Beboere Øster Velling Landevej og Dagsvad 1855-1995
Gl. Silkeborgvej
Nr. 7 "Elbækgaard" Matr. nr. 1hi 13i (fol. 10)
(stude i kampestenshus)
Ejere:
R1880- Christen Larsen, V. Velling;( -16.jan1903)
+Maren Christensdatter
R1903- Maren Christensdatter
R1903- (søn:)Lars Christensen, (først gift 50 år)
beboere/ejere:
R1936-R1955- (søn,ungkarl:)Christian Peder Christensen,
bygger gården o. 1936
o. 1960 Hans Egeberg
VU 1965 Svend Lanng
1971 (lejer:) Egon S. Jensen (til kirkebakken 23)
1971/73/77/78/81/83 Oscar Laursen (1927-86), bor privat her, smedemester + ? (til Bjerregårdsvej 1, Stevnstrup)
1983- Niels Hjuler, sparekasseass + Elin Hjuler (fra Bjkv. 13)
V95 Niels Hjuler, sparekasseass + Birte H Sørensen, hjemmesygepl

Nr. 9 Matr. nr. 1m (fol. 354)
bygget 1917 til Ane Hvid Nielsen,(f. -1923) (Anna Margrethes bedstemor)solgt til "moster" i VV (? Ane Christensen ? se nedenfor).
-1926 lejer:Jens Christian Christensen,arbm. (f. ØV 1891-1968)
+ Kirstine Mikkelsen (f.Helstrup 1892-1974)
1929-FT30 Martinus Hansen (se Langagervej 18)
o. 1936 Ane Christensen, husejerske
R1937- Rasmus Edvard Sønder (se Bjørnkærvej 12)
R1939- Jens ("Lime") Kristensen, bestyrer Ravnholt, (f. Fausing 1890-1940) +
R1942- (enken) Kirstine Marie Sørensen/Kristensen (f. Sdr. Vinge 1900-71)
R1952 Erling Sørensen (se Præsteg.vej 2 og Vandmøllevej 9)
R1952/70 Kaj Pedersen (1916- ), arbm. + Anna (Thunboe) Pedersen

  Langå Mark
Nr. 2 "Thomasminde" Matr. nr. 3b (fol. 22)
R1889- Thomas Sørensen Nedergaard (f.i ØV 1864-1943)
+ Severine Sørensen (f.ØV 1866-1908 i Grensten) til Langagervej 26 og 32.
R1892- Katrine Bork
R1894- Jens Andreas Mikkelsen
R1896- Jørgen Christian Mikkelsen, kaldet Kjær
R1897- Th. Nielsen Hougaard
R1898-FT21 Søren Nielsen(f. i Vinkel 1855- )
+ Ane Jensen (f. Svenstrup 1861- )
R1930-FT30 Morten Nielsen Overby, gårdejer (Fjaltring 1891- ) + Anna Margrethe Lund (f. Engbjerg 1895- ) + Erika Lund, enke (f. Skanderborg 1855- )
R1935- Jens Chr. Mikkelsen
R1945- Harald Jacobsen
R1946- Chr. M. Hougaard
R1946- Chr. Jensen
R1950- Egon Adam Christensen
R1953- Jens Aagaard
R1953- Sigfred Hald
o.1960 Anna Christiansen
V1970 Ole Bomholt, arbejdsmand
o. 1971/72 Jens Bonde Jensen
V1978/95 Ole Karst, dyrlæge + Grethe E. A.Jensen/Karst, cand.pharm

Nr. 3
V1978 Regnar H. Bertelsen + Agnes R Helms
V1995 ingen ??

Nr. 4 Matr. nr. 3ef (fol. 238)
R1910/20-FT30 Niels Kristian Jørgensen Fisker (f. ØV 1886- )
+ Kathrine Marie Bendsen (f. Vrangstrup 1890- )
+ Peder Fisker Nielsen, enkemand, (f. ØV 1853- ) (fra Bjørnkærvej 10)
R1932- Søren Peter Jakobsen(1899-1976)
+Mette Kirstine Jønsson(1907-72)
V1977/78/95 Anders C Mikaelsen, medhj

Nr. 5 Matr. nr. 15f (fol. 398) et lavt gult hus - (tidl. Randersvej 51)
R1876- Søren Christensen, tækkemand(1846-1913)
+Nikoline Eriksen(1848-1909)
FT1916 Erik Christensen(søn af S.C.+N.E), ugift 1916 (f.ØV 1885-1941)
FT21 +Karoline Jensen (f. Randers 1888-1972)
R1947 Caroline Christensen
R1948- Poul Erik Christensen
V1970 Søren Christian P P Christensen, arbejdsmand
1976/77/78 Aksel F Ruppert, tankforp + Sonja F Ruppert
V1995 Poul Severinsen, repræsentant + Sonja Ruppert (hesteudstyr, hunde og katteartikler)


Nr. 6
Matr. nr. 3g (fol. ca 242)
R1900- Niels Thøger Thomassen Nedergaard
FT 1911 Thomas Nedergaard se matr. nr. 3b
R1915- Jens Andersen Elgaard + Kirstine Elgaard
R1918-FT21 Mourits Mouritsen, landmand (f. VV 1882- ) + Karen Marie Kristiansen (f. Brønderslev 1877- )
R1951- Jens Egon Elgaard ( f. Nødager 1918-89) + Edith Vestergaard (f. Hjermind 1919-75) til Randersv 59
VU 1960 Eivind Pedersen
?? Knud Laursen
V1978/95 Anders Vestergaard + Else V.

Nr. 7
V1978 Arne B Johansen, træind arb
V1995 ingen ??

Nr. 9 (tidl. nr.1) Matr. nr. 15l og 15bc (fol. 414)
R1911- Lars Nielsen Eriksen (f. S.Vinge 1877- )
+ Vilhelmine (f.Terslef s., Sjælland 1870- )
R1913-FT16 Otto Valdemar Kristensen + Ane Kristensen
R1918-FT21/30 Niels Laursen, statshusmand, (f. Langå 1886- ) + Sofie Kirstine Sørensen (f. Langå 1888- )
R1948-V70/77/78 (S) Kristian Bøgelund Laursen, husmand + Annalise Laursen
V1995 René R Laursen + Anne V D

Nr. 11 Matr. nr.11n fol 237
R1947- Mikkel Christen Christensen (byggede huset) (f. Testrup, Rinds h. 3/8 1874- ØV 26/11 1964) + Nielsine Laursen (f. Voldum 1872 - ØV 1934) fra Langagerv. 5
V70 (datter) Anna Rasmine Christensen (1915-70), ugift syerske
V77 Kjeld Hjuler Nielsen, chauffør + Birte Nielsen (til Langagerv. 16a)
V78 Anders Hjortshøj + Karen M. Hjortshøj (se Gl. Silkeb.vej 28a og b)
V79 Ejner R. Kristensen, fabrikant
V93/95 Ken Munk + Maibritt Thorsen

Nr. 13 Matr. nr 11o fol 241
R1952/60/70/95 Gunnar Thorvald Jensen

Nr. 15 Matr 11m
efter 1960/70 Jens Hviid Sørensen (1897-1975) +
V77/79 Marie Ottelie Hviid/Sørensen (1902- ) (fra nr. 17)

Nr. 17 "Damgaard" Matr. nr. 17a (fol. 136)
?? Jens Mikkelsen,(f.Langå o.1790-1860) Gårdmand
+Hedvig Nielsdatter(f.V.Velling o.1795-1846)
+Ane Kathrine Christensen(f.Lee o.1816-)
1850 Mikkel Jensen (f.ØV o.1826-54)
(enken) Ane Marie Pedersen(o.1826-v2.1854-1856)
R1855- gifter sig med)Jens Pedersen, Stevnstrup;
(o.1821-91)
R1891- (enken) Maren Rasmussen f.Grensten o.1830-1905)
R1895-FT21- Jens Laursen Sørensen(f.Grensten 1858-1928)
FT30 +Ane Jensen Hviid (f.Grensten 1861-1940)
R1928- (S)Jens Hviid Sørensen (1897-1975) + Marie Hviid (1902- ) (til nr. 15)
1962/70/95 Vagn Marius Hansen (1930- ) + Tove Hvid Hansen (da JHS)

Nr. 23 "Kirkehuset", nu nedbrudt Matr. nr. 3i 45b (fol. 402)
45b:0-0-0-1/4
R1877-sk 11/1 Ditlev Jensen,smed (f.Lerberg o.1825-80) +Johanne Mikkelsdatter (f.Helstrup o.1827-1908) (fra Bjørnkærvej 23); enken bor her stadig på aftægt FT 1901; FT1906 er hun flyttet hen til sønnen Mikkel D. Neikilsvej 1x.
R1886- sk 19/5 Mikkel Ditlevsen (f. ØV 1860-1907)(til Matr 13b, Neikilsvej 1x)
R1897- Christen Nave Simonsen
R1899- Christen Jensen, skrædderm. (f.Vejstrup, Svendborg amt 1845-1914)
+ Maren Kristoffersen, dameskrædder (f.Skaarup,Svendborg amt 1854-)
R1906-FT21 (S) Johannes Emanuel Jensen, arbejdsmand (f. Skaarup s.) + Hulda Jensen (f. Husby s. ) + "bestemor" Maren Jensen, enke (f. 1855 Skaarup s. - )
R1921- Jens Peter Nielsen
R1927- Kresten Frandsen (træskomand) + Maren Mouritzen (tidl Faarvang)
R1944- sk 1/2 Niels Eriksen(f.ØV 1883-1955) (se Bjørnkærvej 10)
+Inger Kirstine Jensen f.Nr. Vinge (1899-1958) V70/77 Krestine Kristensen
V78 Bjørn Jensen, tjener + Esther Jensen

Nr. 24 "Ravnholt" Matr. nr. 1cdefg
Helstrup Matr. nr. 1:
1878 Rasmus Hvid Nielsen (1848-1914)
1879 ---- 5d 27d 28f med 9c 27i
1902 1c ....ØV og 1H
1917 skifte Ane Hvid Nielsen (1845-1923) datter af Christen Lassen og Maren Christensdatter, V.Velling
Chr. Laugesen Bach
1918 ---
---
1903- Rasmus Hviid Nielsen, (f.Helstrup 1848-1914) gift 1878
+Ane Christensdatter (f.V.Velling 1845-1923)datter af gårdejer Christen Lassen og Maren Christensdatter, Vester Velling
[kohus 1906; stuehus 1908]
en "kusine" opfødt der: Christine Christensen (f. Skaun, Vinding 1898) gift Helstrup 1928 med Jens E Nordentoft.
1914-17 med bestyrer
1917-FT21 (enken) Ane Hvid Nielsen (1845-1923)
1917- bestyrer: Kristen Laugesen Bach
1918/70 FT21/30 Kristen Laugesen Bach (1890- ) +
V77 Olivia Bach (1886-1975) / Rasmus Hvid Bach, forpagter
V78 ingen
V93 Henrik R. Thomsen + Tony B. Wright

  Randersvej
(sidste hus inden Langå sogn)
Nr. 47 Matr. nr. 8b 16g 15y 16k (fol. 58 og 339)

R1859 Jens Jensen Bjerremand (f. Grensten o.1834-92) + Ane Laustdatter(f. Langå o.1835-)
R1893 (enken) Ane Jensen
R1893- Søren Jacobsen
R1894 Niels Christian Jensen
R1894- Johan Andersen(f. Langå 1845-1903)
+Nielsine Eline Sørensen(f. Langå 1875-1949)
R1905 skifteatt- (enken) Nielsine Eline Pedersen
R1905 vielsesatt-FT21/30 (gifter sig med) Niels Jensen(f. Almind 1864-1925)
(enken) Nielsine Jensen(f.Langå 1875-1949)
R1940- Anton Skjødt
R1944VU1945/56 Laurits Ejner Pedersen
1959/60/70 Thomas Andreas Marius Nielsen, mejerist; se nr. 76 + Anna Jensine Nielsen (fra nr. 55) (nu Bøgebakken 15, Stevnstrup)
V1978 Arne S. Drescher, mekaniker + Linda Drescher
V93/95 Peer S. Sørensen, murersvend + Inge M. Sørensen, ekspeditrice


Nr. 49
V1977/78/95 Kaj Ove Kristiansen, fabrikarb + Aase R. Kristiansen

Nr. 51 (nu Langå Mark 5)

Nr. 53 Matr. 15x (se nr.70) gult murstenshus
V1978 Ingolf Marinus Kristensen, savskærer/repræsentant, lagerforv + Anna Lise Kristensen (fra nr. 70)
V93 Preben S. Orsval + Rune O.

Nr. 55 (boligen) Matr. nr. 15k 15s
1968- Jørgen Winther, fabrikant + Oda Riishøj Winther

Nr. 57 Mat 15g Fol 152
R1887 Andelsmejeriet Dagsvad
Andelsmejeriet ophørt 1/10 1968 - nu Gl. møbler
FT 1890 Niels Mathias Jensen, mejerist ( f. o. 1866- ), ugift
FT 1901 Anders Marius Andersen, mejeribestyrer (f. Lading 1865)
+ Clara Mathilde Jensen (f. Astrup 1876- )
1922/37-FT21/30 Peter Bødker Jensen Vammen, mejeribestyrer(f. Vindum 1878-
+ Karoline Holm (f. Albæk 1885- )
o.1945/54 Arthur Christian Jensen,mejeribestyrer (1913-80)
+ (Datter) Rigmor Harriet Vammen
1948-59 Andreas Nielsen (til nr. 47)
1959-68 Sigfred Nielsen, mejerist + Gudrun Berg Nielsen (til Sønderskovhedevej 2)
V1968/V70 Johannes Jensen, snedker + Poula Marie Jensen
V1978 Erik Ole Jørgensen, møbelhandler + Jytte Jørgensen
V93 57A: Gregers Petersen
V1995 57A: Peter H Schødt, forvalter + Annie Hansen, lægesekretær
57C: Rasamalar Vallipuram

nr. 58-60-62 ad markvejen
Nr. 58 Udskildt fra "Martens" ejendom (se nr. 60)
V1970 Jørgen Dengsø Jensen, tømrer + Kirsten Marie H A Jensen
V1978 Jørgen Dengsø Jensen, tømrer
Hans J. Jensen/ Arne D. Jensen/ Else T. Jensen
V1995 Hans I D Jensen, Thomas F Brøns

Nr. 59 Gård Matr. nr. 15e (fol. 122)
(gården lå opr. På den anden side af amtsvejen! Gården brændte og blev flyttet.)
R1866- Niels Olesen (f. Gerning 1836-88)
+Kirstine Pedersdatter (o.1837-67) og +
(enken) Kirstine Christensen (f. N. Onsild o.1843-)
R1899-FT30 Christen Sørensen, daglejer (f. Raasted 1856- 1935) +(Jensine Andersen (1865-90)+ Christine Olesen (f. ØV 1875-1942) ?datter af Niels Olesen?
R1942- Karl Andreas Madsen
R1943- Jens Thøger Rasmussen(1887-1946)+Ane Mette
R1947- Ane Mette Rasmussen
VU 1960/78 Jens Egon Elgaard,købmand + Edith Vestergaard/Elgaard (fra Langå Mark nr. 6)
V1995 Jens Winther + Tine Pedersen

Nr. 60 Matr. nr. 8c (fol 394)
R1867- Hans Joachim Martens, uldspinder (f. Pløen o.1826- 1900) + Ane Jensine Vater (f. Viborg 1821-1912)
R1887-FT21 Carl Christian Martens, elektriker, fabrikant (f.Lerbjerg 1866-1950)
+ Mariane Knudsen(f. Mejrup 1868-1953)
R1954- (skifte) Hans Christian Martens m.fl (f. ØV 1898-
R1954/56- Anna Sørine Rasmussen
VU 1960 Niels Dengsø Jensen (se Randersvej 82)
V1970/78/95 Ejner Madsen, fabrikant + Birtha Madsen

Nr. 62 Matr. nr. 16i (fol. 130)
R1875- Niels Sørensen Skjemt
R1877-FT21 Henrik Rasmussen (f.Mammen s.(?Lee) 1842-1927) +Maren Sørensdatter (f.Enslev huse, Vellev 1846-1923) + ????
R1927-FT30 Else Marie Knudsen (f. VV 1876- ) + Laurids Peder Jensen (f. Ølstykke 1879-) + Jørgen Jensen (f. Næstved 1901- )
R1930- Jørgen Jensen (se ovenfor)
R1934- Thorvald Jacobsen
R1936- Niels Christensen
R1939 Thorvald Jacobsen
R1939- Tage Reichs
R1942 Einer Ravn
R1945/70/77 Aage Viggo Minddal (Jørgensen), gartner + Selma Lilly Minddal
V78 ingen
V93/95 Kaj Ejvind Minddal, gartner

Nr. 64
V1970/78/95 Anders Hviid, chauffør/gravemester + Jonna Hviid

Nr. 66
V1970/78/95 Erhard Kirk, overass + Else Kirk

Nr.68
V1970/78/95 Niels Østergaard Ditlevsen,murer + Aase Ditlevsen

Nr. 70 Matr. 15x ?(se nr. 53) bygget 1960!
VU 1960 Ingolf Marinus Kristensen,lagerforv + Anna Lise Kristensen (til nr. 53)
V1970/77/78 Kristen Nielsen, træind.arb / Jens Østergaard Hauskov, fhv. gdr.
V1995 Ruth E. E. Hougaard

Nr. 72 "Hvilen" Matr. 15aa bygget 1960!
VU 1960/70 Ane Mette Rasmussen (1891-1979) fra nr. 59; enke siden 1946.
V1977/78 Niels Aage Møller, tømrersvend + Ingrid B Møller
V1995 Peter Kristensen, kok + Britta E. Kristensen

Nr. 74 Matr. 15ø
VU 1960/70/78/95 Holger Christensen, fabrik arb + Tonni B. Christensen (fra Grensten, Tangvej ??)

Nr. 76 Matr. nr. 15y (fol 339)
R1955- Andreas Nielsen se nr. 47 (kun hønsehus her)
V1970 Kaj Ove Kristiansen se nr. 49
V1977 Harry Hougaard Nielsen, montør + Ilse K Nielsen
V1978 ingen
V1993/95 Lise N. Philipsen + Bente E. Møller, pædagog

Nr. 78 Matr. nr. 15t (eneste hus i 1959 på den side af vejen)
1953- Elvin Pedersen (1. ejer)
VU 1960/70/78/95 Verner Kjær Jensen + Lilly Marie Jensen

Nr. 25 "Lyagergaard" Matr. nr. 3a (fol. 12)
-1859 Niels Sørensen Nedergaard(f.ØV 1788-1863),gårdmand
+Dorthe Jensdatter f.Helstrup o 1805-57)
R1859- Søren Nielsen Nedergaard (f. ØV o.1827-98)
+Inge Thomsen (f. Helstrup o.1844-1930)
søn af NSN og Malene Jensen
R1894- Niels Sørensen Nedergaard (f.ØV 1863-1915;søn af Søren N.Nedergaard)
+Ane Therkildsen (f.ØV vandmølle 1866/68-1957; død i Neder Romalt hos søn)
R1918-FT21 (enken) Ane Nedergaard (til Matr. 9a, Neikilsvej 1)
? fru Sparre ?
R1925 (SK17/10)- Andreas Albrecht Nielsen, "Amerikaneren"
R1927 28/4-FT30 Jens Magnus Stæhr + Maren S.
1961/70/78/95 Jens Koudal Sørensen + Agnes Sørensen

Nr. 26 Matr. nr. 1n (fol. 30)
R1949/70/78 Kristian Bach, tømrermester + Magdalene Bach
V78/95 (S)Frits Ø Bach, tømrersvend

Nr. 27 "Vestergaard" Matr. nr. 4a (fol. 16)

1814-1853 Christen Jensen den Unge, gårdmand (f. ØV o.1778- 1850)
+ Dorthe Nielsdatter (f. ØV 0. 1788-1852)
R1853- Anders Jensen (f. Overfussing o. 1817-74)
+ Karen Christensdatter, da.forrige ejer (f. ØV o. 1823-65)
R1876-FT21 Søren Dengsø Pedersen (f.VV 1853-1950) (til Neikilsvej 5)
+Ane Nielsen (f.VV 1854-1919)
R1933- Johannes Jacobsen Skov (1903-63) + Laurine Christensen Bonde (1910-43)
1964/70/95 John Juul Sørensen + Hanne Marie Sørensen

Nr. 28a Matr. nr. 13a (fol. 84)
Den udflyttede gård (se Vandmøllevej 2): 1940/41- ; stalden 1930.
{R1899- Søren Kjeldsen Hjortshøj (f.Vejlby 1867-1936)
+Laura Mikkelsen (f.Faarup 1877-1947)}
R1937/70/77/ (SS)Anders Hjortshøj (1905- ), gårdejer + Karen Margrethe Hjortshøj og Bernt Hjortshøj (1908- ), gårdejer
V78/95 Jens Hjortshøj + Grethe Østergaard Hjortshøj /Benrt Hjortshøj (1908- ), gdr


28b
V79 Anders Hjortshøj, gårdejer +
V95 Karen Margrethe Hjortshøj

Nr. 29 "Skovsbo" Matr. nr. 9k (f.222)
R1908- Jacob Jacobsen Skov, lærer (f.Lundø 1871- )
+ Marie Olesen (f. Kvolds 1875- )
o. 1936- Marie Skov, enkefrue
R1952- Johanne og Valborg Skov
1975/77 Christian Frandsen, landbr.medhj. + Ketty C Frandsen
V95 Jakob Østergaard + Hanne B Mortensen

Nr. 30 Matr. nr. 11a (fol. 72)
? Søren Rasmussens enke
R1839- Niels Sørensen Mand, gårdmand, (f.ØV o.1806-83;s.a. Søren Rasmussen)+Kirsten Marie Andersdatter (f.ØV o. 1824-48)
R1887- (enken:)Dorthe Marie Jensdatter (f. Niær prg.
o. 1830-1913)
R1894-FT21/30 Jens Nielsen Bach(f.ØV 1854-1931)
+Dorthe Marie Eriksen (f.ØV 1868-1949)
R1941 Niels Mann Nielsen Bach, gårdejer (1898- )
+ Thorvald Nielsen Bach (1909- ), arbm
V95 Vagn Sloth + Inge Sloth

Nr. 31 Matr. nr. 9z (fol 348)
R1948 Chresten Sønder Sørensen (byggede huset)
o. 1960/70 Hans Marius Hansen ( ), overpolitibetjent +
Martha Jensine Hansen (1910-87) og Kirsten Marie Jacobsen (1887-1977)
V93/95 Bendt S. Nielsen, blikkensl.lr. + Lene Pedersen

Nr. 32 trende stykker gadejord; Matr. nr. 45a (fol. 400)
R1876 Frands Randrup (se Matr. 16a og 9c); fraskilt fra:
R1876- Inger Christine Christensen
R1890- Anders Lars Christensen
R1901- Jens Jensen Sønder, dyrlæge(f.Haxholm 1865-1917) +Thyra Martine Heidemann (f.København (1869-1917) til Neikilsvej 1
FT 1911 Harold Nielsen (f. Løgsted Aalborg amt 1886- )
+ Anine Marie Nielsen (f. 1887- )
R1911- J. Jensen og A. Sørensen (på 45a)
R1916- N. Chr. Nielsen, papdækker + Ane kirstine Sørensen (f. o. 1873- ) syerske
R1920-FT21 Anton Hansen, træskomand (f.Kastbjerg 1859-1937)+ Helene Robel (f.ØV 1862-1915) fra Langagerv. 3
R1937- Ingvar Andersen Hjuler, mekaniker (f. ØV 1906-68), sa Jens A Hjuler
(matr 5a)
V77 Peder Andersen Hjuler (1904- ) +
Anna Hjuler (fra Neikilsv.18)
V93/95 Emmy Jensen

Nr. 34 Matr. nr. 46 se 11f (fol. 392)
R1867- Peder Nielsen, skomager og høker + landbrug; se FT 1901 og 1911
FT1901 Peder Nielsen,detailh., (f. Tindbæk 1841-1927); 1.æ.Maren Madsdatter (f. Hammershøj 1846-96)
+ Maren Thomsen (f. N.Borup 1852-1933)
R1911-FT1916 Søren Emil Christensen, vognmand og købmand + Mariane Kristensen og desuden: Peder Nielsen og Maren Nielsen !
FT1921 Anthon Sørensen, paptækker (F. Torup 1894- ) + Severine S. (f. ØV 1898- )
Og Peder Nielsen + Maren Nielsen !
R1922-FT30 Anders Hjuler Nielsen (f.ØV 1893-1963) +
V70 Christine Pedersen (1896- )
V70/78 Anker Hjuler Nielsen(1916- ) + Mary Nielsen

Nr. 34a
V95 Mary Nielsen

Nr. 34b
Michael H Nielsen + Jane E Pedersen


Nr. 36 Beboelseshus Matr. nr. 9h
VU1907 12/9 - Jens P. Jensen Bach (f. ØV 1849-1938) + Birthe Marie (f. Hollandsbjerg 1868-1923)

Brugsen Matr. nr. 9h fol 250
R1916 skøde til Øster Velling Brugsforening på 9h
uddelere:
o. 1921/23-FT21 Søren Sørensen, uddeler (f. Torning 1887- ) og Dagmar Moeslund (f. Torning 1886- )
o.1925/28/32/36-FT30 Søren Peder Nielsen, uddeler (f. ? Tingring 1894- )
og Julie Antoinette Kristine Vinther (f. ? Sjaksrode 1900- )
V1970/78 Haakon Pedersen, uddeler + Elin Pedersen

  Sønderskovhedevej
Nr. 1 Matr. nr. 21 7gik (fol. 172)
? Mogens Madsen
R1843- Christen Nielsen Bjerring, husm. og daglejer (f. Skjern o. 1806-62) + Ane Kirstine Christensdatter (f. Ørslev Kloster o. 1812-57)
R1862- ?(?datter) Johanne Christensdatter (f. Skjern o. 1836-)
R1863- (?gifter sig med?) Jens Christiansen (f. Vorning 1830-)
+Johanne Christensen(f. Skjern 1836-)
R1912-FT21/30 Niels Bertel Jensen(1873-1952)
+ Karen Kristensen Molbo(1884-1963)
R1949/V70/77/78 Karl Bertel Jensen, gårdejer + Helga Steen Jensen
Kurt Johnson
V1995 Aage Højlund, gårdejer + Gerda M. Højlund

Nr. 2
o. 1966 Christian Sørensen + Vilna Sørensen
1968-73/77/78/95 Sigfred Morten P. C. Nielsen, mekerist + Gudrun Berg Nielsen


Nr. 3 Matr. nr. 13e (fol. 94) - fra Matr. 1k (fol 2 og fol 21)
R1905-FT21/30 Jens ("Gammelby") Christensen, statshusmand (f. Vorning 1875- 1955) + Christiane (f. "Bjørnkærgaard" 1880-1962) (fra Neikilsvej 7)
R1944/70/95 (S) Thorvald Marius Christensen, gårdejer + Edith Kirstine Christensen (se Langagv. 9 - de byttede)

Nr. 4
V1970 Laurits Adam Joachim Laursen (f. Tved s 1900-73) +
V1977/78 Laura Sørensen/Laursen ( f. Helgenæs 1905-80)
+ F M Kondrup, medhjælper
V1995 Dorrit Christiansen

Nr. 5 Matr. nr. 3d (fol. 198)
R1904- Laust Pedersen (til Matr.nr. 36c, Bjørnkærvej 8)
FT 1906 på matr. nr. 36a(se matr. 16d og 5d)
R1908- Martinus Laurits Christoffersen (f.Langå 1860- ) + Martine (f.Vinge 1851- ) (fra matr. nr. 36a;tidl. Matr. nr. 19a; Bjørnkærvej 8 og 6)
R1916- Peder Hammershøj(f.Ørum s.,Sønderl.h. 1885-1919)
R1922- (enken) Nielsine Hammershøj
1922- (gifter sig med den afdøde mands bror: )
R1924-FT30 Niels Hammershøj
R1955/70/78/95 Viktor Edvard Johnson, gårdejer + Inger Herrstrøm Thygesen, husbest inde

Nr. 6 "Syagergaard" Matr. nr. 10b (f.68)
R1839- Niels Jensen, gårdmand (f. ØV o. 1800-70)
+Bodil Nielsdatter (f. ØV o. 1794-1867)
R1867- plejebarn: Henrik Andersen (o.1843-68) +
R1870 (?enken) Kirsten Andersdatter
R1870- (gifter sig med) Hans Peder Jensen (f. Vorning 1838-1917)+Kirsten Andersen(f.Langå 1843-1917)
R1918(skifte) -FT21 (?datter?) Andersine Martine Jensen
R1941- Jens Pedersen Jensen
(sønnen) Hans Chr. Jensen
1969/70/95 Martin Sørensen, gårdejer + Inga Sørensen, husassistent

Nr. 8 Matr. nr. 5r 17b (fol. 140)
-1859 Søren Mikkelsen, gårdm (f. Langå o. 1792-1854)+ Kirsten Christensdatter (f. Langå o. 1800-59)
(datteren) Maren Sørensdatter (f.ØV o. 1825-1904)
R1859- (gifter sig med) Niels Christensen (Terkelsen) (f. Helstrup o.1831-74)
+Maren Sørensen (f. ØV o.1825-1904)
R1900- Christen Pedersen Bach(f. Taanum 1853-1919)
FT21: +Ane Christensen(f. ØV 1862-1933) viet ØV 1883 11/10.
R1930-FT30 (enken) Ane Christensen Bach
R1930- (deres søn:)Christen Christensen Bach (1901-77) +Sofie Rabæk(1913-57)
VU 1960 Henning Christian Møller Jensen, landmand
o. 1973/77/78/95 Henry Møller, værkfører + Inga M. Møller, laborant (fra Munkholmvej 2)

Nr. 10 (nu: LOR - Rideskole) Matr. nr. 4d (fol. 28)
R1855- Niels Christensen (f.ØV o.1825-59)
R1880- +Ane Christine Jensdatter(f.Almind/Vraanum? o.1826-)
R1889- Christen Andersen(f.Taanum 1843-1927)enkem. i 1890 +Marie Nielsen(f.o.1849-89) +? Kirsten Pedersen (f. Grensten 1843-1931)
R1890- Anders Christensen (Pallesen),enkem. 1901
(f.Stevnstrup/Grensten 1857-1906)
+ Henriette Andersen (f.Nr. 6;matr. 10b: 1868-96) +
R1910 Maren Mikkelsen Jensen (f. Stevnstrup 1864- )

(gifter sig med) Anders Pedersen Holch (f.Hornbæk 1881- )
de flytter til Stevnstrup og bygger "Vestervang"
R1913-FT21/30 Peder Jacobsen (1869-1955)*
+ Ane Kirstine Sørensen 1872-1953
R1949/70/77/78 (sønnen)Folmer P Jakobsen, gårdejer + Inger Jakobsen, husbest.inde + Ejner Peder Jakobsen, medhj.(ikke 1977/78)
V93/95 Claus M. Laursen + Jette Borch-Jensen, specialarb.


Nr. 12 "Krogsgaard" Matr. nr.9f (fol. 60)
i 1903 "Vagn Slots oldefar bygget den udflyttede gård"
R1873- Jens Eriksen (f. ØV 1846-)
+Karen Christensen (f. ØV o. 1844-)
R1909- (S) Christen Eriksen (f. ØV 1881-
R1915/FT1916 Kristen Larsen Kristensen + Anne Marie Christensen
R1917 Søren Chr. August Nielsen
R1918 Chr. Christensen
R1921 I. Smedegaard Jensen (f. Vissing 1871- ) + Anine Martine J. (f. 1875- )
R1923-FT30 Kr. G. Drescher (f. Langå ) + Katrine D. (f. Langå )
R1951/70/77/78 Søren Pedersen Hvid, gårdejer
V1995 Kim L Nielsen, skoleelev + Anette Nie

Tilbage til Øster Velling