Befolkningen 1. febr. 1880 Øster Velling sogn
i uddrag og med kommentarer af Karl Erik Jensen
     
1. Præstegaarden Matr. nr. 1
Søren Christian Müller Sognepræst
 
     
2.Øster Velling Skole Matr. nr. 2
Ditlev Ravn Skolelærer
     
3.Hus
Niels Sørensen Dagleier
     
4.Gaard Matr. nr. 9
Jens Eriksen Gaardeier
     
5.Gaard Matr. nr. 16a
Magnus Lassen Gaardeier
     
5.Gaard Matr. nr. 16a
Magnus Lassen Gaardeier
     
6.Gaard Matr. nr. 10a
Niels Jensen Bjerregaard, Gaardeier
     
7.Gaard Matr. nr. 13
Ulrik Andersen Gaardeier
     
8.Gaard Matr. nr. 11a
Niels Sørensen Mand Gaardeier
     
9.Gaard Matr. nr. 17a
Jens Pedersen Gaardeie
r
     
10.Hus Matr. nr. 22a
Knud Christensen Dagleier
     
11.Hus Matr. nr. 18f
Svend Jensen Snedker
     
12.Hus Matr. nr. 19b
Anders Jensen Hjuler Arbejdsmand

Kirsten Nielsdatter Spinderske
     
13.Hus Matr. nr. 24b
Peter Nielsen Dagleier
     
14.Hus "Laden" ?
Niels Nielsen Hvam Væver
Christiane Andersen Fatiglem
     
15.Hus Matr. nr. 28c
Jens Madsen Høker
     
16.Gaard Matr. nr. 12a
Ane Marie Rasmussen Gaardeierske
     
17. Matr. nr. 48ab 1b
Christen Sørensen Høker
     
18.Hus ? Matr. nr. 30
Peder Christian Christensen, Skrædder
     
19.Hus Matr. nr. 47
Laust Christensen Dagleier
 
     
20.Hus Matr. nr. 45a
Christine Christensen, Partriel.
     
21.Hus Matr. nr.46
Peder Nielsen Detaillist
     
22.Hus Matr. nr. 45b 3i
Ditlev Jensen Smed
     
23.Gaard Matr. nr. 3a
Søren Nielsen {Nedergaard} Jordbruger
     
24.Gaard Matr. nr. 4a
Søren Pedersen {Dengsø} Gaardeier
     
25.Hus Matr. nr. 13b
Malthe Høberg Skovfoged
     
26.Hus Matr. nr. 25
Johannes Steffensen Skræder
     
27.Hus Matr. nr. 27
Jørgen Sørensen
     
28.Hus Matr. nr. 29
Johan Manche Dagleier
     
29.Gaard Matr. nr. 5a
Peder Andersen Hjuler Gaardeier
     
30.Gaard Matr. nr. 6
Christen Sørensen Mand Gaardeier
     
31.Gaard Matr. nr. 14a
Peder Nielsen Bach Gaardeier
     
32. Gaard Matr. nr. 15a
Jacob Anchersen Gaardeier
     
33.Gaard Matr. nr. 7a
Karen Marie Jensen Gaardeier
     
34.Gaard Matr. nr. 8a
Peder Christensen Gaardeier
     
35.Gaard Matr. nr. 6c
Jens Hansen Jordbruger
     
36.Mølle Matr. nr. 37a
Hans Sørensen Møller
     
37.Gaard Matr. nr. 4d ????
Ane Kirstine Jensen Gaardeierske
     
38.Gaard Matr. nr. 15d
Christen Sørensen Gaardeier
     
39.Gaard Matr. nr. 7c
Laust Sørensen Gaardeier
     
40.Mølle Matr. nr. 20
Christen Terkelsen Møller
     
41.Gaard Matr. nr. 4d 18k
Martin Madsen Gaardeier
     
42.Gaard Matr. nr. 16b 4c
Peder Terkl. Christensen, Gaardeier
     
43.Hus Matr. nr.
Niels Lassen Sadelmager
     
44.Hus Matr. nr. 32d 36b ????
Peder Fisker Nielsen Huseier
     
45.Gaard Matr. nr. 19a
Christen Rasmussen Gaardeier
     
46.Gaard Matr. nr. 15c
Christen Anchersen Gaardeier
     
47.Hus Matr. nr. 15f
Søren Christensen Dagleier
     
48.Hus Matr. nr. 8b
Jens Jensen Bjerremand Huseier
     
49. Hus Matr. nr. 8c
H. J. Martens Uldspinder
     
50.Hus Matr. nr. 16i
Henrik Rasmussen Dagleier
     
51.Hus Matr. nr. 15e
Niels Olesen Dagleier
     
52.Hus Matr. nr. 21
Jens Christiansen Huseier
     
53.Gaard Matr. nr. 10b
Hans Peter Jensen Gaardeier
     
54.Gaard Matr. nr. 5r 17b
Maren Sørensd. Gaardeierske
     
55.Hus
Karen Mikkelsen
     
56.Hus
Christen Svendsen Snedker

Rasmus Germansen Dagleier

     
57.Hus Matr. nr. 16h
Thomas Sørensen Huseier
 
     
58. Hus Matr. nr. 5cf
Ole Bentsen Murer
     
59.Hus Matr. nr. 5d
Christen Jensen Dagleier
     
60.Hus Matr. nr. 5g 15i
Søren Andersen Dagleier
     
61.Hus Matr. nr. 5e
Poul Sørensen Dagleier
     
62.Hus Matr. nr. 16f
Andreas Iversen Dagleier
     
63.Hus Matr. nr. 5b
Jens Pedersen Huseier
     
64.Hus Matr. nr. 16d
Peder Chr. Jørgensen Huseier
     
65.Hus Matr. nr.11b 16e
Christen Sørensen Huseier
     
66.Hus Matr. nr. 9de
Ferdinant Robl Murer
     
67.Hus Matr. nr. 15h
Jens Mikkelsen Huseier
     
68.Hus Matr. nr. 9c 7d
Traugoth Iscau Murer
     
69.Hus Matr. nr. 7b
Christen Andersen Huseier

     
70. Gaard Matr. nr. 9b
Anton Madsen Jordbruger
     
       
Tilbage til Øster Velling sogn