Beboere i Øster Velling Nederby 1855-1995
Neikilsvej, Præstegårdsvej, Vandmøllevej

Neikilsvej
Nr. 1 Huset på Neikilsvej 1: Matr. nr. 9m (fol. 246) (se også Matr. 9a; Præstegårdsvej 4)
R1910- Dyrlæge Jens Jensen Sønder (f.Haxholm 1865-1917)
+ Thyra Martine Heidemann (f. København 1869-1917) fra Matr. 45a, Gl. Silkeb.vej 32.
R1917- Dyrlæge Jens Jensen Ejskjer
R1920-FT21- N.M. Schmidt, (f. Viborg 1854- ), particulier
Severine Dengsø, f. V.V 1875
R1921- Nicoline Kristine Hemmingsen, f. Sørensen + Frederik Hemmingsen (se matr. 48, Langagerv. 11)
R1924-FT30 enkefru Ane Nedergaard (fra Matr. 3a);
sønnen Søren Nedergaard bor her også
1932- Katrine Sørensen
1933- Niels Mikael Mikkelsen(f.Hjorthede 1894-1965)
+Jenny Marie Pedersen(f.Vissing 1900-57)
V1970/95 Bendt Mikkelsen, gårdejer og Linda Mikkelsen

Nr.1x hvidt bindingsværkshus med stråtag;
nedrevet o.1968/69
Matr. nr. 13b (fol.88)
R1846- Malthe Christensen Høberg (f.Viborg o.1803-95), skovfoged
+ Ane Kristensdatter(f. Helstrup o.1808-1904)
R1891- Mikkel Ditlevsen(f. ØV 1860-1907) + Ane Jensen(f.ØV 1861-1939), plejebarn af Malthe Høberg; Ane Jensen til VV; viet 1890.
FT1911 Kristian Laursen ( f. 1885- ) + Rose Kristine Ditlevsen ( f. ØV 18/12 1892 - ) + Ane Ditlevsen
R1915- Thomas Sørensen (Skjemt) fra Langagervej 22.
o. 1928 Thomas Skjemt (1845-1937)+Maren Pedersen(1848-1930)
R1929 Niels Peter Nielsen, uldhandler; måske også Maren Nielsen, enke (f. Bjergby 1852)
R1930- Hans Larsen Hansen Fredeskov, feltmajor/frugtavler (1870-1958) +Ellen Johanne Jørgensen, (f.Asaa, Hjørring amt 1894) datter af Søren Jørgensen
(se matr. 25;hertil o.1944-50)
o. 1944-50 Hjalmar Mosberg Sørensen, repr. ure, reservepost + Hertha Andersen; og datteren Sonja f. Grensten 1940, bor her til leje; fra Vogterhus 100 i Stevnstrup, ekstraarbejder ved Statsbanerne i 1940.
1950- huset overtages af Niels Michael Mikkelsen (se nr. 1).

resten af grunden matr. 13b med frugthuset:
nr. 3a ubeboet til ca. 1958
V1970/78/86 Tage Sørensen, arbm/vejformand +
V1993 Jensine Kjerstine Sørensen
V95 Kjeld Hjuler Nielsen og Birte N.

Nr.3b udstykket fra nr. 5
V1978/95 Marius Kristensen Molbo, gårdejer + Severine M, fra matr. 9b

Nr. 4.
V77/78/86 Martha Jensine Hansen (1910-87) + Marie Jacobsen(1887-1977) (fra Gl.Sv 31)
V93/95 Karl Ove Eskildsen + Petra Eskildsen (fra B.kv. 5)

(Præstegårdsvej)
Nr. 2 Selvejergård Matr. nr. 16a (fol. 146) (fol. 124)
+ 7f 10e
R1839- Christen Sørensen (f. ØV o. 1810- )
+Johanne Christensdatter(f. Helstrup o. 1801-)
R1867- Frands Martin Kondrup (f.Randers o. 1839-) +Christine Christensen (f. ØV o.1841-) (se Langagervej 16 og Gl. Silkeborgvej 32)
R1876- Magnus Carl August Lassen (f.Vissing o.1852) +Margrethe Pedersen Kjærsgaard ( f. Vissing o. 1854- ) (se Langagervej 16)
R1884- Poul Emil Hansen (f. Gullev 1855-)
+ viet 1880 Inger Christine Nielsen (f.ØV 1857-)
(Maren Nielsdatter 1821-98) ,enke i 1891)
R1916-FT21- (S) Niels Bjerregaard Hansen(f. ØV 1890- ) + Kristine Hansen
R1923- Rasmus Jepsen Rasmussen
R1927-FT30 Anton Sørensen (1882-1943)
+Christence Marie Frandsen
R1943- (enken)Christence M. Sørensen
R1952- Erling Sørensen og Solvig Sørensen (se Vandmv 9)
V70/95 Ole Sørensen, gårdejer + Anne Marie Sørensen / Christense Marie Sørensen (1888-1976)
3a.
V93/95 Elna Nielsen

3b.
V93/95 Anna Hjuler

3c Jørgen Knudsen
V93 ingen
V95 Karl A. Dannemand, tømrerl. (fra Kragebækken 4, ST)

Nr.4 Selvejergård Matr. nr. 9 (fol. 60)
1838- Erik Jørgensen (f. ØV o.1797-1861)
+Maren Jensdatter (f. ØV o.1804-77)
R1873- Jens Eriksen (f. ØV 1846-),søn af forrige ejer Erik Jørgensen + Karen Christensdatter (f. ØV 1844-)
R1903/VU1904/FT1906 Jens Peter Jensen Bach (fra nr. 8z + Birthe Marie
Vu 1904: 9a 34f 41 8e

1903: Jens Eriksen bygger en ny gård på den udstykkede jord matr. 9f 32h beliggende Sønderskovhedevej 12

Jens Peder Jensen Bach flytter 1907 til Matr. 9h ("Brugsen")

Tilbage er: Jorden omkring landevejen (senere med avlsbygninger):
Og hus(e) m.m. Præstegårdsvej 4
Se: Landbrug Matr. nr. 9a (fol. 50)
Matr. nr.: 9a 9i 34f 34e 15n 7l 8e
R1907- Jens Nicolaj Nielsen, gårdejer
R1909 Jens Pedersen Møller, gårdejer, 9a 34e 34f 41 8e 7l 15n
R1909- Niels Sørensen Nedergaard(1863-1915)
+Ane Therkildsen(1866-1957);ejer, se Matr. 3a, Gl. Silkeb.v. 25, hvor de bor.
1910 dyrlæge J.J. Sønder får skøde på beboelseshus matr. 9m Neikilsvej 1

Nr.5 bygget 1920 af Anton Sørensen
Matr. nr. 18c/9xy (fol.156) [+ 15q el. 19q]
bliver til Matr. nr. 9x 9y i 1928.
R1918-FT21- Anthon Sørensen (1882-1943), se matr. 14a, Præsteg.vej 2)
{+Ane Marie Nielsen (1886-1919)}
+ Christence Marie Frandsen
R1928- Oskar Johnsen (1894-1961)
+Kirstine Marie Sommer (1900-62)
R1930- Rasmus Jensen;se matr. nr. 15g og 6a
R1933- Peder Dengsø (1882-1936)[s.a.Søren Dengsø]
+ Margrethe Hansen; Søren Dengsø boede her også (fra Gl. Silkbv. 27)
lejer på loftet:Sv.Aa. Mikkelsen + Olga;
R1945 (enken) Margrethe Dengsø (herfra til klosteret, Hospitalsg., Randers)
R1945- Sv.A. Mikkelsen + Olga (søster til Martha Ditlevsen)
Efter Søren Dengsøs død 1950 byttede de lejlighed.
R1951- Hans Fredeskov (se nr. 3)
R1954- Søren Fredeskov, søn af Hans F. De boede i Matr. 25, Neikilsvej 6!
Lejer:Evald Jensen
R1955/fra 1956 1/5/70/78 Niels Hammershøj og Nielsine Katrine Hammershøj
(fra matr. nr. 3d Sønderskovhv. 5)
V86 ingen
V93/95 Anni Pape

Nr. 6 Matr. nr.25 (fol.188)
R1837- Niels Christiansen,Kræmmer, husmand og væver (f.ØV o.1810-81),ugift væver i 1845 (til Bjørnkærvej 10, se der)
+ Mette Marie Pedersdatter, (f.Grensten ?? 1814-80)
R1867- skøde 19/7 Ane Marie Hansdatter (*9) (f. Thorning o.1830- se FT1970 3. liste nr.57) eller Stine Hansen, ugift væverske f. Thorning o. 1826- ; se FT1870 nr. 322)
R1872- (gifter sig med) Johan Stephensen,skrædder (f.Skjern o. 1839- ) viet i ØV 18/1 1872
R1885- Anders Sørensen (se evt. Neikilsv. 14)
R1887-FT21/30- Søren Jørgensen (f.Vium 22/6 1859-1942);i ØV fra 1898!
+Nicoline Dusine Andreasen (f.Vindum okt 1865-1944)
FT 1890: hvem bor her??? står huset tomt?
Skat92/VU1936: Søren Jørgensen
VU1945-1958: Hans Larsen Hansen Fredeskov, pens. officer i Frelsens Hær, frugtavler (f. 15/10 1870 i Nørre Lyndelse, Odense Amt - død i ØV 15/3 1958) + Ellen Johanne Jørgensen(f. Asaa, Dronninglund s. Hjørring Amt 15/4 1894 d.a. Søren Jørgensen)

se matr 7l (fol 226) (matr. nr. 7l 8e 34f 9l)
R1910 Else Sørensen gift med Martin Thomassen
R1911 Anthon Sørensen
R1916 Chr. Pedersen (?smeden)

FT1916 A: Anton Sørensen, murerm, handelsm; B: Thomas Nedergaard, enkem.
Anton Sørensen bygger stuehuset ved vejen.
1919: matr. 34f til Poul Emil Hansen

Se matr. nr. 7l 8e 9u (fol 254)
R1919 -1920-FT21a- Jens M. Jensen, maler (f. Spentrup 1891- ) + Ane Katrine Jensen (f. Bjerre 1892- )
R 1923-FT30 -1936-1960- Søren Kristinus Christensen, (1866-1961), karetmager +
V70 Magdalene Kristensen (1891-1977)
V78/93/95 (D)Gudrun Christensen

FT21b: Niels Eriksen (f. ØV 1883- ) + Kristine Eriksen (f. Spørring 1899 - )
(til Bjørnkærvej 10; se Gl Silkeborgvej 23)
Nr. 4b:(til leje)
Laurits Søren Nygaard Gregersen, fhv. boelsmand (1893-1968) +
V70/78 Anna Gregersen (1896-1985)
Nr. 5 Matr. nr. 27b (fol. 211)
R1939- Einer Chr. Jensen(1. ejer) hvorhen i 1948 !!
R1948- Peder Ingemann Nielsen, købmand (til Grensten)
R1949/70/78 Karen Nielsen Bach, syerske (1904-87)
V93 Finn Mikkelsen

Nr. 6 Matr. nr.7l, 8i, 9v og 41b (fol. 422)
R1931/70 Johs. Laursen, murer (1886-1971) Anker Laursens farbror + Abelone Nielsen (1898-1953)
V78/86 Einer Peder Jakobsen (1910- ), medhj. fra Sdrskhv 10)
Søren Peter Jakobsen + Mette Kirstine Jakobsen (til Neikilsv. 7)
V95 Martin Vestergaard + Margrethe Vestergaard (fra Langagerv 5)

Nr. 7 Matr. nr. 27a (fol. 200)
R1843- Niels Jensen(f. Løvskal o.1818-80)husmand
+Karen Pedersdatter (f.Tindbæk o.1811-92) (til Gl. Silkeborgvej 46)
1879- (S)Peder Nielsen, Gl. Silkeborgvej 46.

R1883- Viborg amts Jordemoderdistrikt
FT1880/90: Jørgen Sørensen, gartner (f.Sjørslev o.1830-)
+Ellen Marie Christensen (Tind) , jordemoder (f.Hjermind o.1836-)
FT1901: Oline Jensen (f.Viborg 1852-) distr. jordemoder
R1906-FT21-FT30 snedker Jens Jensen (f. Houlbjerg 1878 -1963) + Andrea Andersen Bak ( f. Vinderslev 1886- 1948)
(saven uden for huset med brædder, lille værksted i huset med brædder på loftet.)
V70/78/93 Einer Kristian Jensen, postbud +
V95 Gertrud Nielsine Jensen

VU1960/70/78 Aksel Peter Johannes Pedersen (1896-1984) + Margrethe Andersen Gram (1895-1977), fra matr. nr. 10d Langagerv.12
fra ca.1984/86 Børge Gram Pedersen, se matr. nr. 9c/7d Langagerv.16 (1943-48)
V93/95 Torben Pedersen + Annette B. Nielsen

Nr. 7 Matr. nr. 15g og 40b (fol. 114)
fra 1930 desuden: 9nso og 15q
Solgt fra nr. 10 "Jens Oves gård" 6. maj 1892 med skøde til:
R1892- Ane Christensen, ugift (f.Voldum 1848-) {hun er moster til Christiane + Jens Christensen Gammelby. De boede her til leje til 1903. Flyttede til statshusmandsbruget Sønderskovhedevej 3}
R1919-FT21- Karoline Laursen, husejerske (f. Galten 1884- )
R1930-FT30 Rasmus Jensen; se matr. nr.18c og 6a
R1930-61 Oskar Emil Johnson (f.Randers 1894-1961)+Kirstine Marie Sommer (f. Skrødstrup, Hem s. 1900-1962)
V70 ???
Søren Peter Jakobsen, fra Prv.6
V78 ingen
V86/93/95 Ib O Johnson, byggetekn + Marianne H Mikkelsen/ Johnson, træindarb

Nr. 8 Matr. nr. 41c
1900- Forsamlingshuset

Nr. 9 Et hus Matr. nr. 29 (fol. 208)
-1860 Fattigvæsenet
R1860- Mads Christensen Holk (?Mads Christiansen f. ØV 1803;se FT1860 s.3 nr.7)
R1863-FT70- Ane Rasmusen, ugift høkerske (f. ØV o.1816-73)
R1873- skifte: (sønnen) Jens Jensen, (f. ØV o. 1852- )
R1874- Niels Jensen (Kølsen)
R1879- Jens Ditlevsen
R1880- Johan Manche, daglejer(f. i Møln, Lauenborg o.1838- ) + Dorthe Jensdatter (f. VV o. 1825- )
R1880- Ane Cathrine Thomassen
R1884-FT90 Martin Hansen, sadelmager (f.Vellev o. 1854- )
+Maren Andersen, modeh. (f. Mammen o. 1860- )
R1892-Skat1892-98- Jens Peter Christensen
FT1901/VU1904-07- Rasmus Larsen, bødker (f.Vadsted 1834-1904)
+ Dorte Marie Jensdatter (f.Terp 1850-1919)
R1905- (auktionsskøde til:(enken)Dorthe Marie Jensen
R1920-FT21- Jens Jensen, arbejdsmand (f. Hvorslev 1990- ) + Bine Jensen (f. Hjorthede 1892- )
R1931 (FT30) Kr. Julius Sørensen, postbud; han er måske blevet boende til leje; se senere;
R1932- Anders Hjuler Nielsen, vognmand m. fl. (se Gl. Silkbv 34)
R1934- Jens Hjuler, gdr, nu eneejer (hvem er det?) (? Jens Andersen Hjuler (f. ØV 1878-1940)
R1935/70/78/86 Christian Julius Sørensen, arbm/handelsmand
(1894-1986) + Asta Sørensen (f.VV 1898-1988)
93/95 Kristian Nygaard

Nr. 8 Matr. nr. 8 (fol. 56)
-1848 Christen Jensen (o.1779-1850), gårdmand
+Hedevig Pedersdatter (o.1790-1868)
R1848- (S) Peder Christensen Therkildsen (f.ØV 1820-1901) sognef. 1891 (gift i Helstrup 1874 med)
+Dorthe Olesdatter(f.Helstrup 1838-1924), datter af Ole Rubach, Helstrup
R1902- (ejer;se nr.8x) Dorthea Olesdatter
R1908- Christen Pedersen Therkildsen (1879-1956)
FT21 +Dorthea Møller(1879-1949)
R1952/70 Peder Therkildsen, gårdejer (1908-) + Marie Sønder Therkildsen, (1910-
ejer: Jørgen Timm;
lejere:
V78 Jens Jensen, tømrersvend + Sonja B Jensen
Poul B Eskildsen, smedesvend + Bodil Eskildsen

Nr. 8A:
V86 Mogens Melchior Jørgensen, boghandler + Jytte Jørgensen
V93 Karsten S. Larsen + Helle V. Nikolajsen
V95 ingen

Nr. 8B:
V86 Jens Christian Madsen, medhjælper
V93 Birgit I. Mikkelsen
V95 Jette C Pedersen

Nr. 8x "Det gule Palæ" Matr. nr. 7a (opr. matr. nr. 8)fol. 106
R1903- Dorthea Olesdatter(1838-1924)
(+Peder Christensen Therkildsen(1820-1901))
til leje:
o. 1936-38 Jakob Christiansen
før 1947 Henrik Jensen

Nr. 8z Det opr. matr. nr. 7a (ca. hvor gården ligger nu) fol 52
1839 Peder Andersen (? Bach) (?o.1754-1838)
+Johanne Jensdatter(o.1777-1837)
R1839- Jens Pedersen Bach(f.ØV o.1810-68)
+Ane Marie Jensdatter(f.ØV o.1816-88)
FT1860 + Karen Mar. Jensen ?
R1870- (enken) Karen Marie Jensdatter,(o.1816-)nok den samme som Ane Marie J.!
R1879- Jens Peter Jensen Bach(1848-1938; 89 år),ugift 1890; enkemand 1901(?) (se matr. nr. 9) . Til Præstegårdsvej 4, Gl. Silkeborgvej 36 og Bjerlev, Hvejsel sogn, hvor B.M.L. dør 1923.
+Jensine Kristensen (?Hjorth) f. i Dalbyneder o. 1862; død ØV 1898 36 år gl.

+Birthe Marie Laursen (f.Hollandsbjerg, Randers amt, 1868-1923))

 

Nr. 10 En gård Matr.nr. 15a (fol. 108)
-1849 Anker Amdisen (f. Vellev o. 1790-1872)
+Karen Jensdatter (f. Vellev o.1783-1850)
R1849- (søn af tidl. ejer: Anker Amdisen, f o. 1790-1872)
Jakob Ankersen(f.Laurbjerg o.1820-95)
+ Ane Katrine Pedersen (f. ØV o.1814-91)
R1893- Christen Therkild Christensen (f.ØV 1865-1949)
{s.a. gårdmand Peder Therkildsen (Therkel) Christensen, f.o.1841-95, og Kirsten Jensdatter f.o.1842-76;senere gift med Nielsine Jensen f.VV o. 1858-1905, nu enke efter Anders Hjuler Rasmussen; Peder Therkel Christensen var s.a. Christen Pedersen og Mette Marie Anchersen, se matr. 16b 4c}
+Mette Marie Sørensen Nedergaard (f. ØV [Matr. 3a] 1871-1905)
R1914- Anton Rysberg Jensen
R1915- Niels Peter Jacobsen
FT1916 Chr. Sørensen + Kirstine Sørensen
R1917-FT21- Peter Sørensen (f. Grensten 1883-1922)
+ Pedermine Marie Nielsen (f. Haslund 1883-1966)
R1922-FT30 (enken) Marie Sørensen
R1954/70/78 Jens Ove Sørensen, (1911- ) gårdejer
John Juul Sørensen, ejer
V86 Henrik J Sørensen + Lone I Jensen
V93/95 Vagn A. Frederiksen, murer + Mona Frederiksen, laborant

Nr. 12 Matr. nr. 6 (fol. 48)
1814-1839 Anders Sørensen Ilsøe(o. 1780-1844)
+Inger Laugesdatter(o. 1790-1837)
R1839- Christen Sørensen (Mand) gårdmand (f. ØV o.1810-93)
+Dorthe Andersdatter (f. ØV o.1815-61)
R1884-FT21/30- Søren Laurits Christensen (f. ØV 1856-1934), søn af forrige ejer Christen Sørensen Mand
+Mette Marie Rasmussen (f. ØV 1861-1928)
R1932 sk. 27/6-V70 (svigersøn) Rasmus Jensen (1907- ) (f. Grundfør 1902-) + Kirstine Kristensen (f. ØV 1896-)
V78/80/95 Otto Andreassen og Birthe F. A.

Nr. 14 Matr. nr. 6e (fol 224)
Huset bygget 1916 - nu nedrevet - og nyt hus bygget 1999.
Andreas Sørensen, murer, bygger huset
R1916/FT16/21 Anders Sørensen, husmand/particulier
(f. Laurbjerg 1841-1935 ! {93 år}) + Ellen Jensen (f. Helstrup 1838-1919)
R1924- Jens Andersen Hjuler (f. ØV 1878-1940) se matr. 5a!
{+Jensine Thomine Sørensen (f. Helstrup 1876-1951)}
R1954- saf. Ingvard Andersen Hjuler, mekaniker (f. ØV {i nr. 18}1906-68) ( se matr. 45a; Gl. Silkeb.vej 32)
R1954/ VU1956 Christine/Christence Marie Sørensen
VU1960 Mikael Andersen
V70 Anna Kirstine Andersen (f. 1903- ) Til De gamles Hjem
V78 Kurt Nielsen, chauffør + Britta R Nielsen
V86/93/95 Ole Simonsen, postbud + Lene S., lærer

Vandmøllevej
Nr. 1 Selvejergaard Matr. nr. 10a (fol. 64)
R1847- Niels Jensen Bjerregaard (f.1821-87)
+Karen Jensdatter (f.VV o. 1813-52) + Maren Nielsdatter, (f. Langå o.1821-98)
R1888 hans enke Maren Nielsdatter
1888- Poul Emil Hansen(f. Gullev 1885-)+Inger Christine Nielsen Bjerregaard,(o.1859-?) d.a. Niels Jensen?
FT1901 (lejer:)murer Anders Christensen Bundgaard (f. Lyngby 1857- ) +Karoline (f. Lyngby 1853- )
R1919- Bertel Thorvald Hansen, f. ØV 1895 og Ingvar Emil Hansen, f. ØV 1896; begge sønner af Poul Emil H. + Inger C N Bj.
FT1921 Ingvar Emil Hansen, sa Poul Emil H. + Inger C N Bj. (f. ØV. 1896- ) + Sesilie Sørensen
R1922- Niels Bjerregaard Hansen, (? f. ØV. 1890 sa. Poul Emil H.; ) se Prgv.2
R1923-FT30 Andreas Sørensen(1881-1945)
+Helene Jensine Jensen Sønder(1884-1954) (fra Langagerv. 11; til nr. 32)
R1947 (enken) Helene Sørensen
R1947/70/78/84 Peter Smollerup Johnsen + Annalise Johnsen (til Langagerv. 16a)
V86/93 Kjeld Hjuler Nielsen, vognmand + Birte Nielsen (fra Langagerv. 16a; til Neikilsv. 3a) V95 Harry E Madsen, isolatør + Else O Madsen
Nr. 2 Matr. nr. 13 (fol. 84)
1840- Niels Sørensen Astrup(f. Vinnum o.1797-1885), gårdmand
+Ane Jensdatter(f. ØV o.1786-1855)
R1851- Christen Nielsen Hvam (f. ØV o.1817-79),stedsøn af forrige ejer Niels Sørensen Astrup, +Maren Nielsdatter (f. ØV 1833-77)
R1880- Ulrich Christian Andersen(f. Demstrup o.1848-1906)
+Ane Nielsdatter(o.1852-81)
+Hedevig A. (f. i Krogh o.1858-1906) (til Langagerv. 16!)
R1899-FT21-FT30 Søren Kjeldsen Hjortshøj (f.Vejlby 1867-1936), ugift 1901; +Laura Mikkelsen(1877-1947)
o. 1940 Flytter gården til Gl. Silkeborgvej 28a)

efter udflytningen: Matr. nr. 13f
Beboelse
VU1945/V70 Søren Bach Nielsen, husejer (f.1896-1978) + Elna Nielsen (også i 78)
Eivind Christiansen, sa. Jacob C.
Tage Sørensen
V70/78/86 Johan Bach Nielsen, kartonnagearb + Aase Nielsen
V70/86 Jørgen Knudsen, handelsmand
V95 th: Tina Jensen
th: René A Møller
tv: Johan Bach Nielsen, kartonarb + Aase Nielsen

Nr. 16 Selvejergård / husmandsbrug Matr. nr. 14a (fol. 100)
+ 14n 39a 39b
R1832- Niels Petersen Bak (f. ØV 1801-65),sognefoged 1845
+Karen Sørensdatter (f. ØV o. 1797-1873)
FT1860 Niels Bak og Karen Pedersdatter?
R1865- Peder Nielsen Bach (f.ØV 1835-1902)
+Maren Jensdatter (f.ØV o. 1830-96)
R1902- Niels (Mann) Nielsen Houlberg
R1914- Andreas Sørensen, murer (se Matr. 48b; Langagerv. 11 og 32)
R1917- Anton Sørensen (1882-1943), tidl. matr. nr.11h; se matr. nr. 18c Neikilsv.5
+Ane Marie Nielsen (1886-1919)
VU1920 Mads Mouritsen, boelsmand (ejer !) {står ikke i FT 1921 og i realregister under adkomster)
her bor Anders Hjuler Nielsen +Kristine Nielsen til leje (fra Terp) (til Gl. Sbv. 34)
R1922-FT30 Peter Villum Nielsen (1894- ) +
Dorthea Marie Nielsen (1899- )
V78/93/95 Kurt Ernshof, specialarb. + Inger E., hjemmehjælper

Nr. 18 Matr. nr. 5a (fol. 32)se også 5b, fol. 36
-1852 Anders Jensen Hjuler (o. 1792-1847)
+Mette Marie Sørensdatter (o.1790-1853)
1852 (enken) Mette Sørensdatter
R1852- (sønnen) Peter Andersen Hjuler (o. 1826-82),søn af forrige ejer Anders Jensen Hjuler
+Inger Nielsen(f. ØV 1841-1903), viet 1862 i ØV
R1887- (enken) Inge Nielsen
R1903-FT30- skifteatt: Jens Andersen Hjuler (f. ØV 1878-1940),
sa PAH+IN +Jensine Thomine Sørensen (1876-1951)
R1914- skøde til Jens Andersen Hjuler
R1926-(separationsbev for) Jensine Thomine Hjuler, (1876-1951)
R1934- (skøde:) Jens Andersen Hjuler
R1940- (skifte:)V70 Peder Andersen Hjuler (1904-74) +
Anna Hjuler (til Gl.Sv 32)
1970/78/95 Johannes Hammershøj + Else H.

Nr. 3 Matr. nr. 8k
V70/78/95 Jørgen Timm, entreprenør og Sigrid Timm

Nr.7.
V78/86 Peder Therkelsen
V93 Viggo Lindbøg
V95 Lejf F Mikkelsen, assurandør

Nr. 9
V78 Erling Sørensen, skadedyrskons (f. ØV 1922-81) se Prv.2 +
V86/95 Solvig I Sørensen


Nr.11
Skoven
V78 Alma P L Madsen, assistent
V/86/93/95 Martin Sørensen, murer + Rita D Jensen, kontorass

Nr. 13A
V93/95 Thorkild B Jensen, lagerarb + Bodil M B Jensen, kommuneass

Nr. 15 Vandmøllen Matr. nr. 20 (fol. 168)
-1847 Jens Thomasen(f. Roby o.1760-1848) ("ane" tip3 til Inga Hørdum, Karup)
+Ane Jensdatter(f. ØV o.1788-1856)
R1847- (sønnen) Thomas Jensen(f. ØV o.1821-1860)gift i 1853 +Jensine Nielsdatter(f.? o.1834-57), viet 1853
R1861- Mariane Jensdatter(f.Borup o.1840-80)
R1861- (gifter sig med) Christen Christensen, (f.Helstrup 1826-1905)
R1896-FT21-FT30 Christen Hvid Frederiksen (f. Grensten 1857-1930) +Dorthea Cathrine Jakobsen (f.Grensten 20/9 1869- 9/7 1954 !)viet Helstrup 1896
R1946 (enken)Dorthea Hviid
R1946- Charles Frederiksen Hviid(1911-53) +Ingrid Marie Sørensen
R1954/70/95 (enken) Ingrid Marie Hviid
Præstegårdsvej
Nr. 1a Præstegård Matr. nr. 1 (fol. 4)
1746- Hans Michael Berg
1787- Ditlev Monrad
1832- Nicolai Conrad Nannestad
1843- Henrik Gøtzsche (f. Ørsted ), sognepræst + Ane Margrethe Hansen, (f. Auning )
1850- Daniel Bøggild (f.Todberg 1799-1885) + Anna Magdalene Jacobsen (f. Gammellund, Morsø 1813-89)
1870- Søren Christian Müller + (f. Kjøbenhavn 1821-1906) +Ida Jensine Frederikke Petrea Gjerding (f. Nysted, Maribo amt 1829-1921)
1882- Christian Theodor Davidsen (f.Åbenrå 1842-1916) +Elisabeth Kirstine Valeur (f. Stauning 1842-1926)
1910-FT21- Ivar Ammitzsbøl (1857-1930)+Ida Gustava Alma Brincher (1876- )
1927- Aage Sletten (1889-ca. 1972)+Emmy Madsen Hindsholm (1892-ca. 1971)
1960/70 William Peder Kærup (1903-70)+ Anna Kirstine Skjerk (1905-97) (til Langagerv 30)
1970/95 Karl Erik Jensen + Minna Kristine Rask Jensen

Forpagtere:
Søren Bech
FT1916 Niels Kristian Dengsø f. 1872 +Kirsten Dengsø f. 1870
1923: N. Chr. Dengsø (se Langagervej 32)

Nr. 1b Forpagterbolig Matr. nr. 1
bygget 1927 til:
FT30-1929- Kristen Nielsen Nedergaard (f. ØV 1898-1971) sa NSN (Gl.Sv 25) + Kirsten Marie P Hvid (f. ØV mark Bjkv 6, 1905-70)
1947/70/86 Thomas Jørgen Christensen og Anne Margrethe Christensen
V93 Karl Erik Fisker + Birthe Koudal Sørensen/Fisker
 

Nr. 17 "Skovgaarden" Matr. nr. 15d (fol. 120)
-1858 Jakob Anchersen(f.Laurbjerg o.1820-95)se Matr. 15a
+Ane Katrine Pedersdatter(f. ØV o.1812-91)
R1858- Amdi Anchersen (f. Vellev/Laurberg o.1816-74) ?
( ?? s.a. Ancher Amdisen (se Matr 15a))
+Ane Johanne Nielsen(f. V.V. o.1832-72)
R1875- Christen Sørensen Bonde (f. i V.V. 1834- )
+Karen Marie Christensdatter(f.Bjerregrav 1822-)
R1904- Jens Hummeluhr Jensen ( f. Hvorslev 1870-1912) +Maren Rasmussen (f. Edderup, Randers amt 1879- )
R1915 (enken) Maren Hummeluhr Jensen
R1915- (gifter sig med) Niels Hjuler Andersen
R1915- Anthon Marius Christensen
R1919-FT21- Jens Bjerregaard Nielsen (1884-1923)
+Marie Jensen Koudal (f. Aidt 1890-1963)
R1937(skifte)- (enken) Marie Nielsen
R1950- (S) Jens Koudal Sørensen
1962/70 Børge E Christensen, gårdejer + Inger Lise Christensen
1971/95 Anton H. Overgaard og Else J Overgaard

Nr. 19 "Skovagergaard" Matr. nr. 7c (fol. 70)
R1877- Laust Sørensen (f.Aalum o. 1849- ) +Ane Jensen (f. ØV o. 1853- )
R1888- Thomas Christensen (f. Helstrup 1862-1917)
+Mette Marie Larsen(f. Vindum o.1866-91)
+Karen (f. O. Hornbæk 1867-)
R1917-FT21- Lars Christensen (1896-1970)
+Jensine Martine Jensen(1896-1970)
V70/78/86 (S) Elmer Marius Christensen og Asta M Christensen
V93/95 Gunnar V. Lorentsen, cand. jur. + Annette Lorentsen, professor

Tilbage til Øster Velling sogn