605 012000 Socialdemokratisk vælgerf. Torup Torup Soc.dem Vælgerforeningsbog 1962 - 1970 Vælgerforening Socialdemokratiet Torup ug G, 2, h G216
717 000606 012000 Vandværk Torup Torup Vandværk Kassebog 1914 - 1957 Kassebog for Torup Vandværk ug G, 2, hh G217
717 000607 012000 Vandværk Torup Torup Vandværk Kassebog 1957 Vandværk Torup Kassebog ug G, 2 hh G217 606
717 000608 012000 Lars Christensen Smed Torup L. Christensen kassebog 1934 - 1960 bog + avisudklip i bog ug G, 2, hh G217
717 000609 012000 Landboskole Torup Landboskole udtog af kemiforedrag 1877 - 1878 Udtog af kemiforedrag Landboskolen ug G, 2, hh G217
717 000610 012000 Torup forsamlingshus Torup Forsamlingshus forhandlingsprotokol Forhandlingsprotokol for Torup forsamlingshus. ug G, 2, hh G217
717 000611 012000 Sønderjysk forening Langå Sdrjysk forening papirer Forskellige papirer og avisudklip fra Sønderjysk forening ug G, 2, hh G218
717 000612 012000 Sønderjysk forening Langå Sdrjysk forening Forhandlingsprotokol 1941 - 1963 Forhandlingsprotokol for Sønderjysk forening ug G, 2, hh G218
717 000613 012000 Sølyst haveselskab Langå Sølyst Kassebog m.v. 1952 - 1965 Sølyst haveforening: kassebog, arealtegning til vejprojekt, brev om kloakanlæg, love ug G, 2, hh G218
717 000614 012000 Socialdemokratisk Vælgerforening Langå Soc.dem protokol 1958 - 1977 Forhandlingsprotokol Socialdemokratiet Langå ug G, 3, vv G, 31
717 000615 012000 Socialdemokratisk vælgerforening Langå Soc.dem protokol 1944 - 1958 forhandlingsprotokol Socialdemokratiet Langå ug G, 3, vv G31
717 000616 012000 Socialdemokratisk vælgerforening Langå Soc.dem protokol 1937 - 1944 Forhandlingsprotokol Socialdemokratiet Langå ug G, 3, vv G31
717 000617 012000 Socialdemokratisk vælgerforening Langå Soc.dem protokol 1929 - 1936 Forhandlingsprotokol Socialdemokratiet Langå ug G, 3, vv G31
717 000618 012000 Socialdemokratisk Vælgerforening Langå Soc. Dem Protokol 1917 - 1929 Forhandlingsprotokol Socialdemokratiet Langå mg G, 3, vv G31
717 000619 012000 Socialdemokratisk vælgerforening Langå Soc. Dem Medlemsliste 1919 - 1929 Medlemsliste Socialdemokratiet Langå ug G, 3, vv G31
717 000620 012000 Socialdemokratisk vælgerforening Langå Soc.dem Protokoller,bøger, skrifter 1909 - 1999 Forhandlingsprotokoller, korrespondence, kontigentbøger, kassebøger, AOF, og jubilæumskrifter, Historisk gennemgang af Arne Nielsen ug G, 3, vv G32 G31
717 000621 012000 Socialdemokratisk vælgerforening Langå Ungdomsafd. protokol + fortegnelse 1923 - 1948 Forhandlingsprotokol og medlemsfortegnelse for Socialdemokratiets ungdomsafdeling Langå ug G, 3, v G33 i samme bog
717 000622 012000 Socialdemokratisk Vælgerforening Langå Kvindeudvalg Protokol 1936 - 1956 Kvindeudvalget Socialdemokratiet Langå ug G, 3, v G33
717 000623 012000 Socialdemokratisk Vælgerforening Langå Kandidatudvalget Hæfte 1962 Kandidatudvalgshæfte Socialdemokratiet Langå ug G, 3, v G33
717 000624 012000 Socialdemokratisk Vælgerforening Langå,Sdr.Vinge Kredskvindeudvalget Forhandlingsprotokol 1949 Kredskvindeudvalg forhandlingsprotokol Socialdemokratiet Sdr. Vinge og omegn ug G, 3, v G33
717 000625 012000 Socialdemokratisk Vælgerforening Langå Soc.dem Forhandlingsprotokol 1932 - 1947 Forhandlingsprotokol Socialdemokratiet Langå ug G, 3, v G33
717 000626 012000 Venstre Vælgerforening Langå Venstre Regnskabsbog 1924 - 1946 Regnskabsbog Venstre Langå ug G, 3, v G33
717 000627 012000 Venstre Vælgerforening Langå Venstre Forhandlingsprotokol 1987 - 1998 Forhandlingsprotokol Venstre Langå ug G, 3, v G33
717 000628 012000 Konservativ Vælgerforening Langå Liste C Jubilæumsskrift 1932 - 1982 50 års Jubilæum for Konservativ vælgerforening ug G, 3, v G34
717 000629 012000 Alle vælgerforeninger Langå Valgpropaganda valgpjecer 1974 Valgpropaganda ved Kommunalvalget 1974 ug G, 3, v G34
717 000630 012000 AOF Langå AOF Hæfter 1971 - 2002 Hæfter fra AOF beskrivende indhold af kurser ug G, 3, v G35
717 000631 012000 Marthaskolen Langå Marthaskolen Kontrabog 1961 Kontrabog for Marthaskolen ug G, 3, v G35
717 000632 012000 Gudenåfesten Langå Gudenåfesten papirer 1971 regnskab for Gudenåfesten 1971 ug G, 3, v G36
717 000633 012000 Initiativrådet Langå Initiativråd Bøger + papirer 1939 - 1968 Forskellige beretninger og skrivelser, vedtægter + papirer om Byfest, Erhversråd og messe ug G, 3, v G36
717 000634 012000 Borger og Håndværksforeningen Langå B og H Bøger og protokoller 1907 - 1979 Alt om Borger og Håndværkerforeningen. Tombola Jubilæer, 3 forhandlingsprotokoller, sange ug G, 3, v G37
717 000635 012000 Brdr. Eriksen Langå Eriksen Tilsynsbog Tilsynsbog Brdr. Eriksen ug G, 3, v G38
717 000636 012000 B og H + teater Langå Teater Papirer hæfter Teater revy viser, b.la Langå Valsen, Skøgen Anna, Langå Blues ug G, 3, v G38
717 000637 012000 Christensen, Chr Langå Christensen Kassekladde, diverse 1902 - 1907 Kassekladde, skattebillet, lærekontrakt diverse ug G, 3, v G39
717 000638 012000 Thomsen, Andreas Salling Langå Thomsen, A.S Lærebrev 1907 Lærebrev ug G, 3, v G39
717 000639 012000 Pedersen, Niels Langå Pedersen, N Dagbog 1848 - 1850 Dagbog Treårskrigen 1848-50 ug G, 3, v G39
717 000640 012000 Kristensen, Evald Tang Langå Kristensen, E.T Fortællinger Fortællinger i uddrag ug G, 3, v G39
717 000641 012000 Gjødesen og Hansen Langå Politibetjente papirer 1898 Regning, papirer ug G, 3, v G39
717 000642 012000 Helms, Emil, Langågård Langå Helms, Langågård Papirer Papirer om Langågård ug G, 3, v G39
717 000643 012000 Sørensen, Niels Wilhelm Langå Sørensen, N.H og hustru Biografi Biografi ug G, 3, v G39
717 000644 012000 Anton Rosenlund Langå Folkemålet papirer 1977 Folkemålet ved Langå for 100 år siden ug G, 3, v G39
717 000645 012000 Gaba, Ludvig Langå Gaba L. Skøde m.m 1936 Skøde og papirer om 80 års fødselsdag ug G, 3, v G39
717 000646 012000 Eriksen, A. M Langå Eriksen, A.M Regninger og fakturaer 1905 Regninger og fakturaer ug G, 3, v G39
717 000647 012000 Laursen, Niels Langå Laursen, N. Møllebygger Vielsesattest+sang Vielsesattest og sang ug G, 3, v G39
717 000648 012000 Sørensen, Borring P Langå Sørensen Borring papirer Papirer fra Sognerådsmedlemmet ug G, 3, v G39
717 000649 012000 Læger i Langå Langå Læger Liste Lægeliste ug G, 3, v G39
717 000650 012000 Jarde, Jensen, Lassen Langå Lægeattester Attester Lægeattester ug G, 3, v G39
717 000651 012000 Friis, Jens Langå Friis Papirer Om det gamle Langå ug G, 3, v G39 findes også på bånd
717 000652 012000 Kristensen, Johan Langå Kristensen, J Attester, kort Koppeattest, blodtypekort, lægsrulle ug G, 3, v G39
717 000653 012000 Borch, Martin Langå Borch Breve Breve til fru Møllebygger ug G, 3, v G39
717 000654 012000 Hansen, Viggo Langå Hansen, V Erindringer Erindringer ug G, 3, v G39
717 000655 012000 Willumsen, C. V Langå Wilumsen Breve Nærings - og svendebrev ug G, 3, v G39
717 000656 012000 Blauenfeldt, Jacob Edvard Langå Blauenfeldt Korrespondance 1790 - 1810 Korrespondance vedr. Kompositioner ug G, 3, v G39
717 000657 012000 Pramfarten Langå Pramfarten Litteraturhenvisninger Litteraturhenvisninger Pramfarten ug G, 3, v G39
717 000658 012000 Vestparken Langå Vestparken Vedtægter Vedtægter Vestparken ug G, 3, v G39
717 000659 012000 Christensen, A. P Langå Christensen, AP Regning 1917 Regning ug G, 3, v G39
717 000660 012000 Mågård Christen Langå Mågård Kvitteringsbog Qvitteringsbog ug G, 3, v G39
717 000661 012000 Åsby, J. Robert Langå Åsby selvbiografi Kæmner Åsby Selvbiografi ug G, 3, v G39
717 000662 012000 Nørgård, Poul Langå Nørgård Skudsmål 1817 Skudsmål og anbefalinger ug G, 3, v G39
717 000663 012000 Marer Johannes Langå Marer, J papirer Papirer vedr. J. Marer ug G, 3, v G39
717 000664 012000 Jørgensen Haglfabrikant Langå Haglfabrikant papir om bil Haglfabrikant Jørgensen ug G, 1, h G116 2 kort
717 000665 012000 Holdgård Langå Holdgård tidstavle Holdgård tidstavle ug G, 3, v G39
717 000666 012000 Centralen Langå Centralen Oplysninger Telefon Centralen ug G, 3, v G39
717 000667 012000 Fisker, Søren Sørensen Langå Fisker, S.S diverse mindevers, skøde, obligationer, købekontrakt, opholdskontrakt dåbs og vielsesattest ug G, 3, v G39
717 000668 012000 Jarde, Keld Langå Jarde, K Noveller novelle ug G, 3, v G39
717 000669 012000 Thomsen, C Langå Thomsen Erindringer Barndomserindringer ug G, 3, v G39
717 000670 012000 Andersen, Laust Langå Vester skovgård Aftægtskontrakt Aftægtskontrakt, Laust Anderssen, Vester Skovgård ug G, 3, v G39
717 000671 012000 Ryttergård, A.C Langå Ryttergård Biografi + sang Ryttergård biografi og sang ug G, 3 v G39
717 000672 012000 Nissen, Richard Langå Nissen slægtsberetning Slægtsberetning Nissen ug G, 3, v G39
717 000673 012000 Møller, Christen Norup Langå Møller Næringsbrev Næringsbrev for C. N. Møller ug G, 3, h G310
717 000674 012000 Pedersen, Søren Madsen Langå Pedersen, S.M Gullev sogn Næringsbrev S.M. Pedersens næringsbrev G, 3 h G310
717 000675 012000 Telefoncentral Langå Telefoncentral Telefonbog, skrifter 1907 Telefoncentralbog papirer ug G, 3, h G310
717 000676 012000 Viborg Stift Langå Domsmænd Nævninge og domsmandslister Nævning og domsmand lister ug G, 3, h G310
717 000677 012000 Erik Mogensen Langå Mogensen, E. Karakterbog 1935 Erik Mogensens karakterbog ug G, 3, h G310
717 000678 012000 Andresen, Kaj Langå Andresen, K Bog, hæfter, papirer Karakterbog, hæfter, bevis og anbefalinger ug G, 3, h G310
717 000679 012000 Husflidsforening Langå Husflidsf. Love, forsikringer Forsikringer ug G, 3 h G310
717 000680 012000 Gydegård Langå Gydegård Slægtshistorie 1977 Slægtshistorei Chresten Justesen Bach Gydegård ug G, 3, h G310
717 000681 012000 Søgårdslægten Gydegården Langå Søgårds Testamenter, registre Slægtsregistre, Testamenter, slægtstavler ug G, 3, h G310
717 000682 012000 Bonde, Niels Langå Bonde, N Beskrivelse Beskrivelse af slægtsgården i Vester Velling ug G, 3, h G310
717 000683 012000 Byvåben Langå Byvåben 1 ark Byvåben, ældre ug G, 3, h G310
717 000684 012000 Langå Erhvervsliv Langå Erhvervsliv Reklamebrochurer Reklamebrochurer ug G, 3, h G311
717 000685 012000 Langå Erhvervsliv, Turistforening Langå Turistforening m.fl. Brochurer, breve papirer Turistforening, økonomisk oversigt 1984, Turistråd, Turist-Idé Butikken, brocurer fra Richard Nissen, Boxman, Fænø staldinventar, Elbima, William Laursen, Fremtiden staldinventar, Handicap Center ug G, 3, h G311 3 kort
717 000686 012000 Mikkelsen P. Langå Mikkelsen P. Kildevej 6 2 by Byggeregnskab 1965 Byggeregnskab for Kildevej 6 ug G, 3, h G312
717 000687 012000 Mikkelsen, P. Langå Kildekvarteret Udstykningsplan 1964 Udstykningsplaner Kildekvarteret 1964-65 ug G, 3, h G312
717 000688 012000 Esperantoforeningen Langå Esperantoforening Papirer 1935 Esperantoforeningens vedtægter ug G, 3, h G312
717 000689 012000 Byparken Langå Byparken mapper, papirer Om de Gamles Hjem, mappe med tilbud ug G, 3 h G312
717 000690 012000 langå Legater Legater 1764 - 1971 Legatfundatser i fotokopi, Rhodes, Waels, Würgler, fortegnelser ug G, 3, h G312
717 000691 012000 Würgler Langå Würgler Legatfundatser Legatfundats Würgler ug G, 3, h G312
717 000692 012000 Langå Mejeri Langå Mejeri papirer, bøger, protokoller 1906 - 1959 Vedtægter, Forhandlingsprotokoller, lønningsbog, kontrakterm regnskaber, ug G, 3, h G313
717 000693 012000 Langå Mejeri Langå Mejeri Kontrakter, tryksager, papirer 1906 - 1976 trykdager, driftsregnskaber, korrespondence og regninger, byggeri,fadderskab for finsk pige 1942-44, telegrammer, Jubilæum 1956 ug G, 3, h G314
717 000694 012000 Brugsforening Langå Langå Brugsforening Papirer Papirer fra Langå Brugsforening ug G, 3, h G315
717 000695 012000 Norden, Forening Langå Norden papirer, protokoller Regnskaber og protokoller fra Norden ug G, 3, h G316
717 000696 012000 Thordrup, Niels Møller Langå Thordrup Tegninger, exlibris, breve Krigslegitimation, tegninger, exlibris, korrespondance fra Thordrup ug G, 3, hh G317
717 000697 012000 Christensen, Dagny Langå Christensen, Dagny Skøder, pantebreve Skøder og panrebreve fra Dagny Christensen ug G, 3, hh G317 2 kort
717 000698 012000 Justensen Bach, Chresten Langå Justensen Bach Slægtsregister slægtsregister over Justensen Bach og Ane Andersdatter ug G, 3, hh G317
717 000699 012000 Mine Langå Mine Papirer Avis mine og navngivningen af IC3 tog ug G, 3, hh G317
717 000700 012000 Christensen, Martinus Langå Christensen M. attester og billeder Slagter Martinus Chrstensen attester og billeder ug G, 3 hh G317
717 000701 012000 Lokalhistorisk Arkiv Langå LLA Korrespondence Korrespondence fra Lokalhistorisk arkiv Langå Ug G, 3 hh G318
717 000702 012000 Langå sogn Langå sogn ældre optegnelser 1683 - 1844 Forskellige ældre optegnelser fra 1683 og opefter ug G, 3 hh G318
717 000703 012000 Vesterskovgård Langå Mark Vesterskovgård Ulstrupvej 35 salgsopstilling 1990 Salgsopstilling over Vesterskovgård ug G, 3, hh G318
717 000704 012000 Poser, Carl langå Poser, Carl Blad Blad udsendt i anledning af Carl Posers 100 års dag ug G, 3 hh G318
717 000705 012000 DSU Langå Langå DSU Protokol 1981 - 1985 DSU protokol ug G, 3, hh G318
717 000706 012000 Gulstad Langå Gulstad kassebøger Gulstads kassebøger + flygtninge fra 1945 i kuvert ug G, 4, vv G41
717 000707 012000 Gulstad, Carsten Langå Gulstad Kommunale papirer Kommunale papirer G, 4 vv G42
717 000708 012000 Gulstad Langå Gulstad kommunale papirer ug G, 4 v G43
717 000709 012000 Gulstad Langå Gulstad Kommunale papirer ug G, 4, v G44
717 000710 012000 Gulstad Langå Gulstad Kommunale papirer ug G, 4 v G45
717 000711 012000 Gulstad Langå Gulstad Kommunale papirer ug G, 4 v G46
717 000712 012000 Gulstad Langå Gulstad Kommunale papirer ug G, 4, v G47
717 000713 012000 Gulstad Langå Gulstad Kommunale papirer 1966 - 1978 Kommunale papirer + kommunalpolitik 1966-1978 bragt i LLA årbog 1993 ug G, 4 v G48 707 - 713 G42 - G48 har samme emne
717 000714 012000 Langå, Torup, Sdr.Vinge kommune Langå Kommune Vuderingsprotokoller 1874 - 1876 Vurderingsprotokoller Brandforsikringer mg G, 4, v G49
717 000715 012000 Tømmerhandel Langå, Friis Langå Tømmerhandel Hovedbog 1933 - 1939 Kassebog Tømmerhandel v/ Friis tg G, 4, v G49
717 000716 012000 Langå Tømmerhandel, Friis Langå tømmerhandel Indbetalingsbog 1945 - 1946 Indbetalingsbog Langå Tømmerhandel v/ Friis tg G, 4 v G49 715
717 000717 012000 Langå, Torup, Sdr.Vinge kommune Langå Kommune Ejendomsvurdering 1960 Ejendomsvurdering ug G, 4, h G410
717 000718 012000 Langå, Torup, Sdr.Vinge kommune Langå Ejendomsvurderinger Papirer og protokoller 1916 - 1969 Ejendomsvurderinger+ Jørgen Christansens erindringer ug G, 4, h G411 3 kort
717 000719 012000 Langå, Torup, Sdr.Vinge kommune Langå Ejendomsvurderinger 1950 - 1968 Ejendomsvurderinger ug G, 4 h G412
717 000720 012000 Sundhedskommisionen Langå Sundhedskomm. Protokol 1923 - 1957 Protokol for sundhedskommisionen ug G, 4, h G413
717 000721 012000 Socialudvalget Langå Socialudvalget Protokol 1933 -1944 Forhandlingsprotokol ug G, 4, h G413
717 000722 012000 Socialudvalget Langå Socialudvalget Protokol 1944 - 1957 Protokol ug G, 4 h G413
717 000723 012000 Socialudvalget Langå Socialudvalget Protokol 1957 - 1966 Forhandlingsprotokol ug G, 4, h G413
717 000724 012000 Socialudvalget Langå Socialudvalget Sundhedsvedtægter 1954 Sundhedsvedtægter ug G, 4, h G413 oprindeligt dateret 1939, grundet lovreferance p.2
717 000725 012000 Brandvæsen, Langå Langå Brandvæsen Protokol 1963 - 1970 Brandinspektørens Protokol Ug G, 4, h G414
717 000726 012000 Brandvæsen, Langå Langå Brandvæsen Protokoller 2 stk 2 stk brandfogedprotokoller ug G, 4, h G414
717 000727 012000 Långå, Torup, Sdr.Vinge kommune Langå Kommune Forhandlingsprotokoller 3 stk. 1919 - 1936 3 forhandlingsprotokoller vedrørende fællesudvalget for Kommunesammenlægningen ug G, 4, h G415 Nummer gælder 3 protokoller
717 000728 012000 Langå, Torup, Sdr.Vinge kommune Langå Kommune Liste over nævninge 1919 - 1936 Nævningegrundliste ug G, 4, h G415
717 000729 012000 Forbundsskole, Langå Langå forbundsskole Protokol 1958 - 1969 Skolekommisionsprotokol ug G, 4, h G416
717 000730 012000 Forbundsskole, Langå Langå Forbundsskole Protokol 1961 - 1970 Skolekommisionsprotokol ug G, 4, h G416
717 000731 012000 Forbundsskole, Langå Langå Forbundsskole Forhandlingsprotokol 1960 - 1968 Skoleforbundsforhandlingsprotokol ug G, 4, h G416
717 000732 012000 Langå, Torup, Sdr.Vinge Langå Skolekommission Protokol 1890 - 1920 Skolekommisionsprotokol mg G, 4 hh G417
717 000733 012000 Langå, Torup, Sdr.Vinge Langå Skolekommission Protokol 1906 - 1959 Skolekommissionsprotokol ug G, 4, hh G417
717 000734 012000 Biblioteksudvalget Langå Biblioteksudvalg Forhandlingsprotokol 1915 - 1965 Forhandlingsprotokol for biblioteksudvalget ug G, 4, hh G417
717 000735 012000 Folkebogssamling Langå Folkebogssamling Protokol 1915 - 1965 Protokol for folkebogsamling ug G, 4, hh G417
717 000736 012000 Martens familien Langå Martens Papirer, breve, skøder, diplom 1909 - Carl Martens: anbefaling, breve, erindringe, , Otto Emil Martens: skøde, brev, Hans Joachim Martens: Efterladte papirer, katalog, diplom. ug G, 4 hh G418 3 kort
717 000737 012000 alm J. P. Trap Bog 1879 J. P. Trap: Kongeriget Danmark, Statistisk-topografisk beskrivelse 1. Del ug A, 1, vv bog
717 000738 012000 alm J. P. Trap bog 1873 J.P. Trap: Kongeriget Danmark, statistisk-topografisk beskrivelse, 4, del ug A, 1 vv bog
717 000739 012000 Alm J.P. Trap bog 1879 J. P. Trap: Kongeriget Danmark, statistisk-topografisk beskrivelse, 6. Del ug A, 1 vv bog
717 000740 012000 alm. Danmarks kommunale forvaltning bog Danmarks kommunale forvaltning, Randers og Viborg amter ug A, 1 v Bog
717 000741 012000 alm Danmarks kommunale forvaltning bog Danmarks kommunale forvaltning, Indenrigsministeriet, Københavns kommune, Frederiksberg kommune ug A, 1, v bog
717 000742 012000 alm Danmarks Jernbaner bøger 3 stk Danmarks Jernbaner 3 bind, Alex Kappels forlag mg A, 1, v Bøger bind I-II-III
717 000743 012000 alm Danmarks jenbaner bog Danmarks jerbaner, bind I , historisk afsnit + kort over Europas Jernbaner efter 1864 + prøvehæfte ug A, 1 v bog
717 000744 012000 alm Damplokomotivet bøger 1948 Damplokomotivet og dets betjening, tekst og planer, 2 bøger ug A, 1, v bøger 2 stk
717 000745 012000 Dansk Jernbane forbund alm Dansk jernbaneforbund bog 1949 Dansk jernbaneforbund 50 års jubilæumsbog ug A, 1 v bog
717 000746 012000 alm Danske statsbaners tjenestemænd bøger 1952 - 1958 danske statsbaners tjenestemænd ug A, 1, v bøger
717 000747 012000 alm Jernbanemuseet i København hæfte 1964 oversigt over Jernbanemuseet i København ug A, 1, v hæfte
717 000748 012000 alm Forstområderne hæfter 1989 4 stk hæfter gældende Forstområderne gennem mere end 125 år ug A, 1, v hæfter
717 000749 012000 alm Jernbanetidende bog 1998 Jernbanetidende 100 års jubilæumsbog ug A, 1, v a, 1, v
717 000750 012000 alm. Dansk Post og Telegrafvæsen bøger 1932 Det Danske Post og Telegrafvæsen, historisk oversigt ug A, 1, v bøger bind I -IV
717 000751 012000 alm. Kongelige danske postvæsen bog 1924 Det Kongelige danske postvæsen, festskrift over 300 år ug A, 1 v bog
717 000752 012000 alm Post og telegraf adressebog bog 1984 Post og telegraf adressebog for Kongeriget Danmark ug A, 1, v bog
717 000753 012000 alm. Danmarks Land bog 1903 Danmarksland, bog om Danmark ug A, 1, m bog
717 000754 012000 Jens Michael Jensen, Auning Randers amt Fra Randers Amt bøger 1907 - 1960 11 bind af Fra Randers Amt ug A, 1, m Bøger 11 bind
717 000755 012000 Værum Ørum, Rougsø biblioteker alm Trap Danmark bøger 1963 Trap Danmark, 3 bind, Århus og Randers amt ug A, 1, m bøger 3 bind
717 000756 012000 alm Dagligliv i Danmark bøger, 4 bind 1982 Dagligliv i Danmark ug A, 1 m bøger 4 bind
717 000757 012000 alm Sogneråd og amtsråd bog 1941 Sogneraad, og Amtsraad af La Cour ug A, 1, m bog
717 000758 012000 alm Juridisk formularbog bog Juridisk formularbog af T. Hindenburg mg A, 1, m Bog
717 000759 012000 alm Gauerslund bøger 1990 Gauerslund - spredte træk af sognets historie, 2 bind, Børkop lokalhistoriske arkiv ug A, 1, m bøger 2 bind
717 000760 012000 alm Viborg landstings dombøger bog 1965 Viborg Landstings Dombøger 1616 ug A, 1, m Bog
717 000761 012000 Søren Boisen alm Evald tang Kristensen bøger 1925 Evals Tang Kristensen Minder og erindringer ug A, 1, h bøger bind I - IV, 3 bøger
717 000762 012000 LLA Helstrup Evald Tang Kristensen Mappe med uddrag 2002 Uddrag af E. T. Kristensen erindringer, se nummer 761 ug A, 1, h plastmappe
717 000763 012000 alm Johnston bøger 1851 - 1853 Johnston: Agerdyrkningschemi og Jordbundslære, forelæsninger ug A, 1 h bøger
717 000764 012000 Randers -hvor søvejen møder.. hæfte Randershæfte fra 60erne ug A, 1, h hæfte
717 000765 012000 Langå Mandelgaven hæfte 1995 og 1998 Mandelgaven ug G, 1, 9 hæfter 11 stk
717 000766 012000 LIK Langå L.I.K bog 1999 75 års jubilæumsskrift/bog for Langå Idræts Klub ug A, 1, h Bog
717 000767 012000 Eli Andersen, Albertslund Langå Eli Andersen bog 1992 Eli Andersens opvækst 1926 - 1936 ug A, 2, m bog
717 000768 012000 alm Danske Landkommuner bog 1976 Danske Landkommuner 1842 - 1970 ug A, 1, h bog
717 000769 012000 alm Privatbanearkiver bog 1978 Privatbanearkiver ug A, 1, h bog
717 000770 012000 alm Lægdsbetegnelser bog 1972 De nørrejyske købstæders og landsognes Lægdsbetegnelser 1789 - 1970 ug A, 1, h bog
717 000771 012000 alm Ryttergodserne bog 1971 Ryttergodserne ug A, 1, h bog
717 000772 012000 alm hedekolonierne bog 1974 Hedekolonierne ug A, 1, h bog
717 000773 012000 alm Privatarkiver I bog 1975 Privatarkover I ug A, 1, h Bog
717 000774 012000 alm De Private godsers fæste.. bog 1972 De private godsers fæste - gods og skiftearkivalier ug A, 1, h bog
717 000775 012000 Jørgen bang alm Landsbykirker bog 1982 Landsbykirker og deres omgivelser, Freningsplanlægning i Århus Amt ug A, 1, h bog
717 000776 012000 alm ELRO gennem 40 år Over Hornbæk bog 1994 ELRO gennem 40 år jubilæumsbog ug A, 1, h bog
717 000777 012000 alm Træindustriarbejderforbundet bog 1995 Træindustriarbejderforbundet i Danmark 100 år, 100 år med træ og maskiner, ug A, 1, h bog
717 000778 012000 alm Dansk slagteriforbund bog 1945 Dansk slagteriarbejderforbubd 50 års jubilæums bog ug A, 1, h bog
717 000779 012000 alm Dansk tømrerforbund bog 1940 Dansk Tømrerforbund, jubilæumsbog 50 år ug A, 1, h bog
717 000780 012000 alm Fussingø, gehejmeråd bog 1999 Gehejmeråd og Lensgrever på Fussingø fra 1702 - 1947 ug A, 1, h bog
717 000781 012000 alm 1900 Godsskifter bog 2002 1900 Godsskifter fra Bjerringbro-Hvorslev-egnen 1715-1815 ug A, 1, h bog
717 000782 012000 Langå Landboforening Langå Landboforening hæfte 1974 langå Landboforening 100 års jubilæumshæfte ug A, 1, h hæfte
717 000783 012000 alm Nordjysk Folkekultur hæfte 1997 Nordjysk folkekultur, Foreningen for Musikalsk Folkekultur i Nordjylland, ug A, 1 h hæfte
717 000784 012000 Bjerringbro Lokalhistoriske arkiv Bjerringbro Fra Bjerringbro Kommune IV hæfte 1986 Fra Bjerringbro Kommune IV ug A, 1, h Hæfte
717 000785 012000 alm Nørager - før og nu Hæfte 1970 Nørager før og nu af Else Moltke ug A, 1, h Hæfte
717 000786 012000 Bjerringbro Lokalhistoriske arkiv alm Fra Bjerringbro kommune IV Hæfte 1984 Fra Bjerringbro kommune III ug A, 1, h Hæfte
717 000787 012000 Holger Jensen O. Hornbæk Huse og Gårde Hæfte 1992 Huse og gårde fra det gamle O. Hornbæk ug A, 1, h Hæfte
717 000788 012000 alm Arkivvejviser SLA bøger 1998 - 2001 Arkivvejvisere fra sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) ug A, 1, h bøger
717 000789 012000 Randersegnens biblioteker alm Kaj Lykke bog 1973 beretning om Kaj Lykke af Paul Lund ug A, 1, h bog
717 000790 012000 Ølgod museum alm Ølgod museum bøger 1990 - 1998 Årbøger fra Ølgod museum ug A, 1, h Bøger alle har nummer 790
717 000791 012000 Læsø Museumsforeningen for Læsø hæfte 1998 Museumsforeningen for Læsø, Læsø Museum ug A, 1, h hæfte
717 000792 012000 alm Indeks til Historisk Årbog bog 1984 Indeks til Historisk Årbog ug A, 1, h bog
717 000793 012000 alm Historisk Årbog bøger 1980 - 2002 Historisk Årbog ug A, 1, h Bøger 26 bind fra 1980 - 2002 med samme nummer 793
717 000794 012000 Handelsgartneriet Gardenia Langå Nordisk binderi bog 1944 Nordisk Binderi, brudebuketter ug A, 2, vv bog
717 000795 012000 Åge Stender, Randers alm Kirker fotoalbum billeder af Danmarks kirker med tekst, udklip ug A, 2, vv fotoalbum
717 000796 012000 alm Negativer Mappe Mappe med negativer LLA ug A, 2, v v mappe
717 000797 012000 alm Rationeringsmærker Mappe Mappe med rationeringsmærker ug A, 2, v v mappe har også nummer 549
717 000798 012000 alm Den Danske Skolehåndbog bog 1965 Den Danske Skolehåndbog 1965 ug A, 2, v bog
717 000799 012000 alm Skriftens historie bog 1970 Skriftens historie I Danmark, fra reformationen til nutiden, ug A, 2, v bog
717 000800 012000 alm Skolen i Kunsten kunsten i skolen bog 1974 Skolen i Kunsten, Kunsten i Skolen af R. Broby Johansen ug A, 2, v bog
717 000801 012000 alm Folkesangerens visebog bog 1966 Folkesangerens Visebog ved Julius Strandberg ug A, 2, v bog
717 000802 012000 alm Landsbyskolens regnebog bog 1954 Landsbyskolens regnebog ug A, 2, v bog
717 000803 012000 alm Folkeskolens sangbog bog 1928 Folkeskolens sangbog, udgivet af Kantor i Stege, Elias Nielsen ug A, 2, v bog
717 000804 012000 alm Arbejdersangbogen sangbog 1931 Arbejdersangbogen ug A, 2, v sangbog
717 000805 012000 Kristian Pedersen alm Arbejdersangbogen Guldbjerghus sangbog 1926 Arbejdersangbogen ug A, 2, v Sangbog
717 000806 012000 alm Dansk Flora bog Forlaget Rom´s atlas over Dansk Flora mg A, 2, v bog
717 000807 012000 alm Børnenes verdenshistorie bog 1899 Børnenes verdenshistorie af Johan Ottosen ug A, 2, v bog
717 000808 012000 alm Lærebog i fysik bog 1905 Lærebog i Fysik for Mellemskolen af Ellinger ug A, 2, v bog
717 000809 012000 Helstrup Skole Helstrup Geografi for Folkeskolen bog Geografi for Folkeskolen af Christensen og Kroggaard mg A, 2, v bog
717 000810 012000 Helstrup skole alm Danskbogen bog 1944 Danskbogen, Gyldendal ug A, 2, v Bog
717 000811 012000 alm Den Ny Læsebog bog 1931 Den Ny Læsebog for Landsbyskolen, Gjellerups Forlag mg A, 2, v Bog
717 000812 012000 alm Holberg, Ludvig Bog 1910 Ludvig Holberg: Peder Paars , comisk heltedigt ug A, 2, v Bog
717 000813 012000 alm Dickens, Charles Bog 1919 Charles Dickens: Et Juleeventyr ug A, 2, v bog
717 000814 012000 alm Viborg Amts Degne og skolehistorie bog 1957 Viborg Amts Degne og skolehistorie af Ejnar Poulsen ug A, 2, v bog
717 000815 012000 alm Kirkelig håndbog bog 1955 Kirkelig Håndbog ug A, 2, v bog
717 000816 012000 Karl Erik Jensen, Øster Velling alm Kirkelig Håndbog bog 1981 Kirkelig Håndbog, Teologisk stat 1981 ug A, 2, v bog
717 000817 012000 Leon Laursen langå Arbejdernes fællesorg. papirer, udklip dagpengereform Hammel, Arb.fællesorg. I Langå-Hvorslev, Fo nyt, Lønmodtageren, Den bette avis, ug L, 1, v L16
717 000818 012003 Leon Laursen Langå Soc.dem. udklip, jubilæumsskrift Udklip 75 års jubilæum, skrift 75 år ug L, 1, v L16
717 000819 012003 Leon Laursen Langå Faglige seniorer udklip, breve Ældre hjælper Ældre - projekt, arrangementsløbesedler, afbudsbrev fra Arne Nielsen, ug L, 1, v L16
717 000820 012003 Leon Laursen Langå Valgmateriale Aviser, løbesedler 1970 - 2001 Valgaviser, løbeseddel, stemmeseddel, valgresultater, kandidatlister, ug L, 1, v L16
717 000821 012003 Leon Laursen Langå Kommunale vedtægter vedtægts og regulativpapirer 1970 - 1995 Vedtægter, forretningsorden Langå Byråd, afbrænd af affaldsregulativ, vedtægter for Aktivitetshus ug L, 1, v L16
717 000822 012003 Leon Laursen Langå Diverse Byrådet forskellige papirer diverse fra Folkebladet, Randers Amtsavis, Århus stiftstidende, brev fra Indenrigsministeriet ug L, 1, v L16
717 000823 012003 Leon Laursen Langå Byudvikling lokalplaner, papirer 1968 - 1980 konkurrence, forskellige vedtægter ug L,1, v L16
717 000824 012003 Leon Laursen Langå Østergård papirer Gudenåens natur - miljø og kulturcenter Østergård ug L, 1, v L16
717 000825 012000 Leon Laursen Langå Billeder fotos og kopier deraf fotos ug L, 1, v L16
717 000826 012003 Leon laursen Langå Begivenheder udklip Udklip om bro-sabotagen og BBC Rubjergparken, kommunekomsammen, gudeåfest. Marius Eriksen, Torup ug L, 1, v L16
717 000827 012003 Leon Laursen Langå Personer udklip, brev Åge Dinnesen, Kildevang, Marius Nykjær, Per Hyltoft,m.fl. ug L, 1, v L16
717 000828 012003 leon Laursen Langå Kommunale Institutioner breve, papirer 1983 - 1992 Langå,bibliotek, diverse korrespondence Egelundgård, Lokomotiver Langå Skole, Søren Dum, , værum, Ørum skole ug L, 1, v L16
717 000829 012003 Leon Laursen Langå Lokaliteter udklip Egelundgård, Kastanievej 7 Laurbjerg ug L, 1, v L16
717 000830 012000 Leon Laursen Langå Konsulentrapport rapport Konsulentrapport ug lukket ark
717 000831 012003 2054 Sygekassen langå Sygekassen protokol 1970 - 1973 Forhandlingsprotokol ophørsface ug U 4 bog
717 000832 012000 Vestergaard, Fanø alm Slægten Degner bog 1981 Vestergaard: Min gren af slægten Degner ug A, 2, m bog
717 000833 012000 alm Personalhistorisk tidsskrift bog 1977 Personalhistorisk tidsskrift, samfundet af dansk genealogi ug A, 2, m bog
717 000834 012000 alm Calender for Aarene fra 601 til.. bog 1993 R.W. Bauer: Fotografisk genoptryk af "Calender for Aarene 601 til 2200" dateret 1886 ug A, 2, m Bog
717 000835 012000 alm Hvis de skulle reddes bog 1992 Hvis de skulle reddes - arkivundersøgelser ved de lokale myndigheder 1880 - 1883 ug A, 2, m bog
717 000836 012000 alm Håndbog i lokalhistorie bog 1991 Politikens "Håndbog i lokalhistorie" ug A, 2, m bog
717 000837 012000 Knud. V Jensen/ Laust Jensen Alm Frilandsmuseet bog 1967 Frilandsmuseet, vejleder for museet i Kgs. Lyngby ug A, 2, m bog
717 000838 012000 alm Den danske bondegård bog 1965 Turistårbogen 1965, den danske bondegård ug A, 2, m bog
717 000839 012000 Karl Erik Jensen, Øster Velling alm Kirkelig Håndbog Bog 1943 Kirkelig Håndbog redigeret af Paul Nedergaard ug A, 2, v bog
717 000840 012000 Karl Erik Jensen, Øster Velling alm Kirkelig håndbog bog 1927 Kirkelig håndbog redigeret af Paul Nedergaard ug A, 2, v bog
717 000841 012000 Karl Erik Jensen, Øster Velling alm Kirkelig Håndbog bog 1963 Kirkelig Håndbog, redigeret af Paul Nedergaard ug A, 2, v bog
717 000842 012000 Karl Erik Jensen, ØsterVelling alm Kirkelig håndbog bog 1967 Kirkelig håndbog redigeret af Paul Nedergaard ug A, 2, v bog
717 000843 012000 Jan Ipsen, Vingsted alm Historiske værksteder Bog 1995 Historiske værksteder i Danmark oversigt ug A, 2, m bog
717 000844 012000 K.H Grandt, Kildevej 23, Langå alm Slægtshistoriske studier bog 1965 Slægtshistoriske studier i Sønderjylland - en vejledning ug A, 2, m bog
717 000845 012000 alm Vi passer på historien bog 1997 Vi passer på historien - en undersøgelse af lokalarkiverne - SLA 1997 ug A, 2, m bog
717 000846 012000 alm Skolen - en selektionsmekanisme bog 1976 Skolen - en selektionsmekanisme, Institut for statskundskab, Århus Uni. ug A, 2, m bog
717 000847 012000 alm Ud over bæk og skel bog 1992 Ud over bæk og skel, Bejsnap Kirke 100 år, Ølgod menighedsråd ug A, 2, m bog
717 000848 012000 alm AKKA hylder Arne bog 1998 hyldestbog AKKA hylder Arne Gammelgaard, Hammel ug A, 2, m bog
717 000849 012000 alm Amtmanden var med.. hæfte 1991 "amtmanden var med til det hele" af Arkivernes Informationsserie, ug A. 2. M hæfte
717 000850 012000 alm Alle skrives i mandtal hæfte 1991 "Alle skrives i mandtal" af Arkivernes Informationsserie ug A, 2, m hæfte
717 000851 012000 alm Hvad præsten skrev hæfte 1991 "Hvad præsten skrev" af Arkivernes Informationsserie ug A, 2, m hæfte
717 000852 012000 alm Menighedsrådene og deres arkiver hæfte 1991 "Menighedsrådene og deres arkiver" af Arkivernes Informationsserie ug A, 2, m hæfte
717 000853 012000 alm Selv dødsboer fortæller hæfte 1991 "Selv dødsboer fortæller" af Arkivernes Informationsserie ug A, 2, m hæfte
717 000854 012000 alm Personalhistorisk tidsskrift bog 1986 Personalhistorisk tidsskrift udgivet af samfundet for dansk genealogi og personalhistorie ug A, 2, m bog
717 000855 012000 alm Vejledning for lokalhistoriske hæfte Vejledning for lokalhistoriske arkiver, bind 2 Modelregistratur ug A, 2, m hæfte
717 000856 012000 alm Hvad står der? kopi af bog Hvad står der? - ord du møder i kirkebøger & folketællinger ug A, 2, m bog kopi
717 000857 012000 alm Portraits hæfte med tegninger Portraits by Alison Jensen ug A, 2, m hæfte
717 000858 012000 alm Arkivets takt og tone hæfte 1993 Arkivets takt og tone - et SLA kompendium om arkivet og brugerne ug A, 2 m hæfte
717 000859 012000 alm Kongen bog 1947 Kongen - strejflys over Frederik den niendes barndom ungdom og manddom ui A, 2, m bog
717 000860 012000 alm Kulturminder bog 1969 Kulturminder - bind 4 Selskabet for dansk Kulturhistorie ug A, 2, m bog
717 000861 012000 Arne Gammelgaard alm Drivtømmer bog 1993 Drivtømmer af Arne Gammelgaard om tyske flygtninge i Danmark 1945 - 1949, Blåvandshuk egnsmuseum, ug A, 2, m bog
717 000862 012000 Ejvind Jakobsen alm (Randers) Glimt fra Randers under besættelsen hæfte 1993 Glimt fra Randers under besættelsen af Ejvind Jacobsen ug A, 2, m hæfte
717 000863 012000 alm Ilden i min esse bog 1977 Ilden i min esse af Hans Rasmussen, udgivet af Dansk Metalarbejderforbund ug A, 2, m bog
717 000864 012000 Poul Rasmussen langå langs Gudenåen bog 1965 Langs Gudenåen af Knud Dahl, tekst og tegninger ug A, 2, m bog
717 000865 012000 Gudenådalen Pramfart på Gudenåen hæfte 1994 Pramfart på Gudenåen af Harriet Merete Hansen ug A, 2, m hæfte
717 000866 012000 alm Houlbjergmålets bøjningslære bog 1956 Houlbjergmålets bøjningslære af Ella Hansen ug A, 2, m bog
717 000867 012000 Randersegnens biblioteker Langå Det lokale kommunikationssystem bog 1976 Det lokale kommunikationssystem i Langå af Jens Chr. Birch ved Institut for Statsvidenskab, Århus Uni. ug A, 2, m bog
717 000868 012000 Langå Bibliotek alm 7 historier om held og uheld bog, skønlitteratur 7 historier on held og uheld af Herman Stilling ug A, 2, m bog
717 000869 012000 Kirstine Ulnitz alm Slægtshistorie bog 1973 Slægtshistorie - en vejledning ved Hans H. Worsøe ug A, 2, m bog
717 000870 012000 Karl Erik Jensen, Øster Velling alm Sognepræst Christen Frausing Borch bog slægten Borch ug A, 2, m bog
717 000871 012000 alm Børnenes danske læsebog bog 1922 Børnenes danske læsebog, 5. Del ug A, 2, m bog
717 000872 012000 Chr. R. Jansen alm Stationsbyen bog/rapport 1980 Rapport fra et seminar om stationsbyens historie 1840 - 1940, det humanistiske forskningsråd ug A, 2, m bog
717 000873 012000 alm Daniel Krath - en kartoffeltysker bog 1982 Daniel Krath - en kartoffeltysker af Elsa Steen Sørensen ug A, 2, m bog
717 000874 012000 J. Jacobsen Viborg Viborg stifts årbog bog 1972 Viborg Stifts Årbog ug A, 2, m bog
717 000875 012000 alm Det Mystiske Danmark bog 1979 Det mystiske Danmark af Bjarne Castella ug A, 2, m bog
717 000876 012000 alm Med høtyv og hjerteblod bog 1993 Med høtyv og hjerteblod af Nis Boesdal ug A, 2, m bog
717 000877 012000 alm (fussingø) Herremænd med gyldne kæder bog 1998 Herrene til Fussingø ug A, 2, m bog
717 000878 012000 viborg Viborg Landstings dombøger bog 1971 Viborg Landstings Dombøger 1617A ug A, 2, m bog
717 000879 012000 alm De gamle gaarde digtsamling, bog 1927 Mads Nielsen: De Gamle Gaarde, digte ug A, 2, m bog
717 000880 012000 alm Tordrup og Marsk Stigs slægt bog 1953 Aage Brask: Tordrup og Marsk Stigs slægt ug A, 2, m bog
717 000881 012000 alm Middelalderkirker i Østjylland bog 1997 Middelalderkirker i Østjylland ug A, 2, m bog
717 000882 012000 alm Stævningsskovene bog 1979 Stævningsskovene af Eiler Worsøe ug A, 2, m bog
717 000883 012000 Henning Hahn alm Hvem er Knud Bach bog 1941 Hvem er Knud Bach? ug A, 2, m bog
717 000884 012000 Gl.Estrup Gl. Estrup 2000 bog 2001 Gl. Estrup årbog ug A, 2, m bog
717 000885 012000 alm Gudenå bog 1981 Gudenå af Chr. Jacobsen ug A, 2, m bog
717 000886 012000 alm Vej og sti digtsamling, bog 1932 Mads Nielsen: Vej og sti, digte ug A, 2 m bog
717 000887 012000 alm Paa Kirkesti digtsamling, bog 1920 Mads Nielsen: Paa Kirkesti, digte ug A, 2, m bog
717 000888 012000 Alm Vær modig bog 1916 Mads Nielsen: Vær modig ug A, 2, m bog
717 000889 012000 alm Mads Nielsen digte bøger, digtsamlinger 1920- 1945 ca. Digtsamlingerne: Paa Kirkesti, I Danmark, Undervejs, Digte, Siger Gladensvends sange, Vej og sti 2 stk, Dagene 2 stk, De glade i landet 2 stk., Vi gaar gennem Verden 2stk., ug A, 2, m digtbog 13 stk.
717 000890 012000 alm Så mangen en sommer bog 1967 Carl Hermansen: Så mangen en sommer ug A, 2, m bog
717 000891 012000 N. Leth alm Fra en gammel præstegaard bog 1935 Carl Hermansen: Fra en gammel præstegaard ug A, 2, m bog 2 stk
717 000892 012000 Ellen Marie Madsen alm Højtid bog 1936 Carl Hermansen: Højtid ug A, 2, m bog
717 000893 012000 Gave fra Randers alm Gulnede blade bog 1959 - 1969 Carl Hermansen: Gulnede blade ug A, 2, m bøger 2 stk
717 000894 012000 alm De danske landboforeningers histori kildematerialekompendium Kirsten Lotze: De danske landboforeningers historie, kildemateriale ug A, 2, m kompendium
717 000895 012000 Dyrlæge Thygesen alm Dansk Veterinærtidsskrift bog 1976 Dansk Veterinærtidsskrift, side 45 om Dyrlæge Thygesen ug A, 2, m bog
717 000896 012000 ACC Melchiorsen alm Dansk veterinærhistorisk årbog bog 1976 Dansk veterinærhistorisk årbog ug A, 2, m bog
717 000897 012000 Langå Langå landboforening Jubilæums bog 1974 100 års bog Langå Landboforening ug A, 2, m Bog
717 000898 012000 alm Offentlig Forsorg og Folkeforskning bog 1937 Offentlig forsorg og folkeforsikring ug A, 2, m bog
717 000899 012000 alm Kundskab er magt bog 1998 A. Strange Nielsen: Kundskab er magt - fortsættelsesskoler i landbosamfundet ug A, 2, m bog
717 000900 012000 alm At leve med de ferske vande jubilæumsbog 2002 At leve med de ferske vande, Ferskvandsfiskeriforeningen 100 år ug A, 2, m bog
717 000901 012000 alm Dansk ordsprogsalmanak bog 1973 Dansk ordsprogsalmanak ug A, 2, m bog
717 000902 012000 langå Forureningsrapport bog 1973 Forureningsrapport fra Langå Kommune ug A, 2 m bog
717 000903 012000 Langå Forudsætninger for Kommuneplan bøger 1984 Kommuneplan 1984 - 1992 , forslag til ug A, 2, m bøger 2 stk
717 000904 012000 Langå Langå kommune i fremtiden hæfter 1982 Debathæfte om Langå kommune i fremtiden ug A, 2, m Hæfte 3 stk.
717 000905 012000 alm Stoftransport i Gudenåen Rapport 1995 Stoftransport i Gudenåen 1974 - 1985 Gudenåkomitéen ug A,2, m rapportbog
717 000906 012000 Langå/Randers Debatoplæg Vådområder hæfte 2001 Vådområder i Gudenådalen mellem Langå og Randers - Debatoplæg ug A, 2, m hæfte
717 000907 012000 Århus amt 1970-1980 i ord og billeder bog 1980 Århus amtskommune i ord og billeder ug A, 2, m bog
717 000908 012000 alm Regionplan 2001 hæfter 2000-2001 Regionplan 2001 - debat om byerne, trafikken og landskabet ug A, 2, m hæfte 2 hæfter
717 000909 012000 Århus amt Århus amtskommune i 10 år bog, jubilæum 1980 10 års jubilæum Århus amtskommune ug A, 2, m bog
717 000910 012000 alm Danmarks naturfredningsforening hæfte 1979 Foreløbigt foreslag til fredning af Bjerre skov, sv for Randers, DNF ug A, 2, h hæfte
717 000911 012000 Langå Vejfortegnelse papirer i plastmappe 1979 Langå kommune vejfortegnelse ug A, 2, h plastmappe
717 000912 012000 Langå Dispositionsplan 1973 bøger 1973 Langå kommune - Dispositionsplan 1973 ug A, 2, h bøger
717 000913 012000 Langå Langå by bog C. Holdgaard: Langå by ug A,2 h bog
717 000914 012000 alm Foreningsarkiver fra Århus amt bog 1992 Foreningsarkiver fra Århus amt ug A, 2, h Bog
717 000915 012000 Langå kommune På rette spor hæfte Langå kommune - på rette spor ug A, 2, h hæfte 2 stk.
717 000916 012000 Langå - Torup - Sdr.Vinge Langå Dispositionsplan bog ca 1970 Dispositionsplan Langå Torup Sdr.Vinge ug A, 2, h bog
717 000917 012000 Karl Erik Jensen, Øster Velling alm Teologisk stat Bog 1989 Teologisk stat - Kirkelig håndbog 89 ug A, 2, v bog
717 000918 012000 Karl Erik Jensen, Ø. Velling alm Meddelelser fra Århus stift hæfter 1965 - 1974 Meddelelser fra Århus stift ug A, 2, v hæfter 7 stk.
717 000919 012000 alm Sognecommunernes styrelse bog 1877 Sognecommunernes styrelse af J. Sørensen ug A, 2, h bog
717 000920 012000 langå Tilslutning til det kommunale , bog 1977 Tilslutning til det kommunale fællesskab i Langå kommune ug A, 2, h bog
717 000921 012000 Langå Det lokale kommunikationssystem i L bog 1976 Det lokale kommunikationssystem i Langå ug A, 2, h bog
717 000922 012000 alm En nordisk mening med Europa bog 1994 En nordisk mening med Europa af Lars Hedegaard ug A, 2, h bog
717 000923 012000 Langå Sammenlægning bog 1977 Sammenlægnings - og sammenhængsproblemer i Langå Kommune ug A, 2, h bog 2 stk.
717 000924 012000 Langå Borger og kommune bog 1975 Borger og kommune, Langå ug A, 2, h bøger 3 stk.
717 000925 012000 Langå Langå Velkommen til Langå kommune bog 1957 - 1976 Velkommen til Langå Kommune ug A, 2, h bøger 8 stk
717 000926 012000 Langå Langå Kildevang Bladet Kildevældet Tidsskriftbox 1993 - 1996 månedsblade af Kildevældet beboerblad på Kildevang ug A, 3, vv box
717 000927 012000 Kildevang, Langå Langå kildevældet beboerhæfte, tidsskriftsbox Kildevældet i tidsskriftsbox ug A, 3, vv box
717 000928 012000 FDF Langå Blink spejderhæfter 80erne Hæfterne Blink i tidsskriftsbox ug A. 3 v box
717 000929 012000 Langå hjemstavnsforening Langå Busbjergbladet hæfter ca 1970 - 1990 Busbjergbladet i tidsskriftsbox ug A, 3, v box
717 000930 012000 SLA alm Omslaget folder 1993 - 2003 Omslaget fra SLA i tidsskriftsbox ug A, 3, v box
717 000931 012000 SLA alm Lokalhistorisk Journal hæfter 1970 - 1999 Lokalhistorisk Journal fra Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) ug A, 3, v box
717 000932 012000 SLA alm Lokalhistorisk Journal m.m hæfter Journalen m.m i tidsskriftsbox ug A, 3, v box
717 000933 012000 Århus Amt alm Arkivnyt hæfter Arkivnyt fra Århus amt i tidsskriftsbox ug A, 3, v box
717 000934 012000 alm Rigsantikvaren M.M hæfter og udklip Rigsantikvaren og udklip i tidsskriftsbox ug A, 3, v box
717 000935 012000 alm Skolebladet hæfter Skolebladet og kirkebladet ug A, 3, m box
717 000936 012000 Århus amt alm Kulturhistorisk redegørelse 2001 rapport 2001 Kulturhistorisk redegørelse 2001 Århus amt ug A, 3, m bog
717 000937 012001 Århus amt alm Regionplan 2001 rapport 2001 Regionplan 2001 Århus amt ug A, 3, m bog
717 000938 012000 Røde Kors Laurbjerg Laurbjerg Røde Kors Regnskabsbog 1948 - 1956 Kasse- regnskabsbog fra Røde Kors Laurbjerg - Lerbjerg afdeling ug A, 3, m A31
717 000939 012000 Hagbart Christensen Laurbjerg Christensen, Hagbart papirer Efterladte papirer Hagbart og Ester Christensen, Laurbjerg ug A, 3, m A31 938
717 000940 012000 Jacobsen Karl Anker Laurbjerg Jacobsen bøger og billeder Soldaterbøger, højskolebog + billeder ug A, 3, m A31 938, 939 2 ens kort
717 000941 012000 Kirke Laurbjerg Laurbjerg Kirken kirkeblad, notater 1927 Kirkeblad 1927, Notater om kirken af H. Christensen, Laurbjerg ug A, 3, m A31 938, 939, 940
717 000942 012000 Nygård, Gram Laurbjerg Nygård, Pastor Gram Blade, prædiken m.v 1927 - 1928 Afskedprædiken, kirkeblade, dødsfald ug A, 3, m A31 938 - 941
717 000943 012000 Laurbjerg skole Laurbjerg Skolen papirer Laurbjerg skoles historie ug A, 3, m A31 938 - 942
717 000944 012000 Borger og Håndværksforeningen Laurbjerg Borger og Håndværkerforening Diverse papirer + bøger Diverse papirer og regnskabsbøger ug A, 3, m A32
717 000945 012000 Borger og Håndværksforeningen Laurbjerg Borger og håndværksforening Kassebog 1931 - 1958 Kassebog B&H ug A, 3, m A32 944
717 000946 012000 Borger og Håndværksforeningen Laurbjerg Borger og Håndværksforening Forhandlingsprotokoller 1931 - 1968 3 forhandlingsprotokoller ug A, 3, m A32 944, 945 3 stk.nr 946
717 000947 012000 Poul Arnbjerg Langå mandelgaven satire årskrift 1995 - frem satire "Mandelgaven" årgang: 1995, 1996, 1997, 1998, l999, 2000, 2001, 2002, 2003 ug G, 1, m G19
717 000948 012000 Lystfiskerforening Laurbjerg Laurbjerg Lystfiskerforening kassebog 1961 Lystfiskerforening Kassebog ug A, 3, m A33
717 000949 012000 Lystfiskerforening Laurbjerg Laurbjerg Lystfiskerforening protokol 1961 Lystfiskerforening Laurbjerg ug A, 3,m A33
717 000950 012000 Lystfiskerforening Laurbjerg Laurbjerg Lystfiskerforening Medlemsbog og diverse 1961 Lystfiskerforening medlemsbog og diverse papirer ug A, 3, m A33
717 000951 012001 Laurbjerg børnefolkedansere Laurbjerg B & U Program 2001 Børne og ungdomsstævne i Langå ug A, 3, m A33
717 000952 012000 Hansen, Holger Laurbjerg Hansen Holger Noder og lignende Noder - og lignende fra Holger Hansen - musiker i Laurbjerg ug A, 3, m A34
717 000953 012000 Laurbjerg På kryds og tværs program 1928 Laurbjerg på kryds og tværs Den selskabelige ungdomsforeining ug A, 3, m A34
717 000954 012000 Ole Hansen Laurbjerg Bach Clara papirer Papirer fra Clara Bachs bo ug A, 3, m A34
717 000955 012000 Ole Hansen Laurbjerg Clara Bach papirer i 2 mapper Papirer fra Clara Bachs bo ug A, 3, m A34 2 mapper til et kort
717 000956 012000 Idrætsforening Laurbjerg Idrætsforening forhandlingsprotokol og brochu 1924 - 1925 Idrætsforening ug A, 3, m A34
717 000957 012000 Laurbjerg Reklamer Brochurer Brochurer fra Fænø, Klinett, rest. Fru Larsen ug A, 3, m A34
717 000958 012000 Sørensen Sall, Jørgen Laurbjerg Sall Sørensen forskelligt materiale Sall, Jørgen Sørensen ug A, 3, m A34 Kort mangler - nyt skrives
717 000959 012000 Logen IOGT Laurbjerg Logen IOGT Medlemsfortegnelse 1888 - 1893 Medlemsfortegnelse over Logen IOGT ug A, 3, m A35
717 000960 012000 Lystskov Laurbjerg Laurbjerg Lystskov Regnskab 1955 Regnskab over Laurbjerg Lystskov ug A, 3, m A35
717 000961 012000 Høeg familien Laurbjerg Høeg Jørgen Kassebog 1951 Jørgen Høeg Kassebog ug A, 3, m A36
717 000962 012000 Høeg familien Laurbjerg Høeg Jørgen Hovedbog 1951 Høegs Hovedbog ug A, 3, m A36
717 000963 012000 Høeg familien Laurbjerg Høeg Jørgen Efterladte papirer udklip Efterladte papirer og billeder og udklip ug A, 3, m A36
717 000964 012000 Laurbjerg Fjernvarme Laurbjerg Fjernvarmeværk Protokol og redegørelse 1964 Forhandlingsprotokol og redegørelse Laurbjerg-Kongstrup varmeværk ug A, 3, m A37 2 bøger på et kort 964
717 000965 012000 Else Vissing Sørensen Laurbjerg Frandsen skolebøger mv. Breve og bøger Breve og skolebøger fra Laurbjerg skole til Fru Frandsen ug A, 3, m A37
717 000966 012000 Bodil Rasmussen Laurbjerg Komsammmen-sang Papir i mappe 1972 Komsammen - sang forfattet af Bodil Rasmussen ug A, 3, m A37
717 000967 012000 Laurbjerg Menighedsrådsvalg - Socialdemokrati Kandidatlister 1949 - 1966 Kandidatlister for Socialdemokratiet til menighedsrådsvalg i forskellige perioder ug A, 3, m A37
717 000968 012000 Laurbjerg Foredragsforening papir 1993 Bestyrelsens navne ved jubilæumsfest 1993 ug A, 3, m A37
717 000969 012000 Laurbjerg Skole Lærebøger og sangprotokol 1907 - opefter Lærebøger og papirer fra Laurbjerg skole + sangprotokol fra 1907 ug A, 3, m A37
717 000970 012000 Laurbjerg Skole skoledagbøger 1961 - 1970 Skoledagbøger 1- 7 klasse ug A, 3 m A38
717 000971 012000 Laurbjerg Skole Skoledagbøger 1901 - 1959 Skoledagbøger 1901 - 1912 og 1935 - 1959 ug A, 3, h A39
717 000972 012000 Kongstrup/Laur mejeri Hovedbog 1898 - 1913 Hovedbog fra Kongstrup Mejeri mg A, 3, h A310
717 000973 012000 Kongstrup/Laurb Mejeri Kontrakter, korrespondence 1898 - 1972 Kontrakter og korrespondence fra Kongstrup Mejeri mg A, 3, h A310
717 000974 012000 Laurbjerg Kongstrup Mejeri bøger og papirer 1938 - 1962 Regnskab, 50 års Jubilæum, Kassebog, hovedbog 1967 - 71, Mælkekørsel kontrakt, kontrabøger, Fremstilling af ost Frederiksborg, Edam d Schweitzer, 2 stk viser 1938 ug A, 3, h A311
717 000975 012000 Laurbjerg Kongstrup Mejeri Protokoller og bøger 1897 - 1962 Forhandlingsprotokoller, medlemsprotokol og ostesalgsbog ug A, 3, h A312 se også A313
717 000976 012000 Laurbjerg Kongstrup mejeri Protokoller og bøger 1956 - 1972 Forhandlingsprotokoller, lønningsbog, køb og salgs - bog ug A, 3, h A313 se også A312
717 000977 012000 Braad Laurbjerg Braad, Christian Hovedbøger 1943 - 1958 Hovedbøger ug A, 3, h A314 2 stk hovedbøger samme nummer 977
717 000978 012000 Braad Laurbjerg Braad, Chr. Sørensen Kassebog 1950 - 1958 Kassebog ug A, 3, h A314
717 000979 012000 Braad Laurbjerg Braad, Chr. Sørensen attester og papirer 1906 - opefter Skudsmålsbog, soldaterbog, og forskellige papirer fra Braads bo ug A, 3, h A314
717 000980 012000 Laurbjerg skole Eksamensprotokol 1888 - 1914 eksamensprotokol mg A, 3, h A314
717 000981 012000 Laurbjerg Skole Gymnastikprotokol 1928 - 1934 Gymnastikprotokol ug A, 3, h A314
717 000982 012000 Laurbjerg Skole Mødeprotokoller 1975 - 1982 Mødeprotokoller Laurbjerg skole ug A, 3, h A315
717 000983 012000 Laurbjerg Skole Mødeprotokoller 1963 - 1976 Mødeprotokoller Laurbjerg Skole ug A, 3, hh A316
717 000984 012000 Laurbjerg Forretningsregnskaber regnskaber 1929 - 1939 regnskaber for Bagermester M.K Nielsen, Niels Ebbesen Skrumsager, Købmand Frode Larsen ug A, 3, hh A317 3 stk
717 000985 012000 Laurbjerg - Lerbjerg kommune Laurbjerg Ejendomsvurdering Ejendomsvurdering 1920 - 1926 Ejendomsvurderinger fra 20erne ug A, 3, hh A317
717 000986 012000 Gudenå avis Laurbjerg Laurbjerghallen artikler i plastmappe 1988> Artikler om Laurbjerghallen ug A, 3, hh A317
717 000987 012000 Laurbjerg - Lerbjerg Laurbjerg Kirkeskat Papirer i mappe 1933> Kirkeskat ug A, 4, vv A41
717 000988 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Kommune Laurbjerg Skatteudskrivning papirer i mappe 1931 - 1955 Skatteudskrivning ug A, 4, vv A41
717 000989 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Krigskonjunkturskat Papirer i mappe 1946 Krigskonjunkturskat ug A, 4 vv A41
717 000990 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Brandvæsen papirer i mappe 2 mapper om brandvæsen ug A, 4, vv A41 2 mapper
717 000991 012000 laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Bunden opsparing papirer i mappe 1951 - 1952 Kvitteringer bunden opsparing ug A, 4,vv A41
717 000992 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Kødkontrol papirer i mappe Kødkontrol ug A, 4, vv A41
717 000993 012000 Laurbjerg-lerbjerg Laurbjerg Forsikringer papirer i mapper Forsikringer ug A, 4, vv A41 2 mapper med ulykkesforsikringer
717 000994 012000 Laurbjerg-Lerbjerg kommune Laurbjerg Kloak og vejsager papirer i mapper Kloak og vejsager ug A, 4, vv A41
717 000995 012000 Laurbjerg- Lerbjerg Laurbjerg Landbrugstælling papirer i mappe Landbrugstælling ug A, 4 vv A42
717 000996 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Køb og salg af ejendomme papirer i mappe Køb og salg af ejendomme ug A, 4, vv A42
717 000997 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Grundforbedring papirer i mappe Grundforbedring ug A, 4, vv A42
717 000998 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg udstykninger papirer i mappe Udstykninger ug A, 4, vv A42
717 000999 012000 DSB Laurbjerg skrivelser papirer i mapper DSB skrivelser ug A, 4, vv A42 3 mapper
717 001000 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Rottebekæmpelse papirer i mappe Rottebekæmpelse ug A, 4, vv A42
717 001001 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Huslejesager papirer i mappe Huslejesager ug A, 4, vv A42
717 001002 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Bygge- og anlægsarbejde Papirer i mappe Bygge og anlægsarbejde ug A, 4, vv A42
717 001003 012000 2032 Laurbjerg - Lerbjerg Laurbjerg Børneværn papirer i mappe 1924 - 1954 ca. Børneværn i Lukket arkiv ug lukket ark lukket ark lukket arkiv
717 001004 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg skole og undervisningsplaner papirer i mappe 1920 Skole og undervisningsplaner ug A, 4, m A43
717 001005 012000 2020 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Plejetilladelse papirer i mappe 1941 Plejetilladelse ug A, 4, m A43
717 001006 012000 Laurbjerg-Lerbjerg kommune Laurbjerg Kasserer papirer i mappe Kasserer ug A, 4, m A43
717 001007 012000 Laurbjerg-Lerbjerg kommune Laurbjerg Lønninger Papirer i mappe Lønninger ug A, 4, m A43
717 001008 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Kasseopgørelser papirer i mappe Kasseopgørelser ug A, 4, m A43
717 001009 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Kommunekort papirer i mappe Kommunekort ug A, 4, m A43
717 001010 012000 2030 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg 2. Verdenskrig papirer i mapper 1940 - 1949 Evakueringsplan, tsyk besættelse og landsvigersager ug A, 4, m A44 3 mapper
717 001011 012000 Laurbjerg-Lerbjerg kommune Laurbjerg Foredrag m. v papirer i mappe 1972 - 1974 Foredrag, uddrag sognerådsprotokol, manuskript til Tillæg 74 ug A, 4, m A45
717 001012 012000 Laurbjerg sogn laurbjerg Hartkorn bog med kopier 1842 Hartkorn Laurbjerg sogn ug A, 4, m A45
717 001013 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Uerholdige skatter Papirer i mappe Uerholdige skatter ug A, 4 m A45
717 001014 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Grundejerbog kopi af bog 1950 Grundejerbog ug A, 4, m A45
717 001015 012000 Laurbjerg sogn Laurbjerg Boelsted dokumenter Dokumenter om Boelsted ug A, 4, m A45
717 001016 012000 Laurbjerg kommune Laurbjerg Vandværk papirer i mappe Papirer on vandværk ug A, 4, m A45
717 001017 012000 Laurbjerg-Lerbjerg kommune Laurbjerg skøde Kastanievej 7 20b skøde 1899 Skøde på Kastanievej 7 ug A, 4, m A46
717 001018 012000 Laurbjerg Kongebreve Kongebreve diverse Kongebreve ug A, 4, m A46
717 001019 012000 Christensen, P Laurbjerg Christensen, P Stamtavle Stamtavle over Peter Chritsensens aner ug A, 4, m A46
717 001020 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Arealattest attest 1880 Arealattest, udstykning ug A, 4, m A46
717 001021 012000 Fam. Jensen Laurbjerg Jensen, Maren Steffensen Efterladte papirer M. S. Jensens efterladte papirer ug A, 4, m A46
717 001022 012000 Laursen Laurbjerg Laursen, Søren og hustru panteobligationer, bøger Laursen, Søren og hustrus panteobligationer og skudsmålsbøger ug A, 4, m A46
717 001023 012000 Olsen Laurbjerg Olsen L. A papirer Manufakturhandler L. A. Olsens regninger og indpakningspapir ug A, 4, m A46
717 001024 012000 Nielsen og Pedersen Laurbjerg Pedersen, marie Johanne&Nielsen N.L diverse Marie Johanne Pedersen: Vielsesattest, skudsmålsbog. Niels Laurids Nielsen: Skudsmålsbog, gældsbevis ug A, 4, m A46 2 kort til samme mappe
717 001025 012000 Laurbjerg Genforeningsstenen vise Vise fra afsløringen af Genforeningsstenen ug A, 4, m A46
717 001026 012000 Christensen.,J Laurbjerg Christensen, Johan koppeattest 1883 Koppeattest Johan Christensen ug A, 4, m A46
717 001027 012000 Nielsen, Kirsten Laurbjerg Nieslen, Kirsten Udskrift, skøder, kort Udskrift af dødsbo, skøder, kort ug A, 4, m A46
717 001028 012000 Bråd (braad) Laurbjerg Bråd(Braad), Anders Sørensen diverse papirer 1869 - 1898 Regnskab, rejsebog, regnebog og deltagerliste fra sølvbryllup ug A, 4, m A46
717 001029 012000 Laurbjerg-Lerbjerg kommune Laurbjerg skøde skøde 1881 Skøde vedrørende salg af gadejord 1881 ug A, 4, m A46
717 001030 012000 Laurbjerg-Lerbjerg sogneråd Laurbjerg Sognerådet Forhandlingsprotokoller 1937 - 1970 Forhandlingsprotokoller fra Laurbjerg ug A, 4, m A47
717 001031 012000 Welling, Johannes S. Laurbjerg Løjstrup Nymølle tegning, rapport, udklip Tegning af vandhjulsaksel og brev fra J.S Welling, Hadsund, og rapport og udklip om Løjstrup dambrug ug A, 3 m A36
717 001032 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Sogneråds korrespondencer papirer i mapper 1921 - 1956 Sognerådets korrespondencer ug A, 4, m A48
717 001033 012000 Laurbjerg Laurbjerg Synsprotokol protokol 1944 - 1969 Synsprotokol for Laurbjerg centralskole ug A, 4, m A49
717 001034 012000 Laurbjerg-lerbjerg Laurbjerg Brandfogedprotokol protokol 1941 - 1960 Brandfogedprotokol ug A, 4, m A49
717 001035 012000 Laurbjerg-Lerbjerg kommune aurbjerg maskinsyn bog 1917 - 1926 Maskinsynsbog ug A, 4,m A49
717 001036 012000 laurbjerg-Lerbjerg Kommune Laurbjerg Renovation Bog 1960 - 1970 Renovationsbog ug A, 4, m A49
717 001037 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Kommune Laurbjerg Boliganvisning protokol 1950 - 1953 Forhandlingsprotokol for boliganvisningsudvalg ug A, 4 m A49
717 001038 012000 Laurbjerg-lerbjerg kommune Laurbjerg Kørselsprotokol Protokol 1892 - 1908 Kørselsprotokol ug A, 4, m A49
717 001039 012000 Hvide skole Laurbjerg Udlejning protokol 1963 - 1970 Udlejning af salen på Hvide skole, protokol ug A, 4, m A49
717 001040 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Kommune Laurbjerg Hundeprotokoller protokoller 1937 - 1969 Hundeprotokoller ug A, 4, m A410
717 001041 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Alders - og invaliderente protokol 1941 - 1948 Alders - og invaliderente ug A, 4, m A411
717 001042 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Fattigvæsen hovedbog 1932 - 1934 Hovedbog for fattigvæsen ug A, 4, m A411
717 001043 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Kloakafgifter Kassebog 1954 - 1970 Kassebog for kloakafgifter ug A, 4, m A411
717 001044 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Laurbjerg Hjælpekassen Valgprotokoller 1908 - 1929 Valgprotokoller fra Hjælpekassen ug A, 4 m A411 2 protokoller
717 001045 012000 Laurbjerg-Lerbjerg sogneråd Laurbjerg Ejendoms - og Grundskyld protokol 1932 7 alm. Vurdering 1932, ejendoms - og grundskyld ug A, 4, h A412
717 001046 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Sogneråd Laurbjerg Ejendomsskyld protokol 1910 - 1915 Ejendomskyldvurdering ug A, 4, h A412
717 001047 012000 Laurbjerg-Lerbjerg kommune Laurbjerg Folketingsvalgliste bog 1967 - 1968 Folketingsvalgliste ug A, 4 h A412
717 001048 012000 Laurbjerg-Lerbjerg kommune Laurbjerg Valgprotokol protokol 1909 - 1925 Valgprotokol ug A, 4, h A412
717 001049 012000 Laurbjerg - Lerbjerg kommune Laurbjerg Grundlisteprotokol protokol 1919 - 1967 Grundlisteprotokol ug A, 4, h A412
717 001050 012000 Laurbjerg-Lerbjerg kommune Laurbjerg Folkeregister protokol 1943 - 1949 Tilgang folkeregister ug A, 4, h A412
717 001051 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Kommune Laurbjerg Ejendomsvurderinger 2 protokoller 1956+1960 11 og 12. Alm. Ejendomsvurdering 1956 og 1960 ug A, 4, h A413 kan ikke finde kartotekskort, der tilhører A4-13
717 001052 012000 Laurbjerg skole Laurbjerg diverse bøger og papirer 1889 - 1963 Sangprotokol, 2 dagbøger legemsøvelser, 2 skolekommisionsprotokoller, skoleplan og indtægtsforhold, bibliotek Laurbjer-Lerbjerg, flyttesedler ankomst-afgang, kopi af tilbud på værktøj til sløjdlokale ug A, 4, h A414
717 001053 012000 Laurbjerg-Lerbjerg kommune Laurbjerg Ejendomsvurdering Protokoller Ejendomsvurderinger alm. Vurdering 8-9-10 ug A, 4, h A415
717 001054 012000 Laurbjerg - Lerbjerg Laurbjerg Ligning lister 1937 - 1945 Ligningslister ug A, 4, h A416
717 001055 012000 Laurbjerg-Lerbjerg kommune Laurbjerg Ligning Lister 1935 - 1943 Ligningslister ug A, 4, h A417
717 001056 012000 Laurbjerg Offer og aksidenter bog 1868 - 1900 Offer og aksidenter til skolelærerembedet mg A, 4, h A417
717 001057 012000 Laurbjerg Vejr og vind hæfter i mappe 1945 - 1970 Vejr og vind, optegnelser af P. Johannesen ug A, 4, h A417
717 001058 012000 Laurbjerg Husholdningsforening Laurbjerg Omsorgsklub hæfter og bog Regnskabsbøger fra Laurbjerg Husholdningsforening - og omsorgsklub ug A, 4, h A417
717 001059 012000 Laurbjerg-Lerbjerg sygekasse Laurbjerg Sygekasse regnskaber i mappe 1937 - 1959 Sygekasse regnskaber ug A, 4, h A419
717 001060 012000 Vera Munkholm & Inga Hørdum Øster Velling Øster Velling Gårde CD-Rom + Diskette 1688 - 1800 CD-Rom om Øster Velling Gårde samt 3,5" diskette med zip-fil ( komprimeret fil) om Øster Velling ug CD-Rom nr. 4
717 001061 012000 Laurbjerg Sygekasse Laurbjerg Sygekassen Korrespondencer i mappe 1948 - 1966 Korrespondencer fra Laurbjerg Sygekasse ug A, 4, h A419
717 001062 012000 Laurbjerg Sygekasse Laurbjerg Sygekassen Regnskaber i mappe 1961 - 1968 Regnskaber fra Laurbjerg sygekasse ug A, 4, h A419
717 001063 012000 Laurbjerg-Lerbjerg sygekasse Laurbjerg Sygekassen forhandlingsprotokol 1895 - 1936 Forhandlingsprotokol for Laurbjerg-Lerbjergs sygekasse ug A, 4, h A419
717 001064 012000 Laurbjerg-Lerbjerg sygekasse Laurbjerg Sygekassen små kontigentbøger 1914 - 1934 Kreds.kontigentbøger + vedtægts- og kvitteringsbog ug A, 4, h A419
717 001065 012000 Laurbjerg-Lerbjerg Sygekasse Laurbjerg Sygekasse Protokoller og bog 1896 - 1960 2 revisionsprotokoller, en forhandlingsprotokol og en statusbog ug A, 4, hh A420
717 001066 012000 Laurbjerg skole Laurbjerg skole protokoller og dagbøger 1888 - 1963 Skoleprotokol fødte 1888 - 1949, skoleprotokol fødte 1957 - 1971, eksamensprotokol 1915 - 1936, dagbog 1923 - 1932, dagbog 1959 - 1960, eksamensprotokol 1937 - 1963 ug A, 4, hh A421
717 001067 012000 E. P. Jensen Langå Jensen, E. P Udklipsbog 1927 Udklipsbog med artikler mg AB, 1, vv hæfte
717 001068 012000 E.P. Jensen Langå udklip udklipsbog 1927 - 1939 Udklip af artikler og annocer af E. P. Jensen mg AB, 1, vv Bog
717 001069 012000 E.P.Jensen Langå Udklip Udklipsbog 1944 - ca. 1976 Udklip af artikler af E.P. Jensen ug AB, 1 vv bog
717 001070 012000 Jørgen Madsen Langå Udklipsbog Kildedalen 2 udklipsbog 1968 - 1972 Udklip af artikler fra Aarhus Stiftstidende ug AB, 1, v hæfte
717 001071 012000 LIK Langå LIOK Udklip udklipsmappe 1963 - 1964 Udklipsmappe LIK ug AB, 1, H mappe
717 001072 012000 alm kommunerne og samfundsplanlægningen bog fra KL 1971 Bog fra Kommunernes Landsforening, tabel og kortbilag ug AB, 1, h bog
717 001073 012000 LIK Langå LIK Fotohæfte fotohæfte 1994 Fotohæfte/album med festfotos af fodboldspillere ug AB, 1, h fotohæfte
717 001074 012000 Borger og Håndværkerforeningen Langå Udklipsbog B&H Udklipsbog 1968 - 1969 Udklipsbog/mappe med artikler og fotos ug AB, 1, h udklipsbog
717 001075 012000 LIK Langå Blandet fotoalbum fotoalbum ca. 1970 - 1990 Fotoalbum med diverse LIK fotos ug AB, 1, h fotoalbum
717 001076 012000 Foreningen Norden Langå Nordiske sange sanghæfter Sanghæfter fra Norden ug AB, 1, hh hæfter
717 001077 012000 Langå, Torup Sdr.Vinge Langå Mandtalslister lister, bundtet i 5 1940 - 1959 Bundede Mandtalslister, 5 stk ug AB2+AB3 bundtede Bundtede lister, i alt 5 stk. Kan ikke finde nr.6
717 001078 012000 Væth skole Væth Væth Skole Indskrivningsprotokol, dagbøge 1902 - 1957 Indskrivningsprotokol 1902 - 1957, 3 dagbøger, 1910 - 1939 ug B, 1, vv B11
717 001079 012000 Væth Skole Væth skole bøger 1939 - 1962 2 dagbøger, årsprøver og HolgerDanske læsebog ug B, 1 vv B12
717 001080 012000 Væth Skole Væth Skole protokoller og bøger 1884 - 1944 Dagbog, Legemsøvelser, Gymnastikprotokol 1892, Eksamensprotokol 1884, Dagbog 1884, embedsbog 1901 ug B, 1, v B13
717 001081 012000 Væth Kvægavler forening Væth Kvægavlerforening kassebog 1908 Kassebog ug B, 1, v B14
717 001082 012000 Væth Kvægavlerforening Væth Kvægavlerforening protokol 1908 Forhandlingsprotokol ug B, 1, v B14
717 001083 012000 Væth Forsamlingshus Væth Forsamlingshus regnskabsbog 1939 Regnskabsbog ug B, 1, v B14
717 001084 012000 Væth Forsamlingshus Væth forsamlingshus protokol 1932 Protokol ug B, 1, v B14
717 001085 012000 Væth Forsamlingshus Væth forsamlingshus protokol 1956 Protokol ug B, 1, v B14
717 001086 012000 Væth Forsamlingshus Væth Forsamlingshus diverse papirer Diverse papirer i mappe mg B, 1, v B14
717 001087 012000 Preetzmann, Frisenvold Frisenvold Preetzmann Papirer i mappe Preetzmann, Frisenvold brevveksling ug B, 1, v B15
717 001088 012000 Høegh Jebjerg Høegh, Jens Skattekviterings 1906 - 1925 Skattekvitteringsbog Høegh, Jens mg B, 1, v B15
717 001089 012000 Foderstofforening, Væth Væth Foderstofforening opkrævningsliste 1935 Opkrævningsliste ug B, 1, v B15
717 001090 012000 Væth Jensdatter papirer i mappe 1852 Stine Jensdatter bryllup med Jørgen Terkildsen + melodier efter Anthon Jensen Væth ug B, 1, v B15
717 001091 012000 Væth skole Væth lærerembeder papirer i mappe 1870 - 1901 Lærerembeder ved Væth skole ug B, 1, v B15
717 001092 012000 Vandværk Væth Væth Vandværk papirer i mappe 1895 Væth Vandværk ug B, 1, v B15
717 001093 012000 Jensen, Gjerrud Michael Væth Jensen, G.M papirer i mappe Brev om G.M. Jensens liv ug B, 1, v B15
717 001094 012000 Ørum Kirkegård Ørum gravfæstebrev papirer i mappe 1936 Gravfæstebrev for Prorietær Th. Jensen, Store Lundgård. ug B, 1, v B15
717 001095 012000 Fisker Væth Andersen, Fikser papir 1946 - 1954 Tilladelse til Gårdejer Anders Søren Andersen fra den 9/1 1946 at bruge navnet Fisker og antage det til familienavn ug B, 1, v B15
717 001096 012000 Jensen Ulitsgård Jebjerg Jensen Bankbog Kontrabog mg B, 1, v B15
717 001097 012000 Jenny Bach Provst Hermansen papirer, hæfter, udklip Carl hermansen diverse ug B, 1, v B15
717 001098 012000 Væth Væth by beskrivelse papirer i mappe 1802 - 1863 købekontrakt, panteobligation osv. ug B, 1, v B15
717 001099 012000 Frisenvold Værum Ørum Frisenvold papirer panteobligationewr, pantebrev, og kort, byggemøde ug B, 1, v B15
717 001100 012000 Væth Thisted Jensen & Carl Rasmussen papirer Skudsmål for Thisted Jensen, Lærer og Carl Rasmussen, "Fynbo Carl" ug B, 1, v B15
717 001101 012000 Jensen Væth Jensen, Jens Michael Dagbog 1899 - 1900 Dagbog ug B, 1, v B15
717 001102 012000 Finn Aidt Jebjerg P. M. Pedersen erindringer kompendium 1862-1947(2001) P. M. Pedersen Erindringer ug B, 1,v B15
717 001103 012000 Egon Pedersen Langå/ Væth pantebreve 2bl + 2alb pantebreve Pantebreve for Svend Styrbæk og Ole Lembke ug B, 1, v B15
717 001104 012000 Mælkeribruget alm Mælkeribruget i Danmark bog 1907 Mælkeribruget i Danmark af Bernhard Bøggild ug B, 1, h bog
717 001105 012000 I skyggen af store begivenheder alm I Skyggen.. bog I skyggen af store begivenheder af Pastor Axel Varmer ug B, 1, h Bog
717 001106 012000 Elmer Dalsgård? alm Hjallerup markeds historie bog 1974 Hjallerup markeds historie ug B, 1, h Bog
717 001107 012000 Carl Rasmussen "Fynbo" alm(Væth) Thisted Jensen roman Roman / Novellesamling af Fr. Thisted Jensen ug B, 1, h Bog
717 001108 012000 alm Danmark - Land og folk bøger 1919> Danmark - Land og Folk af Daniel Bruun ug B, 1, hh bøger
717 001109 012000 Karl Erik Jensen, Øster Velling alm Århus Stift bøger 1971 - 1997 Medelelser fra Århus Stift, Århus stift årbøger ug B, 1, hh bøger alle bøger samme nummer
717 001110 012000 Skole Jebjerg Jebjerg skole skoledagbog 1903 - 1922 Skoledagbog mg B, 2, vv B21
717 001111 012000 Skole Jebjerg Jebjerg skole Skoledagbog 1922 - 1935 Skoledagbog ug B, 2, vv B21
717 001112 012000 Skole Jebjerg Jebjerg skole Eksamensprotokol 1903 - 1933 Eksamensprotokol ug B, 2, vv B21
717 001113 012000 Skole Jebjerg Jebjerg skole Håndgerningsprotokol 1909 - 1920 Håndgerningsprotokol ug B, 2, vv B21
717 001114 012000 Skole Jebjerg Jebjerg Skole Dagbog 1935 - 1947 Skoledagbog ug B, 2, vv B22
717 001115 012000 Skole Jebjerg Jebjerg Skole Eksamensprotokol 1934 - 1962 Eksamensprotokol ug B, 2, vv B22
717 001116 012000 Skole Jebjerg Jebjerg Skole(forskolen) Skoleprotokol 1950 - 1961 Skoleprotokol ug B, 2, vv B22
717 001117 012000 Ørum Skole Ørum Skole Eksamensprotokol 1883 - 1962 Eksamensprotokol ug B, 2, v B23
717 001118 012000 Ørum skole Ørum Skole Gymnastikprotokol 1892 - 1906 Gymnastikprotokol ug B, 2, v B23
717 001119 012000 Ørum skole Ørum Skole Protokol 1892 - 1961 Skoleprotokol ug B, 2, v B23
717 001120 012000 Ørum Skole Ørum Skole Skoledagbog 1890 - 1912 Skoledagbog ug B, 2, v B23
717 001121 012000 Ørum skole Ørum skole Embedsbog 1902 - 1920 Embedsbog ug B, 2, v B24
717 001122 012000 Ørum Skole Ørum Skole Indmeldelsesprotokol 1919 - 1961 Indmeldelesesprotokol ug B, 2, v B24
717 001123 012000 Ørum Skole Ørum Skole Dagbog 1907 - 1911 Dagbog for legemsøvelser ug B, 2, v B24
717 001124 012000 Ørum Skole Ørum Skole Skoledagbog 1927 - 1936 Skoledagbog ug B, 2, v B24
717 001125 012000 Ørum Skole Ørum/Jebjerg skole Skoledagbog 1937 - 1947 Skoledagbog ug B, 2, v B24
717 001126 012000 Ørum Skole Ørum Skole Dagbog 1957 - 1962 Dagbog ug B, 2, v B25
717 001127 012000 Ørum Skole Ørum Skole Eksamensprotokol 1960 -1961 Eksamensprotokol ug B, 2, v B25
717 001128 012000 Ørum skole Ørum Skole protokol 1938 Protokol ug B, 2, v B25
717 001129 012000 Ørum Skole Ørum Skole Dagbog 1947 - 1957 Dagbog ug B, 2, v B25
717 001130 012000 Ørum Skole Ørum Skole sangbøger 1892 - 1906 Sangbøger ug B, 2, v B25 2 stk 1892-1900 & 1900-1906
717 001131 012000 Forsamlingshus Jebjerg Jebjerg Forsamlingshus bøger, protokoller, diverse 1912 - 1992 Kassebog 1921-1952, forhandlingsprotokoller 1912-1992, bog i boxen, Med værtindeforklæde og tjenervest. 28 år i Jebjerg forsamlingshus, diverse papirer ug B, 2, v B26
717 001132 012000 Jebjerg by Jebjerg fælles ejendomme Regnskabsbog 1905 - 1942 Regnskabsbog over Jebjerg bys fælles ejendomme ug B, 2, v B26
717 001133 012000 Bibliotek, Værum Ørum Værum Ørum Bibliotek Forhandlingsprotokol 1963 - 1969 Forhandlingsprotokol ug B, 2, v B27
717 001134 012000 Jebjerg Jebjerg Brandbog protokol 1916 - 1927 Brandbog ug B, 2, v B27
717 001135 012000 Værum Ørum Pastorat Værum Ørum Ostenfeld og Dinensenske legat Regnskabsbog 1924 - 1969 Regnskabsbog over Legater ug B, 2, v B27
717 001136 012000 Gødningsforening Værum Værum Gødningsforening Protokol 1941 - 1967 Protokol Gødningsforening ug B, 2, v B27
717 001137 012000 Jebjerg Brugsforening Jebjerg Finlandsbreve Breve 1942 - 1946 Finlandsbreve til Jebjerg Brugsforening ug B, 2, v B27
717 001138 012000 Smedehus Værum Værum Smedehus Regnskab og protokol 1908 - 1965 Forhandlingsprotokol og regnskab Smedehus ug B, 2, v B27 2 bøger
717 001139 012000 Høegh Niels Jebjerg Niels Høegh Regnskabsbøger og sukkerkort 1891 - 1941 Regnskab over folkenes løn, sukkerkort ordning, regnskabsbøger ug B, 2, v B27
717 001140 012000 Socialdemokratiet Værum Ørum Værum Ørum Soc.dem. Vælgerforening protokoller og regnskabsbøger 1915 - 1988 Forhandlingsprotokoller, regnskabsbøger Socialdemokratisk vælgerforening Værum Ørum ug B, 2, v B28
717 001141 012000 Værum Ørum sogne Værum Ørum Skatteligningslister Lister i forseglede mapper 1860 - 1885 Skatteligningslister 1860 - 1885 med opgørelse af fattigforsørgelse ug B, 2, v B29
717 001142 012000 Langå kommune Langå Vejviser Bøger/hæfter 1978 - 1994 Langå Vejviser ug B, 2, m hæfter gælder alle hæfter B, 2, m
717 001143 012000 Svend Jensens hustru Houlbjerg Svend Jensen albums, kontrabøger ca. 1900 - 1950 Fotos af Svend Jensen, søskende, forældre (Jens Karl og Anne Jensen), planteskole, Houlbjerg Kirke og manufakturhandel, 2 lommebøger for gartnere 1917&1919, Kontrabog, metertabel, og diverse papirer og artikler, Kassebog for Houlbjerg afholdsforening ug C, 3, m C318
717 001144 112003 Inga Holting Gl. Langå gårde/huse dokumenter Bøllingly, Missionshuset, Gårde og folk på Langå mark, Vesterskovgård, Husmandsbrugene, Langagergård, Stensminde, Lille Stensminde, Annasminde, Aldersro, Klostergården, Korsdal, Købmandsbutikken, Skolen på Langå mark, Christen Skomager, Bjørnkærgård, Rolighed, Huset ved siden af Rolighed, Stenhuset, Lundgård, Langågård, Ingersminde, Højvang, Dalsgård, Kirstinelyst, Selagervej, Solvang, Fiskergården, Gl.Lg.,Vagn Jensens gård, En tur omkring søen, Langå Søgård, Rubakgård, Rubjerggård, Huse i Gl. La ug F, 2. M rød plastm
717 001145 012000 Langå Langå bys historie rød plastmappe Fotokopier og tekst om Langå bys historie ug box Plastmappe
717 001146 012000 Ørum Ørum Kontrolforeningen Indberetningsskemaer 1922 - 1928 Indberetningsskemaer fra Ørum kontrolforening ug B, 2, m B215
717 001147 012000 Ørum Ørum Kontrolforening Indberetningsskemaer 1928 - 1930 Indberetningsskemaer fra Kontrolforeningen ug B, 2, m B216
717 001148 012000 Brugsforening Jebjerg Jebjerg Brugsforening papirer, cirkulærer, regnskabe 1913 - 179 Tegninger 1939, Årsregnskab 1913 -1968, leveringsaftaler 1930-1969, Regnskab 1913, matrikelkort 19179, , cirkulærer og lov m.v. ug B, 2, m B217
717 001149 012000 Jebjerg Brugsforening Jebjerg Brugsforening mappe, bøger, pantebreve 1912 - 1967 Mappe m/ papirer, 2 giftbøger, markfrø, portobog forbrug 1954, pantebreve 1912-1967 ug B, 2, m B218
717 001150 012000 Brugsforening, Jebjerg Jebjerg Brugsforening protokol, tegninger,næringsbre 1971 - 1977 Ægeksport, forhandlingsprotokol 73, tegninger 71, Jubilæumsskrift 77, næringsbrev for Jebjerg brugsforening ug B, 2, m B219
717 001151 012000 Jebjerg Brugsforening Jebjerg brugsforening Synsbog, prototokoller 1902 - 1992 Recontro, maskinsynsbog, forhandlingsprotokol, medlemsprotokol ug B, 2, v B220
717 001152 012000 Arne Nielsen Langå Arne Nielsen - Fra arbejderbarn.. Søvej 16 mappe m. papirer 2001 Arne Nielsens erindringer "Fra arbejderbarn til inkarneret ungkarl" ug A, 2, h Plastmappe
717 001153 012000 Holger Jensen Hornbæk Hornbæk i mands minde bog 1992 Hornbæk i mands minde af Holger Jensen ug A, 2, h bog
717 001154 012000 Randers Randers - hjemstavns bog 1939 Randers Amt - hjemstavnsbog ug A, 2, h bog
717 001155 012000 alm År 2000 - en tidsindstillet bombe bog 1998 År 2000 - en tidsindstillet bombe ug A, 2 h bog
717 001156 012000 Niels Leth Nielsen Langå Mads Nielsen - Fromm folk digte 1917 Mads Nielsen digtsamling "Fromm folk å verdsle Folk" ug A, 2, h bog
717 001157 012000 Niels Leth Nielsen Langå Mads Nielsen - Flie slavs Folk.. bog 1959 Mads Nielsen digtsamling "Flie slavs Folk å Godtfolk" ug A, 2, h bog
717 001158 012000 Randers Sognekirkens håndværker hæfte Sognekirkens håndværker fra Teknisk skole i Randers ug A, 2, h hæfte
717 001159 012000 Geert H. de Lichtenberg alm Herregårdenes bevaring bog 1996 Herregårdens bevaring. Gave til borgmester Kaj Christensen ug A, 2, h Bog
717 001160 012000 Brugsforening Jebjerg Jebjerg Brugsforening Bøger i papir 1902 - 1945 Kassebog, 2 varebøger ug B, 2, v B221
717 001161 012000 Brugsforening Jebjerg Jebjerg Brugsforening Bøger i papir 1930 - 1969 2 kassebøger, Rescontro, medlemsprotokol ug B, 2, v B222
717 001162 012000 Brugsforening Jebjerg Jebjerg Brugsforening Bøger i Papir 1945 - 1959 varebog, memorial, varebog, kassejournal ug B, 2, v B223
717 001163 012000 Brugsforening Jebjerg Jebjerg Brugsforening Bøger i papir 1945 - 1965 Memorial, varebog,, rescontro, kassebog ug B, 2, v B224
717 001164 012000 Brugsforening Jebjerg Jebjerg Brugsforening Bøger i papir 1950 - 1965 Rescontro, 2 kassebøger ug B, 2, v B225
717 001165 012000 Brugsforening Jebjerg Jebjerg Brugsforening Bøger i papir 1961 - 1965 Driftsomkostninger, kassebog, hovedbog ug C, 2, v C226
717 001166 012000 Brugsforening, Jebjerg Jebjerg Brugsforening Bøger i papir, 1959 - 1965 2 varebøger ug A, 2, v v B227
717 001167 012000 Værum skole Værum Skole dagbøger 1899 - 1944 Skoledagbøger 1899-1944 ug B, 3, hh B31
717 001168 012000 Værum skole Værum Skole protokoller og dagbøger 1892 - 1962 Gymnastikøvelser 1892-1903, Legemsøvelser 1906-1908, Dagbog 1919-1924, Indskrivivningsprotokol Forskolen 1920-1961, 3 Eksamensprotokoller 1902-1962 (dagbog 1905-1911 og Eksamensprotokol 1883-1957 befinder sig i æske B3-27) ug B, 3, hh B32 2 kort på delvist samme indhold.
717 001169 012000 Værum Skole Værum Skole Dagbog, protokoller 1894 - 1962 Synsrapport Protokol 1952-1961, Dagbøger Forskole 1956-59 og 1956-62, Indemeldelsesprotokol 1894-1959 ug B, 3, h B33
717 001170 012000 Værum Skole Værum Skole Dagbøger 1932 - 1956 Dagbøger 1932-1939 & 1948-1954, Forskoledagbøger 1944-1950 & 1950-1956 ug B, 3, h B34
717 001171 012000 Værum Skole Værum Skole Dagbøger, protokol, papirer 1913 - 1962 Dagbøger 4 stk 1913-1962, forhandlingsprotokol 1962, diverse papirer og billeder Holger Lund, Jebjerg ug B, 3, h B35
717 001172 012000 Værum Skole Værum Skole papirer, planer, bøger, viser 1814 - 1972 Skoleholderenke Ellen Madsdatter, Regnskab 1814, Korrespondance 1955-62, udvikling i skoleforhold, Embedsbog 1880-1904, sangprotokoller 1892-1904, undervisningsplaner 1900,1930, skema, skolefestprogrammer, opbyggelige viser 1932, indvielse 1963 lokalhistorisk møde 1972 ug B, 3, h B36
717 001173 012000 Værum by Værum blandet om Værum blandet æske om værum 1805> Forsamlingsbygn. i Værum: Love 1903, forhandlingsprotokoller 1903-1982, 3 kassebøger 1926-1970, sparekassebog 1925-1936, love for I/S Værum forsamlingsbygning, vedtægter for Værum andelsmejeri, /Fattighuset i Værum: tilsynsrapport1884, regnskab1900, Nielsen G - Sammenlægningdokument 1912,/ Møller, Ella-klage over lugtgener, /badet i Værum,/Brandmandsskab fortegnelse/ Værum Kirke - præsterne, Liber Daticus, restaureingsforslag, regnskabsbog 1805 ug B, 3, h B37 7 kort
717 001174 012000 Værum sogn Værum Vægter andragende 1887 Andragende om ansættelse ug B, 3 h B38
717 001175 012000 Værum Ørum Værum Viser og sange sange Viser og sange, Brugs 25år, Værum mejeri, arbejdernes samaritter 1953, Høstskrift, Vandvise, skæmteviser fra Værum ug B, 3, h B38
717 001176 012000 Hans Jensen Værum Hans Jensen skudsmål 1872 Skudsmål om skomagersvend Hans Jensen og politirapport ug B, 3, h B38
717 001177 012000 Værum Ørum Værum Sogneanalyse analyse 1957 lille Sogneanalyse ug B, 3, h B38
717 001178 012000 Værum Værum Legatindskrivningsbeviser legatbeviser 1865 - 1873 Finansministeriets legatindskrivningsbeviser ug B, 3, h B38
717 001179 012000 Værum Værum Pedersen, Nicolay Sognekonge Pedersen, Nicolay - sognekonge et tidsbillede ug B, 3, h B38
717 001180 012000 Nielsen Ørum Nielsen Anders papirer erindringer En hyrdedrengs oplevelser ug B, 3, h B38
717 001181 012000 Værum Ørum sogn Værum navneundersøgelse undersøgelse 1814 - 1864 Navneundersøgelse ug B, 3, h B38
717 001182 012000 Værum sogn Nielsen Nielsen Rasmus Navnebevilling, papir Navnebevilling ug B, 3, h B38
717 001183 012000 Værum fælled Værum Amdisen, Peder slægtshistoriepapirer Amdisen slægtshistorie ug B, 3, h B38
717 001184 012000 Værum Nicolajsen Aftægtskontrakt 1871 Nicolajsen aftægtskontrakt ug B, 3, h B38
717 001185 012000 Knudsen Værum Knudsen, Jens Medaile, takkebrev 1848-1850 Medaile og takkebrev fra 1848-50 krigen ug B, 3, h B38
717 001186 012000 Ørum, Ørum Christensdatter, Gjertrud Skolebevis 1828 Skolebevis 1828 mg B, 3, h B38
717 001187 012000 Ullf Værum Ullf(sdatter) optegnelser, gravskrift Gravskrift for Ullfsdatter, famileoptegnelser ug B, 3, h B38
717 001188 012000 Jensen , JM Ørum Jensen, Jens Mickael Beskrivelse, maskintilsynsbog Min Hjemstavn, J.M. Jensen, Maskinoptilsynsbog Poul Pedersen, Arkitekt, J. P Jensen, ug B, 3, h B38
717 001189 012000 Værum Værum Bygningsregistrering register, filmnegativer 1964 Register over bygninger i Værum + filmnegativer ug B, 3, h B38
717 001190 012000 Jebjerg Væth Gymnastikforening Jebjerg Væth Gymnastikforening protokoller, kassebøger 1934 - 1953 Medlemsprotokoller, kassebøger, kursusbevis for Alma Juul, sang ved afslutningsfest ug B, 3, h B38
717 001191 012000 Jebjergs borgere Jebjerg Forskelligt diverse 1871 - 1947 b.la. fru Grotkiær, Thisted Jensen, de fattiges kasse, Frast Andersens begravelse, Laura og Søren Nielsens guldbryllup ug B, 3, h B39
717 001192 012000 Frisenvold Preetzmann breve 1875 - 1905 Brevveksling mellem C. Preetzmann og Marie Larsen ug B, 3, h B39
717 001193 012000 Værum Ørum Værum Distriktsheste papirer 1853 > Kontrakter , love om hestehold, love om medhjælpere og husbonden ug B, 3 h B39
717 001194 012000 Andersen Bjerregaard Værum Andersen Bjerregaard dåbsattester 1934 Knud og Mette Kirstine Andersen Bjerregaards dåbsattester ug B, 3, h B39
717 001195 012000 Jørgensen Værum Christen Jørgensen og Johanne Jense Vielsesattest 1944 Vielsesattest Christen Jørgensen og Johanne Jensen ug B, 3, h B39
717 001196 012000 Levring Værum Jens Levring Dåbsattest 1932 Jens Levrings Dåbsattest ug B, 3, h B39
717 001197 012000 Værum Skovarealer papirer 1873 Udskiftning af Skovarealer ug B, 3, h B39
717 001198 012000 Andersen Værum Andersen, Niels og Lena Kongebrev, kopi 1882 Kongebrev på opløst ægteskab ug B, 3, h B39
717 001199 012000 Værum Mølle Værum Mølle bøger, matrikler, skiftepapir 1688 - 1789 Matrikel, markbog, modelbog 1688, skifteforretning 1789 ug B, 3, h B39
717 001200 012000 Værum Madam Lund udpegningspapirer 1872 Erstatningssag mellem Madam Lund og Værum Ørum ug B, 3, h B39
717 001201 012000 Værum vandværk Værum Vandværk Vedtægter, kontrakt 1931 Vedtægter, Interessentkontrakt ug B, 3, h B39
717 001202 012000 Værum Værum Værumvisen m.v Sange Værumvisen og skilsmissedokument mellem Rasmus Nicolajsen og hustru ug B, 3, h B39
717 001203 012000 Simonsen Værum P.N. Simonsen panteobligation 1881 Panteobligation fra P.N. Simonsen til Gårdejer Niels Madsens enke Ellen Marie Nielsdatter ug B, 3, h B39
717 001204 01200 Bagermester Mikkelsens familie Værum Bagermester Mikkelsen regnskaber 1-12-1944 Mikkelsen Regnskabsstatus 1944 - Niels Jensen Ullidsgård Jebjerg ug B, 3, h B39
717 001205 012000 Værum Legatfundatser legatfundatser i fotokopi Legatfundatser ug B, 3, h B39
717 001206 012000 Nielsen Mads Værum Skøde Skøde 1813> Skøde på hus i Værum, solgt af A. Strøver til Mads Nielsen, skædder i Værum ug B, 3 h B39
717 001207 012000 Thorsen Værum Thorsen, Jens Skøder og kontrakter Skøder og forpagtningskontrakter ug B, 3, h B39
717 001208 012000 Lykke Jensen, Helga Værum Lykke Jensen, Ole Brev Brev fra Helga Lykke Jensen der skriver om bedstefaderen Ole Lykke Jensen, b.la soldatertiden ug B, 3, h B39
717 001209 012000 Værum Brugsforening Værum Brugs bøger, protokoller, love 1901 - 1985 Kvitteringsbog, forhandlingsprotokoller, kontrabog, likvidering af foreningen, love ug B, 3, m B310
717 001210 012000 Husholdningsforening Værum Værum Husholdningsforeningen protokoller, div. Bøger 1917 - 1963 Medlemsprotokol og kort, sparekassebog, 2 forhandlingsprotokoller, regnskabsbog ug B, 3, m B311
717 001211 012000 Kontrolforening, Værum Ørum Værum Kontrolforening Protokoller og regnskaber 1898 - 1959 3 protokoller & 3 regnskaber ug B, 3, m B312
717 001212 012000 Kontrolforening Værum Ørum Værum Kontrolforening Prptokol, kontrakter, regninge 1950 - 1970 Regnskab 1950,1960, Regninger, kvitterenger, vedtægter, kontrakter, forhandlingsprotokol 1961 - 1970 ug B, 3, m B313
717 001213 012000 Forskudsforening Værum Ørum Værum Forskudsforening bøger 1898 - 1921 Hovedbog, statusbog, kassebog, regnskabsbog ug B, 3, m B314
717 001214 012000 Værum enge Værum Værum Enge Protokol 1943 - 1963 Værum Enge pumpelaug Protokol 1943 - 1963 ug B, 3, m B315
717 001215 012000 Gødningsforretning Værum Værum Gødningsforretning protokol, vedtægter 1956 - 1958 Protokol, vedtægter, love m.m. ug B, 3, m B315
717 001216 012000 Ørum IAF Regnskabsbog 1944 - 1957 IAF lokalforening, regnskab ug B, 3, m B315
717 001217 012000 Gødningsforening Værum Gødningsforening hovedbog 1956 - 1958 Gødningsforening Værum , Hovedbog ug B, 3, m B315
717 001218 012000 Mejeri Værum Værum Mejeri Protokoller og regnskaber 1895 - 1968 Kørselsprotokol 1918-25, Driftsregnskab 1921-65, Forhandlingsprotokol 1951-68, Råbalance 1959-65, Protokol 1965-66, regnskab m.v. 1958-66, kontrabøger, forhandlingsprotokoller 1895 - 1906 & 1923-41 ug B, 3, m B316 2 kort
717 001219 012002 Langå avisudklip udklip 2002 Varmemester til Sri Lanka, Franzefoss udgravning, Skomagerværksted på Langå museum, Langå Posthus, Telefoncentralen i Langå, ny kirkeklokke i Torup, Børge Sundahl 50 års jubilæum ved Langå station, Oldtidsvej ved Væth - strid, Kildevang skal ændre navn?, Hærværk ved SFO Langå og Stevnstrup, Lastvogn gennem husmur ved rundkørslen, Laurbjerg vil have tog-trinbræt, Banestyrelsen holder rejsegilde, Karl Friis 90 år, ug AA, 2, v UK89
717 001220 012000 Gødningforening Værum Gødningsforening protokol 1944 - 1950 Protokol ug B, 3, m B317
717 001221 012000 Mejeri, Værum Værum Mejeri Forhandlingsprotokol 1906 - 1951 Forhandlingsprotokol mg B, 3, m B317
717 001222 012000 Mejeri, Værum Værum Mejeri Hovedbog 1955 - 1965 Hovedbog ug B, 3, m B317
717 001223 012000 forskellige Værum Haldsminde, Smedehuset, Venstre Protokoller, papirer, bøger 1914 - 1970 Maskinsynsbog fra Haldsminde, Værum 1914 - 1970,/ Smedehuset, lejekontrakter, tegninger, fordikringer, fuldmagter, kvitteringer, / Venstre vælgerforening Værum, Medlems - og forhandlingsprotokol 1916 - 1927 ug B, 3, m B318 4 kort
717 001224 012000 Værum Ørum Sogneråd Værum Sognerådets korrespondence Korrespondence 1913 - 1947 Sognerådets korrespondence ug B, 3 v B319
717 001225 012000 Værum Ørum Sogneråd Værum Sognerådets korrespondence Korrespondence 1907 - 1912 Sognerådets korrespondence ug B, 3, v B320
717 001226 012000 Værum Ørum Kommune Værum Kommunale håndbøger Håndbøger 1948 - 1960 Kommunale håndbøger årgange 1948 - 1960 Værum Ørum ug B, 3, v B321
717 001227 012000 Værum Ørum Sogneråd Værum Skatteligningslister Lister Gamle skatteligningslister ug B, 3, v B322
717 001228 012000 Værum Brugsforening Værum kasse og varebøger kasse og varebøger 1923 - 1966 Kassebøger og varebøger ug B, 3, vv B3VærumB.
717 001229 012000 Værum Skole Værum Skole protokoller Eksamensprotokoller B, 3, vv B327
717 001230 012000 Værum Ørum Sygekasse Værum Sygekasse Bøger og protokoller 1893 - 1961 Medlemsbog begravelseskasse 1907-31, Kassebog og sygelighedsstatistik, udgiftsbog, indtægtsbog, forhandlingsprotokol ug B, 4, hh B41
717 001231 012000 Værum Ørum Sygekasse Værum Sygekasse bøger og protokoller 1892 - 1961 Hovedbog 1894, hjælpekassen 1908-21, revisionsprotkol 1928-57, sygepenge 1927-61, forhandlingsprotokol hjælpekassen 1917-1933, regnskab 1892-1923 ug B, 4, hh B42
717 001232 012000 Værum Ørum sygekasse Værum Sygekasse bøger og protokoller 1939 - 1970 Statusbøger 1939 - 1958, revisionsprotokol 1958 - 1970, kassebog 1954 - 1960, kasseopgørelse 1970 ug B, 4, h B43
717 001233 012000 Værum Ørum sygekasse Værum Sygekassen medlemsbøger 1893 - 1936+ Medlemsbøger og medlemsfortegnelse ug B, 4, h B44
717 001234 012000 Værum Ørum Sygekasse Værum Sygekasse protokoller og sang 1909 - 1970 Begravelseskasse, 2 forhandlingsprotokoller 1938-70, Socialudvalg, regnskaber 1957-69, sang ved 75 års jubilæum 1949, ug B, 4, h B45
717 001235 012000 Værum Ørum sogn Værum Fødselsprotokoller protokoller 1892 - 1925 Fødselsprotokoller ug B, 4, h B46
717 001236 012000 2051 Værum Ørum sogn Værum Tilgangsprotokol, folkeregister protokol 1963 - 1970 Folkeregister tilgangsprotokol ug B, 4, h B46
717 001237 012000 2051 Værum Ørum sogn Værum Afgangsprotokol, folkeregister protokol 1963 - 1970 Folkeregister afgangsprotokol ug B, 4, h B46
717 001238 012000 Værum Ørum Værum Maskinsyn, brandfoged Protokoller 1847-1951 Brandfogedprotokoller 1847-1961, maskintilsynsprotokoller 1885-1915 ug B, 4, h B47
717 001239 012000 Houlbjerg Christen Christensen Møllegården fotokopi 2 stk 1914 og 1927 A) Hædersgavebrev af 1914 for veteran fra krigen 1864: årlig ydelse af 100 kr i restlevetid. B) Ordenscanceliets udnævnelse af 1927 af krigsveteranen Christen Christensen, Houlbjerg til danebrogsmand. ug C, 3, h C36
717 001240 012000 Værum Ørum kommune Værum protokol 1902 - 1913 Værum Ørum kommune: kørselsprotokol for sognerejser. (kørselspligtige beboere og afgivne kørsler. mg B, 4, h B48
717 001241 012000 Værum Ørum kommune Værum protekol 1913 - 1922 Værum Ørum kommune: kørselsprotokol for sognerejser (kørepligtige beboere og afskrevne ture) mg B, 4, h B48
717 001242 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum brevsamling 1948 - 1962 diverse breve mellem sognerådet og forskellige myndigheder ug B, 4, h B48 kommunal korrespondance
717 001243 012000 Værum Ørum kommune Værum protekol 1913 fortegnelse over ind- og udgående post mg B, 4, h B48 fortegnelse over kommunal korrespondance
717 001244 012000 Værum Ørum kommune Jebjerg snekastningspapirer 1890 - 1900 Lov om snekastning af 1891, 7 stk fortegnelser over snekastningspligtigt mandskab i Jebjerg 1887 - 1900 mg B, 4, h B48
717 001245 012000 Værum Ørum kommune Jebjerg Værum Ørum skole breve Byggerapporter og byggemødereferater i forbindelse med opførelsen af Værum Ørum skole. mg B, 4, h B48
717 001246 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum m.v. 8 protokoller nr. 70-82 1860 - 1926 Fortegnelse over kørselspligtige beboere og afgivne kørsler Værum og Ørum sogne B, 4, h B49
717 001247 04.2003 Leon Laursen, Anny Hintze Langå-Hvorslev løse papirer, diskette 1990 - 2003 Programmer, referater m.v. samt forhandlingsprotekol på diskette vedr. LO Faglige Seniorer, Langå Hvorslev, som var en klub af tidligere organiserede efterlønnere og pensionister i Langå og Hvorslev kommuner. mg L, 1, h L16
717 001248 05.2003 Langå Arne Bøgh Vinter ugeaviser 1989 - 2003 Lokalnyt nr.46,47,48/1989 - nr.2,4,9,35/1990 - Turistavis Langå kommune - Lokalavis Randers af 29/5, 12/6 - 1991. Gudenå Avis nr.48,50,51,52/1989. Nr. 8,10,14/1990. Nr.6/1993 - nr.4/1996. Nr.1,3,4,8,51/1997 og Gudenå Avis med ABV's erindringer: nr.52/2002, nr.2,4,6,8,11,13,15,17/2003 ug G, 1, h G115 med Arne Bøgh Vinters erindringer ca. 1930 - 1960
717 001249 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum kommunen dokumenter 1864-65 håndskrevne lister mg B, 4, m B410 Vælgerliste 1864-65
717 001250 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum kommune EDB lister 1969-70 vælgerlister EDB og meddelelser om optagelse og flytning mg B, 4, m B410
717 001251 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum kommune dokumenter 1864 - 1887 Valgbare til rigsdagen 1864 - Åbent brev om udskrivning af valg 1864 (valgbekendtgørelse) - bekendtgørelse om vælgere til landstinget 1912 - fortegnelse over vælgere til landstinget 1886-87 mg B, 4, m B410
717 001252 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum kommune valgbøger 1962, 1966 4 valgbøger kommunevalg 1962 med kandidatlister - 4 valgbøger kommunevalget 1966 med kandidatlister ug B, 4, m B410
717 001253 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum kommune valgbøger 1960, 64, 66,68 3 valgbøger folketingsvalg 1960, 3 valgbøger folketingsvalg 1862, 3 valgbøger folketingsvalg 1966, 3 valgbøger folketingsvalg 1968. ug B, 4, m B410
717 001254 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum kommune valgbog 1962 valgbog for amtsrådsvalget, 1962 ug B, 4, m B410
717 001255 012000 Værum Ørum kommune alm. kommunen alm dokument 1863 Værum Ørum kommunes regnskab til sogneforstanderskabsdistriktet for året 1863. mg B,4 m B411
717 001256 012000 Værum Ørum kommune alm. sognerådet alm protokol 1899 - 1914 Referater af sognerådsmøder mg B,4 m B411
717 001257 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum kommunen Sognerådet protokol 1914 - 1925 Værum Ørum sogneråds forhandlingsprotokol 1914 - 1925 mg B,4,m B412
717 001258 012000 Væørum Ørum kommune Værum Ørum sognerådet alm protokol 1897 - 1945 Jordbonniteringsprotokol IIIa 1897 - 1945 Værum Ørum iht. Lov om Jords udstykning og sammenlægning m.m, mg B,4,m B412
717 001259 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum grundlisteudvalget alm forhandlingsbog 1919 - 1946 Forhandlingsbog for Grundlisteudvalget i Værum Ørum (grundliste er liste af borgere, som kan indkaldes af retten som nævninge og domsmænd) mg B,4,m B412
717 001260 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum sognerådet alm protokol 1925 - 1938 Sognerådets forhandlingsprotokol 1925 - 1938, Værum kommune mg B,4,m B413
717 001261 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum Ligningsmyndigheden alm protokol 1904 - 1950 forhandlingsprotokol for ligningsmyndigheden i Værum Ørum kommune mg B,4,m B413
717 001262 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum Øster Lisbjerg Galten vurderingskre alm protekol 1960 Ejendomsvurderinger ved 12. Alm. Vurdering, 1960 i Værum Ørum kommune, Øster Lisbjerg - Galten vurderingskreds mg B,4,m B413
717 001263 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen alm kassebøger 6 stk. 1895 - 1902 Værum Ørum kommune: 6 stk kassebøger 1895 - 1902 mg B,4,m B414
717 001264 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen alm dokumenter 1843 - 1847 breve med kommunal korrespondance B,4,m B415 samlet i læg 1
717 001265 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1848 breve med kommunal korrespondance, 1848 mg B,4,m B415 samlet i læg 2
717 001266 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1849 kommunal korrespondance, 1849 mg B,4,m B415 samlet i læg 3
717 001267 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1850 kommunal korrespondance, 1950 mg B,4,m B415 samlet i læg 4
717 001268 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1851 - 1854 kommunal korrespondance, 1851, 1852, 1853, 1854 mg B,4,m B415 samlet i læg 5
717 001269 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1855 - 1856 kommunal korrespondance l855, 1856 mg B,4.m B415 samlet i læg 6
717 001270 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1860 - 1863 kommunal korrespondance 1860, 1861, 1862, 1863 mg B,4. M B415 samlet i læg 7
717 001271 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1864 kommunal korrespondance, 1864 mg B,4. M B415 samlet i læg 8
717 001272 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1865 kommunal korrespondance, 1865 mg B,4. M B415 samlet i læg 9
717 001273 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1866 kommunal korrespondance, 1866 mg B,4. M B415 samlet i læg 10
717 001274 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1867 kommunal korrespondance, 1867 mg B,4. M B415 samlet i læg 11
717 001275 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1868 kommunal korrespondance, 1868 mg B, 4. M B416 samlet i læg 1
717 001276 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter l969, l970 kommunal korrespondance, 1869, 1870 mg B, 4. M B416 samlet i læg 2
717 001277 012000 Vbærum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1871, 1872 kommunal korrespondance, 1871, 1872 mg B, 4. M B416 samlet i læg 3
717 001278 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1873 - 1877 kommunal korrespondance, 1873, 1874 mg B, 4. M B416 samlet i læg 4
717 001279 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1878 - 1881 kommunal korrespondance 1878, 1879, 1880, 1881 mg B, 4. M B416 samlet i læg 5
717 001280 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1882 - 1883 kommunal korrespondance 1882, 1883. mg B, 4. M B416 samlet i læg 6
717 001281 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1884 kommunal korrespondance 1884 mg B, 4. M B616 samlet i læg 7
717 001282 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter l885 - 1887 kommunal korrespondance, 1885, 1886, 1887 mg B, 4. M B417 samlet i læg 1
717 001283 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1888, 1889 kommunal korrespondance, 1888, 1889 mg B, 4. M B417 samlet i læg 2
717 001284 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1890 kommunal korrespondance, 1890 mg B, 4. M B417 samlet i læg 3
717 001285 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1891 kommunal korrespondance, 1891 mg B, 4. M B417 samlet i læg 4
717 001286 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1899 kommunal korrespondance, 1899 mg B, 4. M B418 samlet i læg 8
717 001287 002000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1898 kommunal korrespondance, 1898 mg B, 4. M B418 samlet i læg 7
717 001288 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1897 kommunal korrespondance mg B, 4. M B418 samlet i læg 6
717 001289 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1896 kommunal korrespondance, 1896 mg B, 4. M B418 samlet i læg 5
717 001290 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1895 kommunal korrespondance mg B, 4. M B418 samlet i læg 4
717 001291 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1894 kommunal korrespondasnce, 1894 mg B, 4. M B418 samlet i læg 3
717 001292 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1893 kommunal korrespondance mg B, 4. M B418 samlet i læg 2
717 001293 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1892 kommunal korrespondance, 1892 mg B, 4. M B418 samlet i læg 1
717 001294 062003 pastor K. E. Jensen, Øster Velling alm. Evald Tang Kristensen bogsamling 8 bind 1892 - 1901 Evald Tang Kristensen: Danske Sagn - Bind I - VIII ug A, 2. Hh ingen
717 001295 012000 Værum Ørum kommune Værum sognefogeden protokoller 5 stk. 1943 - 1959 Værum sognefogeds hundeprotokoller for Værum sogn (Hundeskat/hundetegn) mg B, 4. H B419
717 001296 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1912 -1921 diverse regnskaber og budgetter for regnskabsårene 19-12/13, 14/15, 20/21 mg B, 4. H B419
717 001297 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen Råbalancebog 1962/63 Råbalancebog mg B, 4. H B419
717 001298 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen Råballancebog 1966/67 Råbalancebog for regnskabsåret 1966/67 mg B, 4. H B419
717 001299 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1867 1: skattelov af 1867. 2: 2 stk selvangivelser, 1867. 3: 4 opgørelser vedr. skattebetaling, 1867. mg B, 4. H B419
717 001300 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen skattelister 1864 Skattelister m.v. vedr. udskrivning af krigsskat, 1864 mg B, 4. H B419
717 001301 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum Støvring-Galten skyldkreds vurderingsfortegnelse 1920 Ejendomsvurderingsfortegnelse 1909, 1916, 1920, 1926, 1932, 1936 for Værum Ørum kommune g B, 4. H B420
717 001302 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum valgbestyrelsen protokol 1909/36,1916/37 2 stk valgbestyrelsesprotokoller 1909 - 1933 og 1916 - 1936 mg B, 4. H B421
717 001303 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum valgbestyrelsen valgbøger 1918 - 1958 38 Valgbøger fra valgstederne i kommunen vedr. kommunal-, amtsråds- og folketingsvalg fra årene 1918 - 1958 ug B, 4. H B421 samlet i omslag
717 001304 012000 Landøkonomiske forskudsforening Ørum forskudsforening dokumenter vedtægter, regnskab, korrespondance m.v. mg B, 4. H B422 1213, 1305 samlet i omslag
717 001305 012000 Landøkonomisk forskudsforening Ørum forskudsforening dokumenter regnskaber, bilag, breve m.v. g B, 4. H B422 samlet i 20 kuverter
717 001306 012000 Værum Afholdsforening Værum Ørum forening protokol 1925 - 1929 Værum Afholdsforening: Regnskaber l925 - 1929 ug B, 4. H B422
717 001307 012000 Værum afholdsforening Værum forening dokument 1926 Brandforsikringspolice fra Jydsk Brandforsikring for Løsøre til Værum Afholdfforening ug B, 4. H B422 1306
717 001308 012000 Ørum lokalforening af J A F Ørum Forening dokumenter Vedtægter, selvangivelse, gældsudskrift, garantibevis, cirkulærer ug B, 4. H B422 1309 samlet i omslag
717 001309 012000 Ørum Lokalforening af JAF Ørum forening protokol 3 stk 1927 - 1972 Regnskabsbog 1927 - 1966, regnskabsbog 1928 - 1972, regnskabsbog 1959 - 1771 mg B, 4. H B422 1308
717 001310 012000 Værum Ørum Kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1900 kommunal korrespondance, 1900 ug B, 4. H B423 samlet i læg
717 001311 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1901 kommunal korrespondance, 1901 ug B, 4. H B423 samlet i læg
717 001312 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1902 kommunal korrespondance ug B, 4. H B423 samlet i læg
717 001313 012000 Værum Ørum Kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1903 kommunal korrespondance, 1903 mg B, 4. H B423 samlet i læg
717 001314 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1904 kommunal korrespondance, 1904 mg B, 4. H B423 samlet i læg
717 001315 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1905 kommunal korrespondance 1905 mg B, 4. H B423 samlet i læg
717 001316 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1906 kommunal korrespondance, 1906 mg B, 4. H B423 samlet i læg
717 001317 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen dokumenter 1901 - 1905 korrespondance vedrørende opførelse af "Amtmand Hoppes Bro" 1901,1902, 1905 mg B, 4. H B423 samlet i læg 9
717 001318 012000 Houlbjerg Granslev kommune Granslev sygekasse protokol 1959/60 Statistikbog (til- og afgang af medlemmer) ug C, 4. V C427
717 001319 012000 Houlbjerg Granslev kommune Granslev sygekasse protokol 1950 - 1959 Sygekassens medlemsfortegnelse ug C, 4. V C427
717 001320 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen protokol 1945 ejendomsvurderinger, 1945 mg C, 4. V C427
717 001321 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen protokol 1960 ejendomsvurderinger, 1960 mg C, 4. V C427
717 001322 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum Grundlisteudvalg protokol 1958 - 1962 Forhandlingsbog for Grundlisteudvalget til udpegning af nævninge og domsmænd. ug B, 4.hV B425
717 001323 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum Ø. Lisbjerg/Galt. Vurderingskreds protokol 9. Alm. Vurdering 1945 Fortegnelse over 9. Alm. Vurdering, 1945 ug B, 4. H B425
717 001324 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum Ø. Lisbjerg/Galt. Vurderingskreds protokol 1950 Vurderingsfortegnelse 10. Alm. Vurdering, 1950 ug B, 4. H B425
717 001325 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum Ø. Lisbjerg/Galt. Vurderingskreds protokol 1956 Vurderingsfortegnelse over ejendomme ved 11. Alm. Vurdering, 1956. ug B, 4. H B425
717 001326 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum Ø. Lisbjerg/Galt. Vurderingskreds vurderingslister 1945 - 1963 Lister for årsomvurderinger af ejendomme, 1945 - 1963 ug B, 4. H B425
717 001327 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum sognerådet protokol 1939 - 1955 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1939 - 1955. ug B, 4. H B426
717 001328 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum administrationen protokol 1961 protokol med liste over udbetalinger af folkepension og invalidepension. ug B, 4. H B427
717 001329 012000 Værum Ørum kommune Værum Ørum Sygekasse protekol 1970 Værum Ørum sygekasse: kontingentbog, 1970. ug B, 4. H B427
717 001330 012000 Houlbjerg Granslev kommune Granslev Sygekassen protokol 1951 - 1953 Kontingentbog for Granslev Sogns Sygekasse 1951/53. ug C, 4. V C428
717 001331 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen dokumenter 1891 Bilag til kommuneregnskabet 1891 mg C, 4. V C426 samlet i 14 omslag
717 001332 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen dokumenter 1890, 1891, ? 3 lister over skatteydere af degnekorn til skolevæsenet 1890, 1891 + udateret (vedr. lærerløn) mg C, 4. V C426
717 001333 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. vurderingskreds dokumenter 1904 fotokopierede lister af ejendomsvurderinger, 1904 i henholdsvis Granslev og Houlbjerg sogne. mg C, 4. V C426 fotokopier 16 stk.
717 001334 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. vurderingskreds protokol 1909 Fortegnelse over Ejendomsvurderinger, 1909, Houlbjerg Granslev g C, 4. V C426
717 001335 012000 Houlbjerg Granslev kommune Granslev fattiggården dokumenter 1891/92 Granslev fattiggårds regnskab 1891/92 mg C, 4. V C426 samlet i læg
717 001336 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. vurderingskreds protokoller og lister 1903 - 1958 Ejendomsvurderinger, Houlbjerg Granslev: 1903, 1904, l910, 1916, 1920, 1923, 1926, 1929, 1958. mg C, 4. V C425
717 001337 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. vurderingskreds protokol 1916 Fortegnelse over ejendomsvurdering, 1916 i Houlbjerg Granslev, Middelsom-Houlbjerg Herreders vurderingskreds. ug C, 4. V C424
717 001338 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. Vurderingskreds protokol l920 Ejendomsvurdering 1920, Houlbjerg Granslev - Middelsom _ Houlbjerg herreders skyldkreds. ug C, 4. V C424
717 001339 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. vurderingskreds protokol 1923 Ejendomsvurdering 1923, Houlbjerg Granslev kommune i Middelsom - Houlbjerg herreders vurderingskreds. ug C, 4. V C424
717 001340 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. vurderingskreds protokol 1922 - 1925 Ejendomsvurdering 1922 - 1925 over ejendomme med mere end en selvstændig lejlighed i Houlbjerg Granslev, Middelsom - Houlbjerg herreders vurderingskreds. ug C, 4. V C424
717 001341 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. Vurderingskreds protokol 1927 Ejendomsvurderinger, 1927 i Houlbjerg Granslev, Middelsom Houlbjerg Herreders vurderingskreds. ug C, 4. V C424
717 001342 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. vurderingskreds lister 1935, 36, 49 Ejendoms-årsomvurderinger, 1935-36-49, Houlbjerg Granslev, Middelsom Houlbjerg herreders vurderingskreds. mg C, 4. V C423
717 001343 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. Bidstrup protokol ? Ejendomsvurdering af Bidstrup gods. ug C, 4. V C423 udateret - oprinder formentlig fra omkring 1932
717 001344 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. vurderingskreds protokol 1935 Ejendoms årsomvurdering 1935, Houlbjerg Granslev, Middelsom Houlbjerg Herreders Vurderingskreds. ug C, 4. V C423
717 001345 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. vurderingskreds protokol 1945 Ejendomsvurdering, 1945 - Houlbjerg Granslev, Middelsom Herreders vurderingskreds. ug C, 4. V C445
717 001346 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. vurderingskreds protokol 1956 Ejendomsvurdering 1956, Houlbjerg Granslev, Middelsom Houlbjerg Herreders vurderingskreds. ug C, 4. V C423
717 001347 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. vurderingskreds protokol 1950 Ejendomsvurdering 1950, Houlbjerg Granslev, Middelsom Houlbjerg Herreders vurderingskreds. mg C, 4. V C422
717 001348 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. Vurderingskreds EDB-lister m.v. 1960 Ejendomsvurdering 1960, Houlbjerg Granslev, Middelsom Houlbjerg Herreders vurderingskreds. mg C, 4. V C422
717 001349 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. Hjælpekassen dokumenter 1915/16 Hjælpekassens regnskab, 1915/16 med bilag ug C, 4. V C421
717 001350 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen dokumenter 1906 - 18 kommunens regnskaber 1906/07 (3 stk.), 1907/08, 1914/15 med bemærkninger, 1915/16, overslag 1917/18, Menighedsudgifter 1915/16 mg C, 4. V C421 samlet i læg
717 001351 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. sygekassen protokol 1898 - 1961 Sygekassens forhandlingsprotokol 1898 - 1961. mg C, 4. V C421
717 001352 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. sygekassen protokol 1961 - 1970 Sygekassens forhandlingsprotokol, 1961 - 1970. ug C, 4. V C421
717 001353 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. sygekassen protokol 1961 - 1970 sygekassens revisionsprotokol 1961 - 1970 ug C, 4. V C421
717 001354 012000 Houlbjer Granslev kommune Granslev forsørgelseshjem dokumenter 1924/25 Granslev Forsørgelseshjem: Regnskabsbilag 1924/25, med kontrabøger fra Kongstrup Andelsmejeri og købmand Viggo Michaelsen, Granslev g C, 4. V C420 samlet i læg
717 001355 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. sygekassen dokumenter 1951 - 1968 Sygekassens regnskaber, 1926 - 1968 mg C, 4. V C420 samlet i 2 læg
717 001356 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. sygekassen dokumenter 1898 - 1926 sygekassens regnskaber, 1898 - 1926 mg C, 4. V C420 samlet i læg
717 001357 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. sygekassen dokumenter 1949 - 1970 Houlbjer Granslev Sygekasse: diverse cirkulærer, korrespondance, forsikringspolice, foreningsvedtægter m.v. mg C, 4. V C419
717 001358 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen dokumenter 1911 - 1953 kommunal korrespondance 1911 - 1953. mg C, 4. M C418 samlet i 37 læg
717 001359 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen dokumenter 1905 - 1910 kommunal korrespondance 1905 - 1910 mg C, 4. M C417 samlet i 6 læg
717 001360 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen Dodumenter 1879 Skatteligning 1879, Regnskab med bilag 1879 mg C, 4. M C416
717 001361 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen dokumenter ca. 1892 - 1920 kommunal korrespondance mg C, 4. M C416 udaterede breve, kladder m.v.
717 001362 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen dokumenter 1890 - 1899 Valglister 1890 - 1899 mg C, 4. M C416
717 001363 012000 Houlbjergg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen dokument 1902 brev med konditioner for vejarbejde på grusvej mg C, 4. M C415
717 001364 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administration dokumenter 1903 kommunal korrespondance 1903 mg C, 4. M C416
717 001365 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen dokumenter 1904 kommunal korrespondance mg C, 4. M C416
717 001366 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. sogneråd protokol 1954 - 1964 sognerådets forhandlingsprotokol 1954 - 1964 ug C, 4. M C415
717 001367 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. sogneråd protokol 1964 - 1970 Sognerådets forhandlingsprotokol. ug C, 4. M C415
717 001368 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen hæfter 1883 - 1892 Fortegnelser over offentlige biveje i Viborg amt, 1883 - 1892. mg C, 4. M C415
717 001369 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen dokumenter 1904 - 1906 kommuneregnskab med bilag, 1904 - 1906 g C, 4. M C414
717 001370 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen dokumenter 1901 - 1903 komuneregnskaber med bilag, 1901 - 1903 g
717 001371 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen dokumenter 1896 - 1898 kommuneregnskab med bilag, 1896 - 1898 mg C, 4. M C412 samlet i 38 læg
717 001372 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen dokumenter 1894 - 1896 kommuneregnskab, 1894 - 1896. Med bilag mg C, 4. M C411 samlet i ca. 70 læg
717 001373 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administrationen dokumenter 1892 - 1894 kommuneregnskab med bilag, 1892 - 1894 - Lister over fordeling af gl. skoleløn og degnekorn i hhv. Houlbjerg og Granslev - Overslag over udgifterne ved opførelse af hjælpeskole i Houlbjerg by i 1884. mg C, 4. M C410 samlet i ca. 40 læg
717 001374 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. socialudvalget protokol 1933 - 1946 Socialudvalgets forhandlingsprotokol 1933 - 1946 ug C, 4. H C49
717 001375 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. sognerådet protokol 1936 - 1944 Sognerådets forhandlingsprotokol 1936 - 1944. ug C, 4. H C49
717 001376 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. sognerådet protokol 1944 - 1954 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1944 - 1954. ug C, 4. H C49
717 001377 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. sognerådet dokumenter i læg 1870 - 1879 kommunal korrespondance og regnskaber mg C, 4, H C 48
717 001378 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. sognerådet dokumenter i læg 1880 - 1889 kommunale regnskaber og korrespondance mg C, 4. H C 48
717 001379 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev protokol 1908-1933 Houlbjerg Granslev hjælpekasses protokol mg C, 4. H C 48
717 001380 012000 Houlbjerg Granslev sogneråd Houlbj.Granslev sognerådet protokol 1925-1935 Houlbjerg Granslev sogneråds forhandlingsprotokol. mg C, 4. H C 48
717 001381 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev sognerådet dokumenter i læg 1887 kommunale regnskaber med bilag. mg C, 4. H C 47
717 001382 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev sognerådet dokumenter i læg 1880 ca. kommunale regnskaber med bilag mg C, 4. H C 47
717 001383 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev sognerådet protokol 1908-1915 Brevjournal ug C, 4. H C 47
717 001384 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj-Granslev kommunen protokol 1915-1916 kommunal kassebog ug C, 4. H C 47
717 001385 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj-Granslev administrationen alm protokol 1909 - 1954 Valgprotokol for Houlbjerg Granslev kommune ug C, 4. H C 46
717 001386 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj. Gransl. administration alm. dokumenter 1901 - 1908 Valglister 1901 - 1908 mg C, 4. H C 46
717 001387 012000 Houlbjerg Granslev kommune alm. administration valgbøger 1935 - 1962 Valgbog: 1/amtsrådsvalg 1935, 2/ folketingsv. 1935, 3/amtsrådsv. 1950, 1/kommunev. 1950, 2/ folketingsv. 1953, 1/amtsrådsv. 1954, 1/kommunev. 1954, 3/ folketingsv. 1957, 4/ amtsrådsv. 1958, 3/ folketingsv. 1960, 2/ amtsrådv. 1962, 3/ kommunev. 1962 ug C, 4. H C 46
717 001388 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev administration protokol 1924 - 1931 fortegnelse over aldersrentenydere i Houlbjerg Granslev 1924 - 1931 i 2 protokoller. g C, 4. H C 46
717 001389 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev administration protokol 1901 - 1929 Kassebog for Houlbjerg Granslev fattiggård, 1901 - 1929 C, 4. H C 45
717 001390 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev skat protokol 1904 - 1961 skatteligningsprotokol ug C, 4. H C 44
717 001391 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev skat protokol 1961 - 1965 skatteindbetalinger l961 - 1965 i Houlbjerg Granslev mg C, 4. H C 44
717 001392 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev alderdomshjem protokol 1960 - 1971 Kassebog 1960-71 vedr. alderdomshjemmet ug C, 4. H C 44
717 001393 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev alderdomshjem protokol 1966 Arbejdstilsynets tilsynsbog vedr. alderdomshjemmet i Houlbjerg Granslev ug C, 4. H C 44
717 001394 012000 Houlbjerg-Granslev kommune Houlbj.Granslev Alderdomshjem protokol 1946 - 1960 Alderdomshjemmets regnskabsbog 1946-60 ug C, 4. H C 44
717 001395 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev alderdomshjem protokol 1952-1970 Granslev alederdomshjems kassebog, 1952-70 ug C, 4. H C 44
717 001396 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev skattevæsen Protokol 1895 - 1914 Skatteprotokol for Granslev sogn: Til- og afmelding af karle og piger. mg C, 4. H C 44
717 001397 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev hjælpekassen protokoller 1915 - 1933 8 stk kassebøger for Houlbjerg Granslev kommunes hjælpekasse, 1915 - 1933 mg C, 4. H C 43
717 001398 012000 Frederiksen, lærer, Houlbjerg Houlbjerg hjemstavnshisto-rie fotokopier af dokumenter 18. 19. Århundr 384 sider hjemstavnshistorie fra Houlbjerg egnen i fotokopier af lærer Frederiksen. ug C. 4. H C 43
717 001399 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev skattevæsen protokol 1946-47 Bikassebog vedr. indbetaling af skat i Houlbjerg Granslev kommune. ug C, 4. H C 42
717 001400 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev administrationen protokoller ca. 1930 - 1960 4 protokoller vedr. Houlsbjerg Granslev kommunens beregning og udbetaling af Alders- og invaliderente. ug C, 4. H C 42
717 001401 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev administration protokol 1875 - 1913 kommunal registrering (til- og framelding) af tjenestekarle og -piger ved forevisning af skudsmålsbog. mg C, 4. H C 41
717 001402 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev administration protokol 1933 - 1970 registrering af kommunale bestillingsmænd i kommunale råd og nævn. ug C, 4. H C 41
717 001403 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev administration protokol 1875 - 1909 registrering af kørepligtige bønders kørsel med patienter til læge og jordemoder m.v. mg C, 4. H C 41
717 001404 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev administration protikol 1848 - 1949 vandsynsprotokol for Houlbjerg Granslev kommune mg C, 4. H C 41
717 001405 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg skole protokol 1901 - 1943 Embedsbog for Houlbjerg skole ug C, 3. H C31
717 001406 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg skole protokol 1911 - 1915 eksamensprotokol for Houlbjerg skole ug C, 3. H C 31
717 001407 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg skole protokoler 1911 - 1921 3 dagbøber for Houlbjerg skole mg C, 3. H C 31
717 001408 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg skole protokol 1925 - 1928 Dagbog for Houlbjerg skole 1925 - 1928 ug C, 3. H C 32
717 001409 012000 Houlbjerg Granslev skole Houlbjerg skole protokol 1922 - 1925 Dagbog for Houlbjerg skole, 1922 - 1925 ug C, 3. H C 32
717 001410 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg skole protokol 1929 - 1942 eksamensprotokol 1929 - 1942 for Houlbjerg skole ug C, 3. H C 32
717 001411 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg skole protokol 1923 - 1929 eksamensprotokol 1923 - 1929 for Houlbjerg skole ug C, 3. H C 32
717 001412 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg skole protokol 1916 - 1922 eksamensprotokol 1916 - 1922 for Houlbjerg skole ug C, 4. H C 32
717 001413 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg skole protokol 1922 - 1928 Dagbog for legemsøvelser 1922 - 1928 for Houlbjerg skole ug C, 3. H C 32
717 001414 102003 K. E. Jensen, pastor, Ø.Velling bog Runemindesmærker, De danske ug A, 1. H bog
717 001415 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg skole protokoller 1928 - 1943 dagbøger for Houlbjerg skole i 4 protokoller. ug C, 3. H C 33
717 001416 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg skole protokol 1930 - 1936 eksamensprotokol for Houlbjerg skole ug C, 3. H C 33
717 001417 012000 Houlbjerg Granslev skole Houlbjerg skole hæfte A5 1991 og 1993 2 skoleblade for houlbjerg skole ug C, 3. H C 33
717 001418 012000 Houlbjerg Granslevkommune Houlbjerg skole kassebøger 1943 7 klasse kassebøger for skolesparekassen ug C, 3. H C 34
717 001419 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj.Granslev skoler protokol 1940 synsprotokol for skoler: vedr. vedligeholdelse og reparationer på bygninger i Houlbjerg, Gransler og Bøstrup. ug C, 3. H C 34
717 001420 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg skole protokol 1956 - 1967 vaccinationsprotokol ug C, 3. H C 34
717 001421 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg skole protokol 1957 - 1968 eksamensprotokol for Houlbjerg skole ug C, 3. H C 34
717 001422 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg skole løse regnskabsark 1956 - 1957 Skolevæsenets regnskab 1956-57, konto 31, Houlbjerg Granslev mg C, 3. H C 34
717 001423 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg skole protokol fortegnelse over skolebibliotekets børnebøger. mg C, 3. H C 34
717 001424 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg skole hæfter 1991 - 1992 4 skoleblade nr. 3, 4, 5, 6, Houlbjerg skole ug C, 3. H C 34
717 001425 012000 Lokal - Liv, Houlbjerg Granslev Houlbj.Granslev skolebestyrelsen hæfte A5 1990-91 Lokal-Liv: Sæsonprogram 1990-91 ug C, 3. H C 34
717 001426 012000 Houlbjerg Granslev kommune alm biblioteket dokument i læg 1936 Vedtægter af 1936 for Houlbjerg biblioteksforening mg C, 3. H C 35
717 001427 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg Bibliotek protokol 1948 - 1964 kassebog 1948 - 1964 for Houlbjerg Biblioteksforening ug C, 3. H C 35
717 001428 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg bibliotek protokol 1920 - 1937 Forhandlingsbog med love for Houlbjerg Biblioteksforening ug C, 3. H C 35
717 001429 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg Bibliotek protokol 1920 - 1937 Forhandlingsbog for Houlbjerg Sognebogsamling 1920 - 1937 ug C, 3. H C 35
717 001430 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg Bibliotek protokol 1937 - 1962 Forhandlingsprotokol for Houlbjerg Sognebibliotek ug C, 3. H C 35
717 001431 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg Bibliotek protokol 1938 - 1964 forhandlingsbog for Houlbjerg biblioteksforening 1938 - 1964 ug C, 3. H C 35
717 001432 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg bibliotek protokol 1962 - 1964 forhandlingsprotokol, 1962 - 1964 for Houlbjerg bibliotek ug C, 3. H C 35
717 001433 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg bibliotek sparekassebog 1937 - 1965 tom sparekassebog for Houlbjerg biblioteksforening fra Houlbjerg Sogns Spare- og lånekasse. ug C, 3. H C 35
717 001434 012000 Houlbjerg Granslev kommune Hopulbjerg bibliotek protokol 1937 - 1958 medlemsbog for Houlbjerg biblioteksforening ug C, 3. H C 35
717 001435 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg Bibliotek protokol 1958 - 1964 medlemsbog for Houlbjerg biblioteksforening, 1958 - 1964 ug C, 3. H C 35
717 001436 012000 Houlbjerg sogns Kreaturforening Houlbjerg Kreaturforening protokol 1903 - 1967 Forhandlingsbog for Houlbjerg Sogns Kreaturforening, 1903 - 1967 ug C, 3. H C 35
717 001437 012000 Houlbjerg Granslev Socialdemokratis alm. vælgerforening protokol 1934 - 1965 Regnskabsbog for Houlbjerg Granslev socialdemokratiske vælgerforening, 1934 - 1965 ug C, 3. H C 35
717 001438 012000 Gde Ejner Jensen, Højvang, Houlbjer Houlbjerg Højvang kontrabøger Kontrabøger fra Købnand Jens Daugård, Houlbjerg. mg C, 3. H C 35
717 001439 012000 Ejner Jensen, Højvang, Houlbjerg Houlbjerg Højvang fotokopier 1930 - 1931 Dagbogskopi om landbrugsarbejde i kuvert mg C, 3. H C 35
717 001440 012000 Houlbjerg Granslev kommune alm ejendomsvurdering lister i læg 1949 - 1956 ejendomsvurderingslister mg C, 3. H C 36
717 001441 012000 Houlbjerg Granslev kommune alm folketælling lister i læg 1950 - 1955 sognelister vedr. folketællinger. ug C, 3. H C 36
717 001442 012000 Rasmus Christensen, Granslev Granslev Rasmus Christensen dokumenter 2 stk 1850, 1917 Aftægtskontrakt af 1850 for Rasmus Christensen og Helle Nielsdatter, Granslev, Landbrugsministeriel aprobation af udstykning af matr. 10 l og 10 k, Granslev mg C, 3. H C 36
717 001443 012000 Middelsom-Houlbjerg Herreders vurde alm vurderingskreds dokumenter i læg 1960 ca. diverse korospondance vedr. omvurderinger mg C, 3. H C 36
717 001444 11.2003 K.E. Jensen alm 2 stk. håndbøger 1984, 1992 Post og Telegraf Adressebog, 1984 - Postadressebog 1992 mg A, 2. H håndbog 2
717 001445 012000 Houlbjerg Granslev kommune alm Jordboniteringsprotokol 1897 - 1941 Jordbonitdringsmændens protokol for Houlbjerg Granslev kommune 1897 - 1941 ug C. 3. H C 36
717 001446 012000 Peter Pedersen, Houlbjerg Houlbjerg 14ae dokument 1921 pantebrev i fotokopi med bilag. mg C, 3. H C 36
717 001447 012000 Åge Pedersen, Houlbjerg Houlbjerg Åge Pedersen dokumenter i læg 1944 Slægtstavle, tysk Ausweis i fotokopi m.v. mg C, 3. H C 36
717 001448 012000 Houlbjerg Granslev kommune Granslev Fattiggården 6 kontrabøger 6 kontrabøger vedr. Granslev fattiggård. mg C, 3. H C 36
717 001449 012000 Tove Jensen (Gaba) Houlbjerg Jenny M. Laursen kontrabog / sparekassen 1919 - 1936 Houlbjerg Sparekasse: kontrabog m/ Jenny M. Laursen (gift Jensen og Tove Jensens svigermoder. mg C, 3. H C 37 Tove Jensen har indleveret sin svigermors sparekas
717 001450 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlb-Granslev Fattigvæsenet dokumenter i læg 1864 - 1897 følgebrev fra Kirke- og undervisningsvæsenet om fattigkassers virksomhed, Ansøgninger om understøttelse, udskrift af forhandlingsprotokol om sagsbehandling. Regnskabsoversigt 1857 - 1867 af fattigkassens virksomhed. mg C, 3. H C 37
717 001451 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg Haxholm dokumenter i læg 1919 fortegnelse over vurderinger i forbindelse med udstykning af husmandsbrug fra Haxholm. mg C, 3. H C 37
717 001452 012000 Houlbjerg Sparekasse Houlbjerg Sparekassen dokument i kuvert 1943 meddelelse til Laurbjerg bank vedr. prokura. mg C, 3. H C 37
717 001453 012000 Nissen Nicolai, skovfoged Langå Villa "Næs" dokumenter i læg 1875 Instruktion for skofoged ved Christyiansholt skov under Frisenborg skovdistrikt (1875 - 1903) Nicolai Nissen. Efter sin ansættelse byggede han villa "Næs" på Villavej i Langå. Hans datter Sofie Marie Davida blev gift med Johs. Jens Marre og de overtog villa "Næs" mg C, 3. H C 37
717 001454 122003 Denis Nielsen, Laurbjerg Laurbjerg Fru Larsen hæfte 2003 Langå kommune - Lokalplan nr. 167, 2003 ug A, 3. M A 34
717 001455 012000 Houlbjerg Granslev kommunme Houlbjerg skoven dokument 1903 Opgørelse af skattepligtig indtægt af Houlbjerg skov tilhørende Lensgreve M. Krafh-Juel-Vind Frijs ug C, 3. H C 37
717 001456 012000 Houlbjerg Granslev kommune Granslev skole dokumenter i læg 1896 lister over skolemulkter, Granslev skole, 1896 mg C, 3. H C 37
717 001457 012000 Tage Byriel Edvart, Houlbjerg Houlbjerg Byriel attest 1911 dåbsattest for Tage Byriel Edvart ug C, 3. H C 37
717 001458 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg kommunen dokumenter i læg 1906 - 1910 diverse kommunal korrespondance mg C, 3. H C 37
717 001459 012000 Houlbjerg Granslev kommune Granslev administrationen dokumenter i læg 1856 - 1882 Regnskaber over fattigforsørgelsen i Houlbjerg Granslev 1856 - 1882 mg C, 3. H C 37
717 001460 012000 Houlbjerg Granslev kommune Bøstrup skolen dokumenter 1912 obligationer i fotokopi vedr. lån til opførelse af Bøstrup skole mg C, 3. H C 37
717 001461 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg kloaker dokumenter i kuvert 1916 diverse papirer vedrørende kloakanlæg mg C, 3. H C 37
717 001462 012000 Houlbjerg Brugsforening Houlbjerg Brugsforeninjg dokumenter i kuvert 1917 Regnskaber og regninger mg C, 3. H C 37
717 001463 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj-Granslev adminisrtration bog 1953-54-55 kommunal årbog ug C, 3. H C 37
717 001464 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj-Granslev protokol 1849 - 1896 Valgmandsprotokol, 1849-1896 mg C, 3. H C 37
717 001465 012000 Houlbjerg Granslev kommune Granslev dokumenter 1883 - 1913 diverse dokumenter vedr. udstykninger mg C, 3. H C 37
717 001466 012000 Houlbjerg Granslev sognefoged Houlbj/Granslev sognefoged protokol 1854 - 1953 Sognefogedens forligsprotokol for Houlbjerg Granslev mg C, 3. H C 37
717 001467 012004 Arbejdernes Fællesorganisation Langå Per Frederiksen tidskrifter i læg 1977/78 15 numre af "Lønmodtageren" og "Den bette Avis" mg L, 1. V L 16
717 001468 012004 Per Frederiksen, Villavej 50 Langå Træindustriarbejdernes fagforbund protokol 1941-1966 Træindustriarbejdernes klub i Langå: Regnskabsprotokol, 3 sæt love mg K. 4. H K 412
717 001469 012004 Museum i Langå Langå Carl Martens hæfte 1866 - 1950 Hæfte med Carl Martens selvbiografi ug G, 4. H G 418
717 001470 012000 Knud Thomsen, Granslev Granslev CD-Rom Granslev: Hvem, Hvor, Hvornår ug CD-Rom nr 2
717 001471 012000 Knud Thomsen, Granslev alm CD-Rom Evald Tang Christensen ug CD-Rom nr. 1
717 001472 012000 Knud Thomsen, Granslev Langå CD-Rom ældre kort over Langå kommune ug CD-Rom nr. 3
717 001473 01.2004 K. E. Jensen, Ø.Velling Ø. Velling Åge Sletten dokumenter i læg 1927 - 1959 Småtræk af pastor Åge Slettens virke ved kirkerne i Ø.Velling, Helstrup og Grensten ug C, 6. V C 66
717 001474 01.2004 pastor K. E. Jensen, Ø. Velling Ø.Velling Åge Sletten diverse udklip, dok i kuvert diverse udklip, breve og notater fra Ø.Velling, Tånum m.v. mg C, 6. V C 66
717 001475 01.2004 Aarsa Rasmussen Langå Åge Rasmussen Bredgade 48 19 be dokumenter i læg 1956 - 1973 9 pantebreve, 2 gældsbevis, 1 skøde, 1 byggetilladelse, 1 slutseddel, 1 indberetning om overtagelse af fast ejendom, meddelelse om lysning af pantebrev, 1 ordre om lysning af pantebrev ug stålskab T T 3, HM 4
717 001476 01.2004 K. E. Jensen Helstrup liste 3 sider 2004 liste: matr, gårdens navn, beliggenhed, bem ug M, 1
717 001477 01.2004 K. E. Jensen Helstrup liste 2004 bilag til folketælling for Helstrup ug M, 1
717 001478 01.2004 K. E. Jensen Helstrup liste 2004 Realregister Helstrup Sogn 1855 - 1955 ug M, 1
717 001479 02.2004 arkitekt Overgård Langå Langå private læseklub bog 1902 Bog - Maksim Gorki: Varenka Olessov - med liste over læseklubbens læsere samt antagelig Lærer Roll som læseklubbens administrator. mg A, 2 H
717 001480 01.2000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg alm lister og kort 1930, 1944 Diverse matrikelkort og vurderingslister til skat og forsikring mg C, 3. H C 38
717 001481 01.2004 Arne Nielsen Langå Socialdemokraterne hæfte 1909 - 2001 Arne Nielsen: Historien om Socialdemokratiet i Langå og omegn 1909 - 2001 ug A, 2. H
717 001482 012000 Houlbjerg Vandværk Houlbjerg Vandværket protekol 1910 - 1990 forhandlingsprotokol mg C, 3. H C 39
717 001483 012000 Houlbjerg Vandværk Houlbjerg Vandværket protokol 1948 - 1990 Regnskaber 1948 - 1990 g C, 3. H C 39 skal have ryggen repareret
717 001484 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbj-Granslev administration protokoller 1910 - 1920 mg C, 3. M C 310
717 001485 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlb.Granslev administration skattelister 1906 - 1919 Skattelister 1906 - 1919 med lister for ekstraligning m.v. mg C, 3. M C 311
717 001486 012000 købmand Holger Johan Busch Houlbjerg købmand papirer i læg 1910 - 1920 Købmand Holger Johan Busch, Købmand i Houlbjerg 1910 - 1920: Familiebillede, uddrag af lov om værnepligt, Odd Fellow bladet, indtegningsbevis i Lægdsrulle for H.J.Busch, Holger Buschs inserat i "Demokraten" om kostskoleliv, kort beskrivelse af HJB´s ug C, 3. M C 311
717 001487 012000 Houlbjerg Granslev kommune Houlbjerg skolen Hæfte, sang 1993 Skoleblad med jubilæumsskrift, 1993, jubilæumssang ug C, 3. M C 311
717 001488 012000 Houlbjerg Granslev kommune Granslev ejendomsskat skattekvitteringsbøger 1914 - 1924 ca. 38 skattekviteringsbøger for ejendomme i Granslev mg C, 3. M C 312
717 001489 012000 Houlbjerg Granslev kommune Granslev administration skattekvitteringsbøger 1911 - 1925 34 stk skattekvitteringsbøger vedr. Kongstrup/Grtanslev mg C, 3. M C 313
717 001490 012000 Houlbjerg Granslev kommune Granslev administration skattekvitteringsbøger 1911 - 1925 30 skattekvitteringsbøger vedr. Granslev mg C, 3. M C 314
717 001491 012000 2010 Frisenborg provsti og provstiudvalg Houlbjerg Præstegård dokumenter i kuvert 1992 diverse breve m.v. vedr. salg af Huulbjerg præstegård mg C, 3. M C 315
717 001492 012000 Granslev Menighedsråd Granslev Menighedsråd protokol 1970 - 1976 Granslev Menighedsråd: kirkekasseregnskab, brev fra kirkeministeriet af 1973 om understøttelse for afgåede kirkefunktionærer m.v., vedtægt for Den almindelige Brandforsikring af 1792 ug C, 3. M C 315
717 001493 012000 Granslev menighedsråd Granslev kirke regnskabshæfte 1970 - 1992 4 regnskabshæfter vedr. kildeskat, 2 regnskabshæfter vedr. moms ug C, 3. M C 315
717 001494 012000 Granslev Menighedsråd Granslev kirke kassebøger 1965 - 1990 7 kassebøger vedr. kirkekassen for Granslev kirke mg C, 3. M C 315
717 001495 012000 Granslev Menighedsråd Granslev kirke dokumenter div. 1970, 80, 90érn Diverce breve protokoller m.v. vedr. Granslev kirke mg C, 3. M C 316
717 001496 012000 Granslev menighedsråd Granslev kirke protokoller 1908 - 1946 4 protokoller med assurancefortegnelser mg C, 3. M C 317
717 001497 012000 Granslev Menighedsråd Granslev kirke protokol 1926 - 1927 Brandforsikringspolicer mg C, 3. M C 317
717 001498 012000 Granslev Menighedsråd Granslev kirke dokumenter i bundt 1989 - 1993 Granslev Menighedsråd: diverse korospondance mg C, 3. M C 317
717 001499 012000 Gartner Jensen, Houlbjerg Houlbjerg Afholdsforening protokol 1917 - 1928 Kasse- og Regnskabsbog for Houlbjerg Afholdsforening mg C, 3. M C 318
717 001500 012000 Gartner Jensen, Houlbjerg Houlbjerg købmanden Kontrabog 1927 kontrabog fra kbmd. P. Chr. Pedersen, Houlbjerg til gartner Jensen mg C, 3. M C 318
717 001501 012000 Gartner Jensen, Houlbjerg Houlbjerg gartneren prisbog 1916-17 prisfortegnelse over stauder mg C, 3. M C 318
717 001502 002000 gartner Jensen, Houlbjerg Houlbjerg gartneren lommebøger 1917, 1919 2 lommebøger for gartnere 1917, 1919 mg C, 3. M C 318
717 001503 012000 Gartner Jensen, Houlbjerg Houlbjerg gartneren fotoalmums ? 2 stk. fotoalbums ug C, 3. M C 318
717 001504 012000 Gartner J. K. Jensen, Houlbjerg Houlbjerg gartneren avisudklip ? Artikel af gartner J. K. Jensen, Houlbjerg Planteskole: "Vore gamle krydderurter, Lægeurter og Trolddomsurter". mg C, 3. M C 318
717 001505 002000 Gartner J. K. Jensen, Houlbjerg Houlbjerg gartneren folieark ? Optegnelse af stednavne over gårde og ejendomme i Houlbjerg sogn ug C, 3. M C 318
717 001506 012000 gartner J. K. Jensen, Houlbjerg Houlbjerg gartneren div. Papiret i plastbind ? diverse private- og forretningspapirer fra før 1944, hvor gartner J. K. Jensen afgik ved døden. mg C, 3. M C 318
717 001507 042004 Ingerlise Carøe Madsen Langå Ole Madsen breve 1974 Langå Kommune, Teknisk udvalg: Indvarsling og vejledning til åstedsforretning vedr. Nygades lukning ved Villavej. mg G, 1. M G 18
717 001508 25.06.04 Asshenfeldt-Hansen Langå Pastor Assenfeldt bog 1930 C. Asschenfeldt - Hansen (pastor emeritus, Langå): Nåde over Nåde ug A, 2 m
717 001509 08.2004 gårdejer Th. Christensen Bøstrup Th. Christensen Rikkesdal, Bøstrup kontrabog 1930 - 1940 2 stk kontrabøgwer med Bøstrup Andelsmejeri, 2 stk. kontrabog med købmand J. Daugård, Houlbjerg, 1 stk. do med børnenotater af datteren Ingeborg Christensen. mg C, 2. M C 38
717 001510 102004 Martin Lundorf Langå billedalbum ca. 1920 fotoportrætter af unge mennesker i Langå født ca. 1920 mg T,1 HM 5
717 001511 10.2004 Magda Pihl Laurbjerg bøger, dokument Gl familiekatekismus og skole ABC læsebog, brev med oplysninger om livet i Laurbjerg i tidligere tid. ug T,1 HM 6
717 001512 10.2004 Kjærsgård Nielsen Langå Kjærsgård Nielsen CD-rom 1950 Familien Kjærsgård Nielsen: Slægtshistorie ug L, 3. V L 31
717 001513 10.2004 Christian Henriksen, Egebakken 9, Jebjerg Niels Olesen, Frisenvold dokument sang fra Jebjerg skrevet af Mølleren Niels Olesen, Frisenvold ug T, 1. HM 7
717 001514 11.2004 Langå kommune Langå Friluftbad tegninger, dokumenter 1966 - 1970 tegninger, breve, historien om friluftbadet af C. Guldstad iflg. Liste mg H, 3. 31vv H 31
717 001515 11.2004 Indre Mission, Langå Langå Missionshuset protokoller, melodibøger 1909 - 1967 forhandlingsprotokol 1909 - 1946, kassebøger 1899-1920, 1923-1944, 1945-1967. 4 melodibøger mg K, 3. H K 31A
717 001516 11.2004 Svinekontrolforeningen for Langå og Langå Svinekontrolforeningen for Lg & Ome protokol 1955 - 1972 Forhandlingsprotokol for Svinekontrolforeningen for Langå og Omegn. mg H, 3. Vv H 31
717 001518 012003 alm avisudklip 2002 Franzefoss Grusgrav i Væth - Telefoncentral i Langå - Over Løjstrup Gylleanlæg - Ny kirkeklokke i Torup - Ny skoleinspektør, Langå skole, Arne Vang - Regattafest - Skulptur på de ukendtes gravsted, Langå - Amts specialklasser indviet i Langå. kommunal elsparediplom - Påkørsel af hus i gl. Langå - trinbrædt i Laurbjerg? - rejsegilde på banestyrelsens værksted - Stadion til LIC ? - Karl Friis 90 år - Guldfund på Løvetandsvej ug F, 6. V uk 94
717 001519 062003 alm avisudklip 2002 - 2003 Langå Camping: Ny vært - Skolestruktur planer - plan for Lilleåskolen - Halinspektør fyret - Kø af grundkøbere - Andelsboliger på Birks grund - Niels Mørup, 25 års jubilæum - skraldindsamling i Stevnstrup - Varmevbærk planer om ny kedelcentral - Bent Laursen: ny leder for LIC - Ørum Kirke: 100 års jubilæum med orgelindvielse - LIK imod flytning fra Skovlyst til LIC. ug F, 6. V uk 95
717 001520 082005 E. John Pedersen, Ålborg Granslev Peder Jørgensen 1789 - 1864 bog 1782 - 1082 Slægtshistorie: Min fars slægt - Træk af en østjysk bondeslægts historie gennem 200 år. ug A, 1. H
717 001521 082005 Benno Hinz, Tyskland Langå skolen dokument 1944 Liste med tyske flygninge indkvarteret på