Beboere i Øster Velling Overby og mark 1855 - 1995
Bjørnkærvej og Langagervej

Bjørnkærvej
Nr. 1 "Søndergaard" Matr. nr. 9b (fol 62)
R1864- Jens Hansen (f. Vellev o. 1834- )
+Kirsten Marie Mogensen (f.Hornbæk o. 1836-75)
R1874- Poul Marinus Hansen
R1877- Anton Carl Madsen (f. Hvorslev 1850- )
+ Ane Pedersen (f. Vellev 1855- )
R1905-FT21-FT30 Peder Kristensen Molbo, (f. Grensten 1879-1957)
+Ane Marie Sørensen (f.Øster Vandet 1878-1955)
VU1909: 9b og 18d
R1949- Marius Kristensen Molbo, gårdejer + Severine Molbo
V1977/78 Peter Molbo + Annie Molbo

Nr.3 "Højagergaard" Matr. nr. 6c (fol 66) matr. 4e
R1874- Jens Hansen (se Mat 9b), (f. Vellev o. 1834-)
+ Ane Kirstine Sørensen (f. Thorup o. 1847- )
R1890- Andreas Jensen Vestergaard (f.Thorup o.1859- ) gårdejer
+Maren Hansen (f.Grønbæk o.1870- )
R1898- Niels Hvam Andersen ( f. Langå 1878!?-) sa Ulrich Christian Andersen og Ane Nielsdatter) (se Vandmøllevej 2)
R1898-FT 1916- Mads Madsen, (f.Nøddelund 1859-1942)
+Kirsten Marie Sørensdatter (f.O.Hornbæk 1861-1940) {se M15c og M 6c}
R1920/FT21/V70 Jes Jessen Bork,(f.Hoptrup 1891-1970)
+Ane Sofie Madsen (f.Nøddelund 1890-1967) (da. Mads Madsen)
1976/70/78 (S) Kristian Jessen Bork, gårdejer + Hollger Jessen Bork (1923- )

Nr.4 Bjørnkærgaard Matr. 15c 11k 16s (fol 116 og 128)
R1853 (Jakob Ankersen, Neikilsvej 10, til broderen:) Christen Ankersen
(f. Laurbjerg o. 1818 - ) + Mariane Jensdatter ( f. Voldum o. 1823 - )
R 1891 (S) Peder Henrik Christensen ( f. ØV o. 1860 - ) + Ane Andersen (f. Hornbæk o. 1860- )
før 1915 her boede Severine Kristensen, f. 1856, hos forældrene og får der: Christiane, f. 1880;
(senere gift med Jørgensen, maler) (se Langagerv. 20)
R 1915/VU1916: Matr. nr. 15c ! landbrug, Lauritz Sørensen, boelsmand, 24 tdl.
(han var bror til Søren Elmer Sørensen)
R1919 Jens Chr. Pedersen
R1919- Niels Nielsen (også i familien)
R1920- T. M. Hansen (til Helstrupvej 1)
VU20 og FT21-FT30 gdr. Peter Marinus Hansen (f. Harridslev 1884- ) til Landsbygaden 13, Stevnstrup
+ Kristine Sørensen, (f. Aalum 1882- ) (søster til Lauritz og Søren)
R1936-ca 57 Søren Jensen Ulbech (Grethe Røgils far) + Anna Emilie Kathrine Kristiansen (se Vejle Sct. Nicolai 22/2 1932)
o. 1960 Erik Jensen
Eivind Pedersen
o. 1975/77/78 Harald Nielsen Mondrup
V95 Henning Kristensen, cand phil + Karen O. Kristensen, programmør

Nr. 5 Matr. nr.16b 4c og 11i (fol 24)
R1840- Christen Pedersen (Bødker) (f.ØV o.1807- )
+Mette Marie Anchersdatter (f.ØV/Vellev o. 1812-)
R1871- Peder Therkild Christensen (f.ØV o.1841-95)
+ Nielsine Jensen (f. VV 1857-1905)
R1896- (enken gifter sig med) Anders Hjuler Rasmussen (f.ØV 1867- )
VU1904: 4c 35k 14c 14a 16b 35d
VU1909: 4c 35d 16b
R1917- Carl M. Mogensen
R1918-FT21-Peder Chr. Nielsen (f. Gulev 1888- )+Karen Nielsen (f. Hjorthede 1992-
R1924-FT30 Laurits Eskildsen (f.Torning 1880-1951)
+Eleonora Kristine Eskildsen(f.1893-1983)
R1955/V70/78 Karl Ove Eskildsen + Petra Eskildsen ( til Neikilsv. 4)
V95 Kai Aa.R. Bendixen + Vivi L. Bendixen

Nr. 6 Gaard Matr. 19a (fol 164) Rasmus Christoffersen Bagger,husm.(f. Vinge o.1786-1853)
+Maren Sørensdatter(f.o.1793-1833)
+ Mette Marie Arvesdatter (f. Helstrup o. 1794- 1871)
R1853- Christen Rasmussen (Bayer)(f.ØV Mark 1829-1902), viet 1860
+Maren Andersdatter (f.ØV 1831-1911)
R1902- Martinus Laurits Christoffersen ( se Matr 3d) (til nr. 8) og (til Sønderskhv 5)
VU1904: Matr. nr. 19 35e 5m 5i
R1904-FT30 Peder Jensen Hvid (f.Grensten 1877-1957)
+Jensine Sørensen Bonde(f.Grensten 1880-1940)
VU1909: Matr. nr. 19a 18b 35e 5i 5m, 37 tdl.
R1952/V70 Jens Pedersen Hvid, gårdejer + Anna Hvid
Hans Westphal
Bente Gylling Bach
V93/95 Mogens Bach, mekaniker + Bente Gylling Bach, landbr. medhj

Langagervej
Nr. 3 Matr. nr. 9de (fol. 396)
R1870- Ferdinand Robel,murer (f.Randers o.1832-95) se nr. 7x +Ane Marie Sørensen (f.ØV o.1832-94)
R1894- Anton Hansen (f. Kastbjerg 1859-1937)
+Helene Robel (f.ØV 1862-1915) (d.af F.Robel) til Gl. Silkeb.vej 32
R1918- FT21 Ejnar Nielsen på 9d 31i 9e og 34c, (f. København 1890 - ) + Kristiane Nielsen ( f. Hadsten 1892- )
R1922-FT30 Søren Bach Nielsen, boelsmand (f. ØV 1896- ) + Kirstine Nielsen (f. Granslev 1907- )
R1942- Anders og Bernt Hjortshøj (se Gl. Silkeb.vej 28a og b, og 11)
R1943- Anker Kristian Jensen
R1945- Aage Kronborg Christensen
1956- Gert Pedersen
V70 ??
Lejf Jensen
V78 Hans P Schmidt, tømrersvend + Karen M Schmidt
V93 Allan Willaumer + Anne D. Willaumer (til nr. 5)
V95 Henrik E Karlson, minkavler + Susanne Lund, landbr.medhj.

Nr. 5 Matr. nr. 15h (fol 42 og 110)
R1877- Jens Mikkelsen,gmd (f.Thorup o.1845- )
+Karen Christensen (f. ØV 1849-87!)
R1891- Jens Karperun("Kaspersen")Pedersen(?) (f.o.1823-91)
+Ane Marie Pedersdatter (f.o.1826-55)
R1900- Niels Sørensen, boelsmand (f. Faarvang 1872- )
+ Mette Kirstine Andersen Hjuler (f. ØV 1876- )
R1901-FT30 Mikkel Christian Christensen (?) (f.Thestrup 1874-1964) til Matr 11n (Gl Slkbv. 11) +Nielsine Laursen (f. Voldum 1872-1934)
R1946- Hans Chr. Thomassen
R1951/78/95 Martin Vestergaard + Margrethe Vestergaard (til Prg.v. 6)
V95 Allan Willaumer, maskinarb + Anne D Willaumer, gartner (fra nr. 3)

Nr. 7 Matr. nr. 16f (fol 370) se nr. 7z
R1860- Niels Sørensen
R1866- Peder Christian Christensen skræder,(f. ØV o.1841-)
+ Mette Nielsen (f. Pederstrup, Løvel s. o. 1838-1896) til nr. 13
R1874-FT21- Andreas Ivar (el. Iversen) Christensen, husmand og vejmand (f. Ørum 1847-1924) + Ane Marie Nielsdatter (f. Tingbæk 1839-1920)
R1921- skifte Niels Jensen Christensen
R1924- saf. Martin Jensen
R1928-FT30 Jens Jensen, vejmand (f. Hvorslev 1867- ) + Jakob Marieine J. (f. Hjorthede 1867- )
R1933/70/78 Ditlev E M Ditlevsen, fabriksarb + Martha C Ditlevsen
V93 Birgit Steffensen

Nr. 7x Matr. nr. 16d (fol 134) se nr. 7y
Et hus (ved siden af matr. nr. 16f - se ovenfor)
R1860- Ferdinand Robel se nr. 3
R1863/FT80- Peder Christian Jørgensen, husmand(f. Gislum o.1825-)
+ Ane Jensen (f. Helstrup o. 1824- ) [se Brd 1858 nr. 25}
R1882- Mads Jensen Madsen (se Mat 6c 1898-) {nok ikke Mads Madsen; måske kun ejer - ikke beboer}
R1882 Jens Christian Jensen, karetmager (f.?Asmildgaard o. 1848- ) +Ane Sophie Marie Christiansen f. Enslev o. 1850- )
R1894 Laurits Pedersen ("smede Laust"), mælkekørsel (f. Houlbjerg 1850- )
+ Bodil Marie Ditlevsen (f. ØV 1852- ) (fra Langagerv. 26)
R1904- Niels Sørensen Nedergaard (se Gl. Silkeb. Vej 25)

Nr. 7y Hus Matr. nr. 5b (se 16e) (fol 36) og 5p (fol 38)
Meget problematisk ! Matr. nr. 5b ligger lidt sydvest for matr. nr. 16d;
Ingen har idag nogen erindring om et hus på matr. 5b
derfor kan det jo godt have været der.
R1847- Mette Sørensdatter, enke efter Anders Jensen Hjuler (Neikilsvej 18!)
R1851- Søren Sørensen (?Astrup), selvejerhusmand (f. Aidt o. 1824- ) + Johanne Mikkelsdatter (f. Danstrup o. 1821- ) {sælger Matr. 5cf/Langagerv. 24 og matr. nr. 5d/Langagerv. 26 fra i 1857}
R1867- Jens Pedersen Svejstrup + Jensine Sørensen (til Matr. 11b !
nr. 7z)
R 1883/FT 1901 Laust Kristensen (f.Hjermind 1843- ) + Kirsten Marie Frantsdatter (f. Grensten 1843- )
1925- til Matr. 3a Niels Sørensen Nedergaard (se Gl. Silkeb. Vej 25)

Nr. 7æ Matr nr. 5p (fol 38) se matr 5b
- 1883 Jens Pedersen (Vinter)
R1883- Laust Christensen
(se nr. 7y)

Nr. 7z ("Ditlevs gård") {lidt vest for matr. nr. 16d} Matr. nr. 11b 16e (fol 76)
Jeg kan ikke finde matr. nr. 16e !
R1860- Poul Sørensen (f. Stevnstrup o. 1827-1901)
+ Ane Marie Nielsen (f. Sdr. Vinge o. 1825- 1900)
R1871- Hans Nielsen
R1877/FT80- Christen Sørensen
R1884- Jens Pedersen (Vinter) (f. Lyngå 1836-1912)
+ Jensine Sørensen (f. Virring/Vissing 1843-1924)
(se Matr 5b; nr. 7y)
R1917-FT21{på matr. nr. 16e !} - Niels Ditlevsen (f. ØV 1862- ) + Elsemarie D. (f. Laurberg 1866- ) {skøde 1917 på 11b 16e 5b
1918- til Ane Nedergaard (se Gl. Silkeb. Vej 25)

Nr. 7 Matr. nr. 4i (fol 418)
R1924-FT30 Peder Madsen Pedersen,(f.Linde 1892-1935)
+Ingrid Marie Dorthea Nedergaard (f.Langå 1899-1963)
R1938- Ingrid Marie Dorthea Pedersen
skat 1940: + Peder Stentz Pedersen
R1955- (S) Thorvald Johannes Pedersen, husmand + Magdalene Pedersen
V78 Knud Andersen, lærer
V93 Per B. Madsen, salgskons + Grete Madsen, kontorass

Nr. 8 Matr. 36a (fol 360) VU 1904 nr. 61: bliver 36a til 36c
R1882- Peder Christian Andersen, skovfoged, ( f. Sjørslev 1844- ) + Marie Margrethe Vürts (f. Frederiks 1844- ) (datter se Grenstenv. 63, Grensten)
R1905- Martinus Laurits Christoffersen (fra nr. 6 ?)
FT1916: Matr. 36c Martinus Kristoffersen, partikulier, + Martine K.
(1908 bytter han med LaustPedersen fra Sønderskovhedevej 5; se fol 198)

Matr. nr. 36c og 15p (fol 362)
R1908 9/1 mageskiftesk- Laust Pedersen (fra Sønderskovhedevej 5)
VU1909: Matr. nr 36a !
R1912-FT30 Mads Madsen, på matr 36c og 15p (se nr. 3) + Kirsten Marie M.
R1942- Chr. Pedersen, Vellev (på 36c 15p auktionsskøde)
R1947- Niels Christian Madsen (på 36c 15p) (f ØV 1901-77), skovarbejder, (sa Mads Madsen) + Johanne Nielsen (f. Skibet s 1900-64)
V78 ingen
V93 Anders P. Jakobsen
V95 ingen

Nr. 8 "Damhusmøllen" Matr. nr. 37bc og 31d (fol 406)
Møllen fra o. 1860 - nedbrudt o. 1930.
R1884- Andreas Olesen (Rubach)
R1885- Rasmus Larsen, se evt. Neikilsvej 9 el. måske Magnus Larsen, Langagervej 16)
FT1890 Jens Bay Therkildsen, mølleforpagter
R1892-FT21/30 Jens Bay Therkildsen,ejer af vindmøllen(f.ØV Vandmølle 1864-1932) (skøde 1908 på 31d)
+Karen Marie Pedersen (f.ØV 1861-1941)
R1932 (enken) Karen Bay
R1932- Søren Madsen Farsøe,gdr. (f.Sahl-Gullev 1884-1969)
+Johanne Bolette Sørensen(f.Todbjerg 1891-1969)
R1953/70/78/95 (S) Henry Farsø + Inga Jensine Farsø

Nr. 9 "Nybo" Matr. nr. 14e (fol 182)
Det gl. hus af bindingsværk brændt
R1886- Rasmus Gjermansen, Tækkemand (f. Gjannerup o.1825-98)
+ Maren Rasmusdatter (f.ØV 1833-1913) se matr nr. 7b, Langagerv. 14.
R1913-FT21-FT30 Gotfred Johan Karlstedt, arbejdsmand (f. København 1884- ) + Caroline Marie Rasmussen (f. Ringsted 1884- )
R1934- Jens Christensen (se Sønderskovhedevej 3) + Kristiane Christensen
1944 bytter med forældrene (S) Thorvald Christensen (Gammelby) (se fol 44(182)
VU 1956 Kristiane Christensen
VU 1960/V70 Jens Chr. Laursen (f. 1884-1973)
+Rose Kristine Ditlevsen (f. 1891-1974)
1972/77/78 Jens Karl Hougaard Simonsen, chauffør + Birgit H Simonsen, damefrisør
V93 Else (Hougaard) Simonsen
V95 ingen

Nr. 9 Matr.4b 18k også 18a (fol 148) se nr. 9x
-1853 Søren Laugesen, (f.ØV o. 1790-1865) , gårdmand, (fra nr. 12, hvor gården lå før)
+Hanne Hansine Jensdatter(f.ØV o.1794-1853)
R1853- (S) Lauge Sørensen (f.o.1832-1860), ugift.
R1869- (S) Niels Sørensen (f.ØV 1834- ), ugift 1870
R1877- Martin Andreas Madsen Kvist (f.ØV o. 1848-96) (søn af Mads Mogensen Quist i nr. 9x) +
R1898- (enken) Karen Jensen (f.Terp 1856-1917)
(se Mat 18d)
R1911- (S) Anton Marius Madsen Kvist (f. ØV 1883-1956)
+Dorthea Eriksen (f. ØV 1887- ) se matr. 5d
R1917-FT30 Søren Madsen, gdr. (f.Nøddelund 1885-1955) (sa Mads Madsen og Kirsten Marie Sørensen)
+Ane Margrethe Eriksen (f.Brandstrup 1890-1969)
R1952- (S) Ejner Madsen, husmand + Kirsten Nygaard Madsen

Nr. 9A:
V93/V95 Arne Nygaard Madsen, maskinarb + Helle S N Madsen, ekspeditrice

Nr. 9x (Gaard) Matr. nr. 18d (fol 160) se nr. 9

R1835- Mads Mogensen Quist (f. Langå o. 1808-81) , husmand og tømrer
+Karen Marie Villumsdatter (F. Thorning o. 1807-79)
R1874- Martin Andreas Madsen Kvist (f. ØV o. 1848-96) (søn af Mads Mogensen Quist)
+ Karen Jensen (f.Terp 1856-1917) (1890:se Mat 18k)
R1898- enken Karen Jensen

VU1904: Martin Madsens enke, gaardejerske med matr. nr. 18a 18d {18f ??} 4b 35b 4? 18k, landbrug 50 td 7 skp ("udstreget!)
R1905- Peder Christensen Molbo (se Matr. nr. 9b) se nr. 1
Matr. 18d til Peder Molbo på 9b
Matr. 18a til Niels A. Hjuler

Nr.10 Matr 32d (fol 256) 36b
- 1880 Niels Christiansen (fra Neikilsvej 6)
R1880-1910 (S) Peder Fisker Nielsen (se Neikilsvej 6) (f ØV 1853-) + Mette Marie Jørgensen ( f. Helstrup 1853-1912)
VU1904: Matr. nr. 36b 32d; P. Fisker Nielsen, gårdmand
VU1909 nr. 62: Matr. nr. 36b 32d: P. Fisker Nielsen, husmand (til Langå Mark nr.4)

Matr. nr. 36b (fol. 262) [fra fol 256]
R1910-FT21- Niels Peder Pedersen, (f.Tjærby 1873-1951)
+Ane Cecilie Andersen (f.Demstrup 1873-1914)
VU1916 nr. 78: Matr. nr. 36b; Niels P. Pedersen, husmand
R1922-FT30 Niels Eriksen (f.ØV 1883-1955) + Inger Kirstine Jensen (f.Nr.Vinge Mark 1899-1958) (fra Præstegårdsvej 4; se Gl. Silkeb.v. 23)
R1931- Lars Thysted Simonsen, ugift husm.(f.Torup 1902-55)
her bor Ditlev Ditlevsen til leje(se Mat 16f 1933-)
R1955/70/78/95 Poul Rasmussen, støberiarb + Grethe Rasmussen

Nr. 10 "Damhusgaarden" Matr. nr. 37a 6b 4f (fol 364)
R1847- Christen Rasmussen + Maren Rasmusdatter (fra Bjørnkærv. 14)
R1863- Hans Sørensen, Gaardejer og Møller (f.Lillekjærhus/Mariager 1835-1910)
+Kjerstine Sørensdatter (f.Langå 1834-1912)
R1909-FT21- (S) Søren Peder Amdi Sørensen, (f. ØV 1879-) gårdejer (1908 indsidder hvor?) + Jensine Martine Jensen ( f. Mammen 1883-)
R1928-FT30 Søren Georg Vedel Laursen, boelsmand, (f. Trustrup 1898- ) + Ellen Johanne (f. V. Nes (?) 1900- )
R1948/70 Anders Lykke Christensen, gårdejer + Martine Nicoline Christensen
V78 Leif Knudsen +
V93 Ruth Knudsen
V95 William Laursen, entreprenør + Poula Laursen
Nr. 11 Kapellanbolig Matr. nr. 48b 48a 1b (fol 6)
-1872 Chr. Frausing Borch, kapellan (f. Sahl o. 1837- )
+ Anna Cathrine (f.Errindlev, Maribo Amt o. 1836- )
R1872 Thomas Sørensen(Skjemt) (f.ØV 1845-1937) +Maren Pedersen (f.Tapdrup Mark 1848-1930) (se Bjørnkærv. 21) (til nr. 22)
R1872- Christen Sørensen(Skjemt),husm.og graver, detailh./høker(f.ØV 1839-1916)
+Mariane Jensen (f.Gerning 1843-1919)
her bor Søren Nielsen Skjemt, daglejer ( f. Langå o. 1803/10 - 1879) + Nicoline Christensen ( f. Lee o. 1808 -71) (fra Bjørnkærv. 21)
R1919 Jens Jensen m.fl.
R1919-FT21- (S) Andreas Sørensen + Helene (til vandmøllevej 1)
R1923- Jens Chr. Christensen
R1924- Niels Chr. Dengsø
R1925-FT30 (da. Christen Sørensen +Mariane) Nicoline Kristine Hemmingsen (f. 1874- )+ Frederik Hemmingsen, kampestensmurer og brøndgraver (f. i Hammer, Præstø a. 1863- ) (fra Neikilsvej 1; til Helstrupvej 4, Helstrup)
R1931- Jens Therkildsen Bay (se matr nr 37b, Langagerv. 8)
R1942- Carla Jensine Therkildsen Bay
R1945- Anders Jespersen
1958/70/95 Kristen Arthur Mikkelsen + Asta Nygaard Mikkelsen

Nr. 12 Matr. nr. 10d (fol 174)
R1907- Christen Pedersen Madsen
R1918- Anders Hjuler Nielsen,vognmand (f.ØV 1893-1963)
+Christine Pedersen
R1920-FT21 !!- Peter Pedersen (f. Grinslev s. 1879- ) + Elvida P (f. Langå 1883- )
R1946- Aksel Peter Petersen (f. 1896-1984)
+Margrethe Andersen Gram (f. 1895-1977) (til Neikilsvej 6)
1961/V70/95 Aage Hvam Christensen, boelsmand + Tove Gram Christensen (f. her (!) 1924- )
Nr. 13 Matr. nr. 30 (fol 212)
-1888 Fattigvæsenet;
FT 1880 Peder Christian Christensen, Skrædder (f. ØV o. 1842- ) + Mette Nielsen (f. Peterstrup o. 1838- )
R1888-FT21- P. Chr. Christensen, skrædder (f. ØV 1841 )
+ Mette Nielsen (f. Pederstrup o. 1833?_ ) og + Ane Nielsine Nielsen
(f. Thorning 1868- ) se Langagervej nr. 22 og nr. 7!)
R1931- Søren Peter Jensen, murer (f. 1875-1939)+
R1950/77/78 Nielsine Johanne F Jensen (f. i Vellev 1900-82)
V93/95 Niels Hammershøj, tømrersvend

Nr. 11.a
V93/95 Jens P Hvid + Anna H

Nr. 11b Matr. nr. 18i (fol.162)
R1885- Rasmus Gjermandsen, tækkemand (f.Gjannerup o.1825- 98) +Maren Rasmusdatter(f.ØV 1833-1913)
R1896- Gjermand Gjermandsen,tækkemand (f.Volstrup/Ålum 1858-1935)
FT21 +Nielsine Sørensen(f.Langå 1857-1932)
R1936- Martha Magdalene Germandsen (f.ØV 1886- )
+ Jens Marius Hansen (f. Odder 1882- )
skat 40 M Hansen ved Anthon Sørensen 18i
1942/V70 Johs. Jørgensen (1885-1973) +
V78 Amalie Kirstine Jørgensen
V93/95 Kim Pedersen + Anette Pedersen

Nr. 12 Matr. nr. 18f/31d (fol 228) [2bc 18f]
Mat 31d til 37b i 1908 se fol 406
Husmandsbrug
?? Søren Christensen
(enken) Ane Jørgensdatter
Anders Mogensen, Rostrup ?? glarmester og husmand (f. ØV o. 1808- )
+ Charlotte Frederikke Ravn (f. ØV 1818- )
Søren Laugesen har tidligere boet her!
R1847- Svend Jensen,snedker (f.Helstrup 1817-93)
+Inger Marie Kristensdatter (f.Tapdrup 1816-1902)
R1880- (S) Andreas Svendsen, snedker (f.ØV 1857- )
+Else Marie Thomassen (f.Randers 1850- )
R1905- Rasmus Jensen Sønder,skovfoged(f.Haxholm 1854-1914)
+Marie Andersine Mikkelsen,
R1910- (S) Jens Jensen Sønder,(f.Hinge 1877-1969; 92 år) + Nielsine Eriksen (f. Stevnstrup 1885-1956) (til Stevnstrup/Langå)
R1945- (S) Rasmus Edvard Sønder
1956/70/95 Niels Peter Johnson, mekaniker + Inger Lund Johnson

Nr. 14 Matr. nr 7b (fol. 54)
R1860- Rasmus Gjermandsen,husm. (f.Gjannerup o. 1825-98)
+Maren Rasmusdatter (f.ØV 1833-1913) se matr 14e nr. 9.
R1870- Andreas Michael Mogensen,husm.(f.o.1829-76)
+??Ane Margrethe Christensdatter (f.o.1825-69)
R1879- Kirsten Pedersen, f. Grensten 1843-[d.a.Peder
Pedersen Leth + Kjersten Marie Jensdatter]
R1879/FT80 (gifter sig med) Christen Andersen (Møller), daglejer
(f. Taanum 1843-1927) +Kirsten (Marie) Pedersen (f. Grensten 1843-1931)
til Langagerv. 26x.
R1913- Harald Nielsen, murer; (se matr 43b; Langagervej 34)
?1920 Anders Hjuler Nielsen (se nr.12)
FT1921: Peter Olesen, boelsmand, på matr. nr. 7b ! (f. Sverig 1885- ) + Doretea O. (f. Sabro 1898- )
R1923-FT30-SK40- Per Kristian Olsson, husmand (f. Ramsdale 1885- ) + Dorthea Jensen (f. Sabro 1897- )
R1944/70/77/78 Niels Egon Rode Rasmussen (1917- ), gårdejer +
V93/95 Ane Marie Rasmussen

Nr. 15 Matr. nr. 47 (fol. 388)
R1854- sk 18/5 Ditlev Ravn, skolelærer 1841-85, (f.ØV o.1819-91)
+Sara Mathea Carøe (f.Randers o.1821-87), ejer;
Beboer: 1866- Niels Sørensen Skjemt
R1880- sk 13/12 Laust Christensen + Kirsten Marie Frandsen ( til nr. 7y)
R1883- sk 30/8 Anders Christensen ?? se matr nr. 22a; Bjørnkærvej 14)
R1885- sk 19/3 Frands Kontrup (se Matr. 16a; Præstegårdsvej 2)
R1886- sk 18/5 Laust Mortensen (til nr. 34)
R1887-FT21- Anton Jensen daglejer (f.Grensten 1854- )
+ Ane Margrethe Jensen (f. Bedsted 1858- )
R1930- Anna Severine Mariane Højlund, ugift medhj. ved kirken (f.ØV 1900-69) og Jens Christian J. Højlund,ugift ringer og graver (f.Redsted 1886-1964)
V70 ??
V78 Erik Pedersen, tømrer + Anita Pedersen
V93 Erik Pedersen, tømrersvend + Liss Hansen

Nr. 16 Matr. nr. 9c 7d (fol. 384)
R1866- N.A. Pedersen
R1864FT70/80-Thraugott Lieberoth Ichau, murer, (f. Roda, Sachsen o. 1835- )
+ Elisabeth Fahl (f. Kleinits, Slesien o. 1835- )
R1884- Franz Kontrup (se Matr. 16a, Præstegårdsvej 2)
R1889- Julius Møller af Randers
R1889- Magnus Carl August Larsen,mølleejer (f.Vissing o.1852- )
+Margrethe Pedersen Kjærgaard, f.Vissing o.1855-) (fra Matr. 16a, Prgv.2)
R1892- Thomas Sørensen Nedergaard (f.ØV 1864-1943) {Severine Molbos bedstefar}
+Severine Sørensen (+Søren Monrad Nielsen, f.Hvorslev 1879-1914)
fra matr 3b
R1896- Christian Christiansen
R1899- Anton Svarre Andersen (f.ØV 1884 ) og Anders Bødker Andersen (f. ØV 1886) begge sønner af Ulrich Andersen og Hedevig Andersen !
VU1904 er Anton og Anders A. "tjenestetyende" selv om de har skøde på ejd.
FT1901:Ulrik Christian Andersen, "fhv. gdr." f. Demstrup 1847 (fra Langå! Se også Niels Hvam Andersen matr 6c., Bjørnkærvej 3), + Ane Nielsdatter
+ Hedevig f. Andersen, (f. Lee 1855- ) (fra Vandmøllevej 2)
R1907- Peder Nielsen
R1910- Søren Monrad Nielsen (f. Hvorslev 1879-1914) +
R1915- (enken) Severine Nielsen, født Sørensen
(f.ØV 1879-1966)
R1916-FT21/30 (gifter sig med) Jens Eriksen Lauridsen Munck
(f. Brandstrup 1887-1977)
R1943- Børge Gram Pedersen
R1948/70/95 Kresten Hammershøj, gårdejer + Erna Margrethe Hammershøj

Nr. 13
V78 Niels Hjuler, sparekasseass + Elin T Hjuler
V93/95 Ejner R Kristensen, maler + Louise S Skovlund, husassistent
Nr. 14 Beboelseshus Matr. nr. 22a og 23 (fol 176)
{? 1845:Rasmus Madsen, væver (f. Vinge o. 1776-
+ Kirsten Pedersdatter (f. Helstrup o. 1792-)}
se FT 1855 !!
1847-56 Christen Rasmussen, husmand og maler,(f. Langå o.1821- )
+Maren Rasmusdatter (f.Helstrup 1827- )
R1856-sk 18/6 Knud Christensen, arbm.(f.Gjandrup, Taanum s. 1828-85)
+Mariane Nielsdatter (f.Sdr. Vinge o.1824-91)
R1891-FT21- Nielsine Judith Knudsen,(f.ØV 1858/59-1931),datter af forrige ejer Knud Christensen,
+Anders Christensen (f.Langå 1860-1919)
21/5 1891 skøde fra MN til NJK
R1903-FT30 (gift med) Anders Christensen, murer og skomager se Langagerv. 15 og 32;
VU 1916: Matr. nr. 22 og 23a
R1931- Einer Nielsen skøde på 22 og 23a (bet. skøde 6/5; skødet endeligt 25/2 32
R1932-25/2 Anders Christensen, skræddermester (se nr. 16) (f.Helstrup 1878-1967) +Laura Jensine C. Laursen (f.Egeris 1879-1948) (VU 36 ???)
R1944-sk 21/10 på 22a/V70/78 Gunnar Jens Kristian Sørensen (1906- ) +
V93/95 Olga Marie Sørensen

Nr. 15 Matr. nr.3n 14q også 18a (fol. 338)
R1939/V70/78 Leo Hjuler (1907- ), gårdejer +
V93/95 Ane Marie Nielsine Hjuler

Nr. 16 Selveiendom 0-0-0-1 Matr. nr. 23b (fol. 180)
VU1904: Beboelseshus 875 kvadratalen
R1904-4/2-FT30 Skrædder A. Christensen, (se nr.14)
VU1916: Matr. nr. 23b
1967- Sygekasse; Matr. nr. 23b 22b og 23a til Villum Pedersen (670 kv. m)
V78/93/95 Bjarne Søgaard + Birgit Søgaard

Nr. 17 Matr. 12d (fol. -)
V70 Dorthea Marie Sloth
V78 Jens Chr. Andersen + Gerda Andersen (fra Stevnstrup)
Peter Smollerup Johnsen(1914- ) +
V93/95 Annalise Johnsen (fra Vandm.v. 1)

Nr. 18
Ejner Madsen (fra nr. 9) (sa Søren Madsen)
+ Kirsten Nygaard Madsen 1925- )

Nr. 16a
V77/78 Kjeld Hjuler Nielsen, chauffør + Birte L Nielsen (fra Gl. Silkeborgvej 11)
(bytter med Peter Smollerup Johnsen + Anna Lise Johnsen (fra Vandmøllevej 1) (de flytter herefter til Bjørnkærvej 17)
V93 Magnus A Pedersen, smed + Tina Mikkelsen

Nr.18 Matr. nr. 11h (fol. 190)
R1907- Anton Sørensen,gdr.(f.ØV 1882-1943) se matr. 14a og 18c og 16a (viet 1908)
+Ane Marie Nielsen (f.ØV 1886-1919)
R1912- Rasmus Laurits Emil Jensen 47*
R1914- Vilhelm Larsen Christensen, skrædder (se evt. Gl. Silkeborgvej 3, Helstrup)
R1916- Einar Nielsen
R1920-FT21- Mogens Højholt Nielsen, husmand, (f. Essenbæk 1867- ) + Mette N. (f. Spentrup 1869- )
R1924-FT30 Chr. Madsen, handelsmand, (f. Gulev 1888- ) + Jensine Emilie (f. Grundfør 1893- )
R1934/70/78 Martinus Hansen (f. Strandby 1896-1981) + Emma Jensine Margrethe Sørensen (f. ØV 1901-69)
V78 + Jørn Hansen, elev
V93/95 Flemming Otkjær, murersvend + Susanne Otkjær

Nr. 20 Matr. nr. 11d (fol. 78)
R1882- Harald Richard Jensen Ryberg
R1890- FT21- Martin Jørgensen,maler,snedker (f.Resen 1855-1927)
+Severine Christensdatter (f.ØV Mark, Bjørnkærv. 4, 1856-1925)
R1896- Viktor Emanuel Fridrichsen ????
R1899- Martin Jørgensen (se tidl.!!)
R1928- M. Madsen (se evt. Bjørnkærvej 8)
R1937- Sv. Aa. Mikkelsen
R1941- Niels Eriksen,?? husejer: (f.ØV 1883-1955)
+Inger Kirstine Jensen (f. Nr.Vinge Mark 1899-1958) (se Præstegårdsvej 4b)
R1943/70 Jens Eriksen Laursen Munk (1887- ) +
V77/78 ingen
V93/95 Knud E. Pedersen, malersvend (fra nr. 24)

Nr. 22 Matr. nr. 16h (fol. 126)
R1874- Peder Christian Christensen, skrædder (f.ØV 1841-1927) se nr. 13
+Mette Nielsen,væverske (f.Pederstrup,Løvel o. 1839-96)
+Ane Nielsine Nielsen (f.Torning 1868-1933) (se Langagervej nr. 7)
R1877- Thomas Sørensen (Skjemt) (f.ØV 1845- ) byggede huset {sønnen Anton Sørensen født her 1882 - Anne Marie Sørensens far}
+ Maren Sørensen (f. Tapdrup 1848- )
R1915-FT21- Jens Chr. Laursen + Rosa Laursen (til nr. 9)
1951/70/78/95 Maltha Anker Laursen + Anna Grethe Laursen


Nr. 24. Matr. nr. 5cf (fol. 40)
-1857 Søren Sørensen (f. Aidt o. 1824- ) + Johanne Mikkelsdatter (f. Danstrup o. 1821- ) se Langav. 26 og 7y, hvor de bor (!)
R1857- Ole Bentzen, murer og husejer (f.Randers o.1810-83) viet 1858
+Ane Marie Mikkelsdatter (f.Granslev o. 1818-60)
+ Marie Kirstine Andersdatter f. Rind o. 1823-

Nr. 19 0-0-0-3/4 Matr. nr. 19b (fol 382) Svend malers hus
et hus med haveplads
R1863- sk 27/10 Niels Jensen (? Smeden i nr. 23)
Beboer (??): FT 1870 Jens Veirum, daglejer ( f. Veirum o. 1801 - ?) og Kirsten Nielsen ( f. ØV o. 1806 - )
R1877- sk 19/10 Anders Jensen Hjuler (f. Amstrup 1844- )
+ Ane Marie (f. ØV 24/9 1849- )
VU 1904: Beboelseshus
R1907- Anders Peter Hjuler
R1911- Niels Andersen Hjuler på 19b (se nr. 19)
VU1916: Matr. nr. 19b
R1918- 7/11 Chr. Pedersen, smedem. (se Matr 28a, Bjørnkærvej 23)
FT1921: Søren Jensen Hougaard
R1927- 23/3-FT30 Knud Otto Sørensen ( 1893-1967), maler
(f.Stærkjær 1893-1967)
+Christine Cecilie Johansen (på 24b og 19b ?)

Nr. 19x 0-0-0-1 3/4 Matr. nr. 24b (fol 186) Selvejendom
(skomagerens hus. Huset lå ved Svends garage)
R1863-sk 15/1 Johanne Jensdatter, skrædderske (f. Løvskal o.1816-1870), ugift
FT 1870 + Niels Nielsen Hvam, Væver ( f. ØV o. 1816 - ), ugift (se "Laden")
FT 1880 + Christiane Andersen, Fattiglem ( f. Fjeldsø o. 1821- ) Fr.
R1870- 9/7 Christen Rasmussen ( se evt. nr. 6 og 14)
R1872-13/12 Peder Nielsen, daglejer (f. Randers o. 1850 - ) + Ane Kirstine Hansen ( f. Thorning o. 1842 - ), væverske
R1901 (sep. bev.) Ane Kirstine Nielsen, væver ( f.Thorning o. 1842- )
R1901 10/12 H. Christensen, landpost
R1901- sk 10/10 Niels Andersen Hjuler (se nr. 19x)
R1902- 30/1 Anders Peder Andersen, skomager (f. ØV 1873-1951), ugift (fra Langagervej 28!)
R1951- 21/7 (på 24b) Knud Otto Sørensen, malermester Svends far (se nr. 19)
V93/95 Svend Aabo Sørensen, malermester


Nr. 21x "Laden"
FT 1890 Niels Nielsen Hvam, fattiglem ( f. ØV o. 1814 - )
Kirsten Marie Sørensen, fattiglem ( f. Skellerup, Linå s. o. 1839 - )

Nr. 21 Matr. 28c (fol 372) se matr. 18a
R1849 Søren Nielsen Skjemt, daglejer ( f. Langå o. 1810 - 1879) + Nicoline Christensen ( f. Lee o. 1808 -71) (til Langagerv. 11)
R 1869 (? S)Thomas Sørensen (se Langagerv. 11 og 22)
R 1870 Jens Madsen, Høker (f. Asmild o. 1826 - ) + Karen Christensen
( f. Ø. Brenninge, Ærø o. 1827 - 1881) + Maren Jocumsen (f. Asferg o. 1939 - )
R1900-FT30 Niels Andersen Hjuler, købmand, kommunekasserer, gårdejer
(f ØV 1873 1948) sa Peder A Hjuler Matr 5a
+ Severine Marie Katrine Olesen (f Mammen 1875-1963)
VU1916: Landbrug Matr. nr. 28c 18a

Nr. 21 Matr.24a (fol 342 og 372)
R1953/70/78 Villum Pedersen, forretnf. +
V93/95 Inger Pedersen

Nr. 23 "Smedien" Matr. nr. 28a 52a (fol 204) (se fol 52)
FT1845, nr 25 Niels Jensen, bysmed (f. Stærkjær o. 1806- )
+Margrethe Christensdatter (f. Langå o. 1807- )
FT1850/55 Ditlev Jensen, bysmed, (f. Leerbjg. o. 1824-80)
+Johanne Mikkelsdatter (f. Helstrup o. 1826-1908) (Til Gl. Sbv. 23)
FT1890/1901: Kristian Pedersen, smed (f.Hvorslev 1866- ) (R1904 og 1918 får han adkomst til smedejorden (fol 98)
FT21 + Ane Marie f. ØV 1865
VU1916: Matr. nr. 52a 52b 18g 18h 28a

R1883- Anders Bentsen, (f. ØV 1861-1937 i Helstrup)
R1888- Chr. Sørensen,arbm. f.Raasted o. 1857- )
+ Jensine Andersen (f.ØV o. 1865- )
R1899-FT21/30 Anders Chr. Jensen, (f. Vrejlev/Hjørring 1859-1933)
+Margrethe Jensdatter (f. V.Velling 1859-1933)
R1933- Jens Chr. Christensen og sønnen Martin Jensen {kom ude fra "Hotellet" på VV siden vest for Langagervej nr. 7}
R1950- Martha Christensen
R1951/70/78/93/95 Niels Michael Pedersen (1912- ), arbm + V93/95 Karen Margrethe Pedersen


Nr. 26 Matr. nr. 5d (fol 44)
R1857- (fra Søren Sørensen, Langager vej 7y ) til Christen Jensen Horn, Øster Velling (!)
R1883- Laust Pedersen, arbm. (f. Haubjerg (?) o. 1851-)
+ Bodil Marie Ditlevsen, (f. ØV o. 1853-)
se videre nr. 7x
R1897- Frederik Wachman
FT 1901 Thomas S Nedergaard (fra "Thomas Minde", Langå Mark 2)
R1903- Martin Christian Mikkelsen , arbejdsmand
FT 1906 Jens Anker Andersen
R1909- Jens Christian Jensen, (f. Valsgaard 1877)+ Laura f. Torning 1881; 58*
R1918-FT21/30 Anton Marius Madsen Quist,husejer (f.ØV 1883-1956)
+Dorthea Eriksen (f. ØV 1887- ) se matr 4b
o. 1960 Børge Laursen
V70 Otto Finn Pape (1926- ), forfatter + Anni Pape
V93 Jens Eisenhardt
V1995 Peter Pape / Bo Brix + Anna G Nielsen

Nr. 26x Matr. nr. 5e (fol 380)
R1862- Jens Jensen Nørgaard
R1872- Poul Sørensen (f. Stevnstrup o. 1827- ) + Ane Marie Nielsdatter (f. S. Vinge o. 1825 - ) (fra Langagerv. 7z )
R1900- Søren Peter Jensen, arbejdsmand (f 1875-) + Inger Marie (f 1876-)
R1905- murer Anders Kristensen
R1911- Johan Helveg
R1913-FT21- Christen Andersen (Møller) (f. Taanum 1843-1927) +
R1928- skifte Kirsten Andersen, f. Pedersen (f. Grensten 1843-1931) fra nr. 14
R1928- skøde Anton M. Quist, se nr. 26
huset nu nedbrudt.
Nr. 28 Matr. nr. 5g 15i (+ 5khn (fol. 378) {se13b VU 1904}
R1863- Søren Andersen,daglejer (f.Vissing o.1829-1902)
+Ane Margrethe Pedersen (f.Troestrup/Hersom 1839- 1922)
R1922-VU30 (S) Anders Peder Andersen, ugift skomager (f.ØV 1873-1951) se matr. 24b, Bjørnkærvej 19x, hvor han boede. Huset her måske lejet ud.
R1946/70 Jakob Kristiansen + Dorthea Jensine J J (Ditlevsen) Kristiansen (fra "Det gule Palæ", Præstegårdsvej 8x)
V78 Martin Nissen, tømrersvend + Dorrit C Udengaard
V93/95 Peter Skyum + Birgitte Skyum

Nr. 30 "Bjerregaard" Matr. nr. 12a 8g (fol. 80)
-1848 Jens Nielsen Bjerregaard, (f. o. 1771-1836)
+Anne Jensdatter (f. Løvskal o. 1784-1851)
R1849- (sønnen) Jens Jensen Bjerregaard (f. ØV o. 1813-78)
+Anne Marie Rasmusdatter (f. ØV 1831-1916)
R1883- Carl Nielsen,gdr., søn af Niels Sørensen Mand, (f.ØV 1856-1921)
FT21- +Ane Marie Jensine Bjerregaard,datter af forrige ejer J.J.Bjerregaard, (f.ØV 1864-1941)
R1922- (enken) Jensine Nielsen
R1922- Niels Rasmus Vestergaard Sloth(f.i Højbjerg 1895- 1966)+Dorthea Marie Nielsen Bach(f. ØV 1897-1974)
1961/70/95 Jens Sloth, gårdejer + Ida H Sloth
V78 + A K Kærup

o. 1924/27 Anker Bertinus Mønster + Nille Marie Andersen
FT30-skat 1938/40- Niels Chr. Jensen, smed
Martha Andrea Christensen(f.Randers 1892-1967) +Peder Smed Pedersen Møller,
Kristian Møller
V70/95 Johan Ibsen Østergaard, smedesv./smedem + Jytte Jensen Østergaard
V93/95 Per H. Hansen + Marianne F. Pedersen
Nr. 25 Skolen Matr. nr. 2 (fol 8) og matr. 51
lærere:
1841- Ditlev Monrad Ravn, skolelærer og kirkesanger
(f. ØV o. 1819-91), ugift i 1845
+Sara Mathea, f. Carøe (se matr. 47, Langagerv. 15)
(f. Randers o. 1821-87) Viet St. Mortens, Randers 24/9 1845.
1885- Peter Rasmussen Pedersen (f.i Romalt 1859-93)
+ Jensine Antonette Rasmussen (f. 1860- )
1893- Thøger Gungaard (Kristensen) (f. 1867- )
+Marie Kirstine Sørensen (f.i Vium 1865- )
1900- FT30 Jacob Jacobsen Skov (f.i Lundø s. 1871-1934)
+Jensine Christine Andrea Marie Olesen
(f. i Kvols 1875-1951)
1934- Kresten Marius Iversen (f.i Tind 1901- )
+Andrea Kathrine Hansen (f. 1906- )
(ejer: Jørgen Winther, Dagsvad)
1960/62 Poul E. Thomsen, skorstensfejer; til Glentevej 2.
V1970 Robert Christensen, repr. + Doris Stoffer Christensen
1971 Ejner Hougaard Olesen, malermester + Gerda Lotte Olesen
(+ Jens og Gerda Andersen, til Stevnstrup, til Bjkvej 17)
V93/95 Alf B Jensen, mekaniker + Hanne S Jensen
 
Nr. 32 Matr. nr. 50 (fol 408)
R1884- 25/8 skolelærer Ditlev Ravn
R1891- 12/2 Anders Christensen ( Bjk.v 14, Langav. 15 og Vandmøllev. 1)
R1906- 10/5 uhrmager Th. Therkildsen se nr. 34
R1909- 28/1 Murer Andreas Sørensen se matr. nr. 14a, 10a og 1b
R1914- 12/2 Thomas Nedergaard (se matr. nr. 3b)
R1914- 22/10-FT21- Niels Chr. Dengsø, forpagter (f. VV 1872- ) + Kiersten D. (f. Galten 1870- ) (se Præstegårdsvej 1) til Langagervej 34.
R1923- 23/5 Christian Pedersen (se evt. Bjørnkærvej 23)
R1938 7/6 skifteudsk for arvingerne
R1938- sk 7/6 Marius Arvid Hedeby Olson
R1942- 29/1 Andreas Sørensen på 50 9l 7h (se matr nr 10a; Vandmøllevej 1)
R1948- skifteud 5/2 (enken) Helene Jensine Sørensen
R1954- skifteud Marie Therkildsen og Kristen Sønder Sørensen og Eleonora Karlskov
R1954- sk 25/10 Jacob Overgaard + Johanne O.
V70/77/78 Tage Svend Aage Madsen, arbejdsmand + Sophie Marie Madsen
V93 ingen
V95 Jens J Assingbo, kok

Nr. 34 Matr. nr. 43b (fol. 358)
R1888- Laust Mortensen, murer, (f.Langå o.1857- )
+ Jensine Christensen (f. Højbjerg o. 1850- ) (Fra nr. 15)
R1900- Thomas Christian Therkildsen, urmager, og købm.
(f. ØV vandmølle 1862-1914)
+ Cecilie Jensen, f. ØV 1882- )
beboer: Malthe Kristiansen, sadelmager (f. Fastrup 1875-)
+Ane Kirstine Nielsen, f.ØV 1875
+ Cecilie Jensen, (f. Øv 1882- )
R1917- Cecilie Therkildsen (f. Øv 1882- )
R1917-FT21- Harald Nielsen, murer (se Langagervej 14)
R1923- Niels Chr. Dengsø (fra Langagervej 32.
R1926- Søren Andersen Bech
R1926-FT30 Holger Monrad Iversen, (f.Gedsted 1890-1968)
+Karen Helene M. Berthelsen (f.Nr. Holsted 1893- 1935)
V70 Svend Madsen, smedesvend + Karen Cecilie Madsen, købmand
V77 Thorvald Bach, arbm + Niels Bach (fra Gl.S.v. 30)
V93 ingen
V95 Egon Christensen, arbm

Til Ø Velling